Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

(kadencja 2021-2025)

 

Przewodniczący Rady Naukowej – Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

dr hab. Agnieszka Adamczyk

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

 

Komisje Rady Naukowej

 

Komisja ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych

  1. Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz – Przewodniczący;
  2. Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska – Zastępca Przewodniczącego;
  3. Dr hab. Agnieszka Adamczyk – członek Komisji;
  4. Prof. dr hab. Dariusz Kowalski – członek Komisji.

 

Komisja ds. okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych

  1. Prof. dr hab. Maciej Krzakowski – Przewodniczący;
  2. Dr hab. Małgorzata Klimek – Zastępca Przewodniczącego;
  3. Prof. dr hab. Tomasz Mandat – członek Komisji;
  4. Dr hab. Tomasz Rutkowski – członek Komisji;
  5. Prof. dr hab. Janusz Siedlecki – członek Komisji.

 

Koordynator ds. postępowań doktorskich

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

 

Dr hab. Agnieszka Adamczyk

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

Prof. dr hab. Maciej Borowiec

Dr hab. Magdalena Chechlińska

Dr hab. Agnieszka Czarniecka

Prof. dr hab. Piotr Czauderna

prof. dr hab. Marek Dedecjus

Prof. dr hab. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. Sebastian Giebel

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź

Dr hab. Michał Jarząb

Prof. dr hab. Jacek Jassem

Dr hab. Małgorzata Klimek

Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Prof. dr hab. Dariusz Kowalski

Prof. dr hab. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. Paweł Kokołowicz

Dr Jacek Kunicki

Dr hab. Adam Maciejczyk

Prof. dr hab. Tomasz Mandat

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek

Dr Grzegorz Nowakowski

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Prof. dr hab. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. Piotr Potemski

Prof. dr hab. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Dr hab. Tomasz Rutkowski

Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Prof. dr hab. Ewa Sierko

Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. Rafał Tarnawski

Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

Dr hab. Agnieszka Woźniak

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski