W Narodowym Instytucie Onkologii rozszerzona została koordynowana opieka onkologiczna dla pierwszorazowych pacjentów Instytutu, poprzez znaczące zwiększenie liczby Koordynatorów.

Koordynator to osoba, która nowym pacjentom Instytutu udzieli informacji na temat diagnostyki i leczenia, a także zajmie się nadzorem nad opieką onkologiczną pacjenta na jej poszczególnych etapach.

W ramach opieki koordynowanej pacjenci mogą liczyć między innymi na:

✔️Wsparcie w ustaleniu terminów wizyt i leczenia oraz informację o ich zmianach
✔️Organizację planu leczenia
✔️Udział koordynatora w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
✔️Aktualizację karty DiLO
✔️Stały kontakt koordynatora z lekarzem prowadzącym

Rozszerzenie koordynowanej opieki onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii jest jednym z elementów przygotowania Instytutu do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej.