Czy wiecie Państwo, że światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla? To więcej niż lotnictwo. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie.

Zielona Koalicja dla Zdrowia powstała po to, by jej przedstawiciele wspólnie działali na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora zdrowotnego w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa adresowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do tego grona jako partner instytucjonalny.

Wyjątkowa rola szpitali

Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Z jednej strony odgrywa kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale z drugiej – negatywnie wpływa na środowisko. Szpitale m.in. zużywają dużo energii czy produkują znaczne ilości odpadów. Dlatego potrzebne są takie inicjatywy jak Zielona Koalicja.

Narodowy Instytut Onkologii mi. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) jest jednym z największych szpitali w kraju, dlatego bardzo zależy nam na rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań, które chronią środowisko i jednocześnie chronią zdrowie ludzi.

Jesteśmy coraz bardziej eko

W NIO-PIB już dziś możemy pochwalić się działaniami, które wdrożyliśmy, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Oto niektóre z nich:

  • temomodernizacja budynku szpitala przy ul. Roentgena tak, aby pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych i zmniejszyć koszty eksploatacji. W tym celu zamontowaliśmy też instalację fotowoltaiczną,
  • wymiana okien i drzwi na nowoczesne i energooszczędne,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzłów, pionów i grzejników,
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węzłów i pionów,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
  • instalacja specjalistycznych odstojników na ścieki radioaktywne.

W przyszłości chcemy jeszcze m.in.:

  • zaplanować więcej przestrzeni zielonych w budynkach i wokół nich,
  • ograniczyć papierowy obieg dokumentów na rzecz cyfrowych.

Zielona Koalicja dla Zdrowia powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego. Patronat honorowy nad inicjatywą objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Kanady, Ambasada Belgii, Izba Polsko-Holenderska.

Więcej informacji: www.zielonakoalicja.pl