Staraniami dr hab. n. med. Pawła Koczkodaja i prof. Marty Mańczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii dołączył do prestiżowego Cancer Prevention Europe (CPE) – konsorcjum koordynowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC).

 

Zadaniem Cancer Prevention Europe jest inicjacja i koordynowanie działań na rzecz poprawy prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów złośliwych w Europie, poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych, wdrażanie nowych strategii walki z rakiem i propagowanie najlepszych praktyk. Działania CPE skupiają się również na przekształcaniu innowacyjnych badań w skuteczne wytyczne i działania polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania nowotworom na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto, CPE angażuje się w badania mające na celu identyfikację nowych celów dla zapobiegania nowotworom złośliwym. Konsorcjum pełni również funkcję ciała doradczego agend zdrowotnych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization). Do konsorcjum przynależą najlepsze europejskie ośrodki naukowe – m.in. takie jak: Cancer Research UK; Danish Cancer Society; Karolinska Institute czy German Cancer Research Center (DKFZ).

 

Dotychczasowa współpraca Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej NIO-PIB z IARC, zaowocowała zaproszeniem do aplikowania do konsorcjum CPE. Aplikacja została przygotowana i złożona do Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem na początku listopada ubiegłego roku. Proces aplikacyjny dotyczył m.in. oceny dotychczasowej działalności na rzecz prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów, współpracy z członkami konsorcjum oraz motywacji do jego dołączenia – wyjaśnia dr hab. n .med. Paweł Koczkodaj

 

Wiele dotychczasowych badań prowadzonych w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w kooperacji z IARC dotyczyło Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR) i jego poszczególnych zaleceń. Kodeks stanowi swego rodzaju kompendium, które w przystępny sposób opisuje, jak każdy z nas może obniżyć ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.

 

Prowadzenie dalszych działań służących propagowaniu zaleceń Kodeksu oraz badań naukowych mających na celu identyfikację nowych czynników kancerogennych, jest kluczowe dla zdrowia populacji – większość zachorowań na nowotwory złośliwe ma swoje podłoże w narażeniu na modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak dym tytoniowy, alkohol, nadwaga i otyłość oraz niska aktywność fizyczna – podkreśla wagę współpracy Prof. Marty Mańczuk, która prowadzi w NIO-PIB m.in. badania nad wielochorobowością

 

Obecnie, na zaproszenie IARC, dr hab n med Paweł Koczkodaj i Prof. Marta Mańczuk jako jedyni przedstawiciele Polski uczestniczą w obradach grupy roboczej i komitetu sterującego, pracując nad aktualizacją zaleceń EKWzR (ECAC5). Zadanie to, stanowi jeden z najważniejszych elementów obszaru profilaktycznego Europe’s Beating Cancer Plan – flagowego programu zdrowotnego Komisji Europejskiej (więcej o Kodeksie tutaj – https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/informacje-o-kodeksie ).

 

Przystąpienie do konsorcjum umacnia rolę Polski, jako regionalnego lidera, inicjującego działania na rzecz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a także jednostki działającej w interesie szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej. Rozwijanie dalszej współpracy z IARC, ale także z innymi, prestiżowymi ośrodkami naukowymi będącymi częścią CPE, może odegrać kluczową rolę dla zdrowia populacji naszego kraju. Rosnące narażenie na działanie modyfikowalnych czynników rakotwórczych, a w konsekwencji stale rosnąca zachorowalność na nowotwory złośliwe, wymaga podejmowania zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy funkcjonowania prewencji nowotworowej. Udział w CPE, poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań i transfer najlepszych praktyk, bez wątpienia może się do tego przyczynić  – podsumowują  naukowcy.

 

Wsród innych, dotychczasowych badań prowadzonych w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w kooperacji z IARC dotyczących Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR) i jego poszczególnych zaleceń są miedzy innymi:

 

  • QualiECAC – badanie jakościowe polegające na badaniu postaw i przekonań dotyczących rekomendacji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w wybranych krajach UE w dorosłej populacji, w tym w Polsce,
  • Moduły edukacyjne dotyczące Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – przygotowanie programu edukacyjnego online w języku polskim służącemu edukacji na temat zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem https://learning.iarc.fr/edp/pl/courses/cpe/
  • Opracowanie polskojęzycznej wersji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – “12 sposobów na zdrowie” http://www.12sposobownazdrowie.pl