Dr hab. n. med., Profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Pani Iwona Ługowska 25 września decyzją kapituły Fundacji Tygodnika Wprost i redakcji Wprost została Laureatką Nagrody  ORŁY WPROST DLA NAUKI.  Profesor Ługowska to specjalistka onkologii klinicznej, jest Pełnomocnikiem Dyrektora do Spraw Kontaktów Zagranicznych, Kierownikiem Oddziału Badań Wczesnych Faz, Koordynatorem Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjniej, Centrum Naukowo-Przemysłowego, koordynatorem sieci EURACAN, członkiem Komisji Bioetycznej oraz przewodniczącą i członkinią wielu grup naukowych na całym świecie.

Od ponad kilkunastu lat angażuje się diagnostykę i leczenie chorych onkologiczne, cechuje się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych. W NIO-PIB w Warszawie stworzyła Oddział Badań Wczesnych Faz, gdzie innowacyjne onkologiczne terapie podawane są chorym, u których zawiodło standardowe leczenie.

Nagrodę odebrała słowami:  „Bardzo dziękuję za tę nagrodę, jest ona dla mnie niezwykle ważna. Nauka i praca kliniczna jest dla mnie ważna od początku studiów. Nie zatrzymam się, będziemy pracować dalej, żeby nasze wyniki były jeszcze lepsze”.