Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy zawiadamia, że

w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 11:00

odbędzie się Kolokwium habilitacyjne w postępowaniu habilitacyjnym
dr n. med. Doroty Kiprian

Dr n. med. Dorota Kiprian – tytuł osiągnięcia naukowego: „Czynniki predykcyjne
i prognostyczne w rakach ustnej części gardła- ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego

Skład Komisji habilitacyjnej:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ewa Ziemann
  2. Sekretarz – dr hab. Elżbieta Sarnowska
  3. Recenzent – prof. dr hab. Artur Niedzielski
  4. Recenzent – dr hab. Wojciech Wysocki
  5. Recenzent – prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
  6. Recenzent – prof. dr hab. Bogumił Lewandowski
  7. Członek komisji – dr hab. Iwona Ługowska

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Roentgena 5 w sali seminaryjnej im. prof. Jana Steffena (IV p. budynek naukowy).

Link do recenzji w postępowaniu habilitacyjnym:
https://www.pib-nio.finn.pl/bipkod/34038525