Prof. Piotr Rutkowski i prof. Jolanta Lissowska na liście najlepszych naukowców w dziedzinie medycyny w rankingu Research.com!

Sukcesów naszych specjalistów nie ma końca!

Ogłoszono wyniki trzeciej edycji rankingu najlepszych naukowców w dziedzinie medycyny, prowadzonego przez Research.com. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 21 ekspertów z Polski, w tym dwoje z NIO-PIB – prof. Jolanta Lissowska i prof. Piotr Rutkowski.

Nasi specjaliści zostali uhonorowany prestiżową nagrodą Medicine Leader Award for 2024! To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które wykazują się niezwykłym zaangażowaniem w dziedzinie medycyny i znacząco przyczyniają się do poprawy zdrowia i życia pacjentów.

Prof. Piotr Rutkowski pełni funkcję kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu, jest pełnomocnikiem dyrektora NIO–PIB do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, a także przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i przewodniczącym Rady ABM, natomiast prof. Jolanta Lissowska była wieloletnią kierowniczką Pracowni Epidemiologii Analitycznej w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierownej Nowotworów. W ramach konsorcjów naukowych współpracuje z NCI i IARC, prowadząc badania, między innymi, nad rakiem piersi, płuc, trzustki oraz jelita grubego. Wspomniani eksperci znaleźli się w pierwszej dziesiątce krajowego rankingu.

Ranking Researh.com opiera się na danych zebranych na dzień 21 listopada 2023 r. z serwisów Microsoft Academic Graph oraz Google Scholar. Uwzględniane są tam trzy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha, liczba cytowań i liczba publikacji.

W dziedzinie medycyny w rankingu Research.com zostało ocenionych łącznie 70 665 naukowców z całego świata.

Ogromnie gratulujemy wyróżnionym!

Szczegóły na: https://research.com/scientists-rankings/medicine