Szanowni Państwo,

Z dniem 16 kwietnia 2024 roku Pan Profesor Lucjan Wyrwicz zakończył misję powierzoną przez Ministra Zdrowia jako Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pan Profesor kontynuuje pracę w NIO-PIB jako Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Przeddyplomowego. Dodatkowo powierzono Panu Profesorowi nowe wyzwania w zakresie koordynacji świadczeń jednodniowych.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za dotychczasową współpracę oraz życzę wielu kolejnych sukcesów w nowej roli.

Czasowo zadania Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego przejmuje Pan Profesor Andrzej Kawecki.

 

dr hab. n. med. Beata Jagielska
Dyrektor Instytutu