PET-CT, co to?

To pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa – jedna z najlepszych metod diagnostycznych, która znalazła zastosowanie w onkologii.

 

Na czym polega?

Wykrywa zmiany na poziomie komórek i tkanek, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. Łączy metody: skaner PET i  tomograf komputerowy wraz systemem analizy obrazów, które dają w efekcie szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut.

 

W dniu 26.09.2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie związane z zakończeniem Projektu inwestycyjnego „Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie”.

 

Całkowita wartość inwestycji: 21 205 585,59 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 11 662 733,83 zł

 

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w leczeniu chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnego sprzętu PET-CT przyspieszy proces diagnostyczny i zapewni jego wysoką jakość. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do szybkiego odnalezienia ogniska choroby (nawet 5 razy szybciej niż poprzedni sprzęt), dokładniejszego różnicowania zmian, lepszej oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego, dokładniejszej oceny odpowiedzi na leczenie, wcześniejszego rozpoznania remisji choroby.

 

Bardzo dziękujemy Pani Joannie Adasik Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia za wsparcie podczas realizacji projektu, za obecność podczas wczorajszej uroczystości i odczytanie listu Pana Marcina Martyniaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.