Sto lat temu, w 1923 roku, ukazało się pierwsze polskie pismo onkologiczne: Biuletyn Polskiego Komitetu…