Maj obfituje w ważne dla Narodowego Instytutu Onkologii wydarzenia. W tym tygodniu wiele uwagi poświęcono współpracy polsko-amerykańskiej.

Podczas trzydniowej konferencji Advancing Poland-US Success in Health Care, organizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI), która zakończyła się wczoraj rozmowy toczyły się wokół identyfikacji szans jakie w zakresie opieki zdrowotnej daje współpraca obu krajów. 

Konferencja rozpoczęła się we wtorek 21 maja w hotelu Sheraton Grand Warsaw, sesją otwierającą, w której udział wzięli m.in. Jego Ekscelencja Mark Brzeziński, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Pani Minister Katarzyna Kacperczyk oraz dr Alice T. Coombs, Prezeska Towarzystwa Medycznego Wirginii i Dr Crystal Denlinger CEO organizacji  National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Wtorkową Konferencję podzielono na dwa panele. Pierwszy z ich poświęcono wyzwaniom i możliwościom w obszarze leczenia chorób nowotworowych. Druga dyskusja dotyczyła zdrowia psychicznego ogółu społeczeństwa, jak i osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Stanach Zjednoczonych. 

W panelach poświęconych onkologii uczestniczyli dr hab. n. med Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii Instytutu oraz Profesor Piotr Rutkowski odpowiedzialny w Instytucie między innymi za koordynację wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej. Zarówno w tym, jak i w innych obszarach dla polskiej onkologii kluczowe znaczenie ma współpraca z amerykańską organizacją National Comprehensive Cancer Network (NCCN), która tworzy i nieustannie aktualizuje zalecenia dotyczące leczenia nowotworów, adaptowane następnie przez polskich specjalistów do potrzeb krajowych standardów. 

Zespół polskiej Narodowej Strategii Onkologicznej ściśle współpracuje z onkologami, badaczami i innymi pracownikami służby zdrowia w celu przeglądu i dostosowania wytycznych NCCN do wdrożenia w Polsce. Współpracujemy także z partnerami międzynarodowymi, aby zapewnić dostosowanie wytycznych do najnowszych badań i postępów w leczeniu nowotworów. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom onkologicznym w Polsce i włączenie się w ogólnoświatowe wysiłki na rzecz zmniejszenia obciążenia chorobami nowotworowymi.

Wśród wtorkowych prelegentów znalazły się także inne wybitne osobistości z dziedziny opieki zdrowotnej, a wsród nich profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, Melina Davis, dyrektor generalny i wiceprezes wykonawczy Towarzystwa Lekarskiego Wirginii, prof. Łukasz Mokros, profesor nadzwyczajny II Kliniki Psychiatrycznej, Halina Sienkiewicz-Jarosz, kierownik I Kliniki Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Konferencja podkreśliła także rolę AFI, bardzo ważnego partnera między innymi dla NIO-PIB, we współpracy transatlantyckiej i bieżących wspólnych działaniach, zmierzających miedzy innymi do podniesienia standardów opieki onkologicznej w Polsce i wypracowania nowych obszarów współpracy w zakresie zdrowia psychicznego kadry medycznej i obywateli Polski. 

Łącząc siły, w procesie dzielenia się zasobami i wiedzą, Polska i Stany Zjednoczone mogą utorować drogę do poprawy leczenia zdrowia psychicznego osób doświadczających wypalenia zawodowego i zespołu stresu pourazowego. Współpraca w tym obszarze ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia chorym wsparcia i opieki, których potrzebują, aby wyzdrowieć i rozwijać się — podkreślił Prof. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii

Melina Davis, dyrektor generalna Medical Society of Virginia dodała – W tym historycznym momencie współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym jest kluczowa. Razem możemy przełamywać bariery, dzielić się wiedzą i tworzyć innowacyjne rozwiązania wspierające ludzi w ich drodze do lepszego samopoczucia psychicznego. Warto dodać, że program wsparcia psychicznego opracowany w Virginii jest tak skuteczny, że na jego wdrożenie zdecydowało sie już wiele innych Stanów.

Pierwszy dzień konferencji uświetniła także uroczystość uhonorowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alliance for Innovation George’a Handy’ego oraz jego wkładu we współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.

Razem mamy szansę stymulować innowację i postęp w sektorze opieki zdrowotnej, ostatecznie poprawiając dobrostan obywateli. Jestem przekonany, że ta konferencja zaowocuje owocną współpracą i lepszą przyszłością zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych — powiedział George Handy, przyjmując podziękowania za swój nieoceniony wkład we współpracę polsko-amerykańską w obszarze ochrony zdrowia. 

Pozostałe dwa dni konferencji minęły na roboczych rozmowach w dwóch podgrupach – onkologicznej i psychiatrycznej. 

Podczas sesji psychiatrycznej uczestnicy skupili się na omówieniu perspektywy utworzenia dwóch centrów wspierających opiekę psychiatryczną: Centrum szkoleniowego i centrum skupionego na opiece nad pacjentem. 

W Narodowym Instytucie Onkologii odbyło się spotkanie poświęcone zacieśnianiu współpracy w zakresie wytycznych dotyczących leczenia chorób nowotworowych i wsparcia pacjentów w procesie terapeutycznym z udziałem przedstawicieli AFI, NCCN NIO-PIB i organizacji pacjenckich.

Przyszłość bieżącej współpracy pomiędzy NCCN a Polską rysuje się obiecująco w zakresie poprawy opieki onkologicznej. Aby utrzymać tę współpracę, musimy nadać priorytet regularnej komunikacji, wspierać współpracę interdyscyplinarną, inwestować we wspólne inicjatywy badawcze, priorytetowo traktować programy edukacyjne i szkoleniowe oraz zabezpieczyć zrównoważone źródła finansowania — podsumowała Dr Crystal S. Denlinger – dyrektor generalna NCCN.