Z-ca kierownika Kliniki

Prof. Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Olesiński

 

Sekretariat Kliniki

mgr Magdalena Pietruszka

tel. 22 546 26 24

 

Oddział Zabiegowy I (ul. Roentgena 5)

Sekretariat medyczny (22) 546 31 75

Pokój lekarski I (22) 546 26 42

Pokój lekarski II (22) 546 27 67

Punkt pielęgniarski oddział I (ul.Roentgena 5) (22) 546 25 50

 

Oddział Zabiegowy II (ul. Wawelska 15)

Sekretariat medyczny (22) 570 91 44

Pokój lekarski (22) 570 91 30

Punkt pielęgniarski (piętro I) (22) 570 92 12

Punkt pielęgniarski (piętro III) (22) 570 92 15

 

Personel lekarski

Oddział Zabiegowy I (ul. Roentgena 5)

Kierownik oddziału:

Prof. Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Olesiński

Koordynator:

Dr n. med. Leszek Zając

Lekarze:

Dr n. med. Monika Bieniasz

Dr n. med. Adam Dmitruk

Dr n. med. Ireneusz Pierzankowski

Dr n.med. Rafał Sopyło

Lek. Mariusz Bednarczyk

Lek. Tomasz Maj

Lek. Piotr Surowski

Lek. Łukasz Zyskowski

 

 

Oddział zabiegowy II (ul. Wawelska 15)

Kierownik oddziału:

Dr n. med. Radosław Samsel

Koordynator

Dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Lekarze

Dr hab. n. med. Michał Tenderenda

Dr n. med. Eryk Chrapowicki

Dr n. med. Andrzej Cichocki

Dr n. med. Agnieszka Rakowska

Dr n. med. Wacław Śmiertka

Lek. Monika Jabłońska

Lek. Kamil Jakubowicz

Lek. Mariusz Jóźwiak

Lek. Ewa Komorowska

Lek. Tomasz Ostrowski

Lek. Alberto Puerto Cardozo

Lek. Radosław Roman

Lek. Malwina Zdunik

 

Klinika Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych powstała w styczniu 2022 roku  w wyniku połączenia dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych NIO-PIB  (oddziału zabiegowego Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej i Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych).  Obecnie w Klinice wykonywanych jest rocznie ponad 950 operacji z obszaru układu pokarmowego i ponad 70 operacji pierwotnych i wtórnych guzów nadnerczy oraz blisko 30 operacji  z chemioterapia dootrzewnową w hipertermii w przebiegu leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.

Zgodnie ze współczesnymi wytycznymi europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych w większości przypadków raka odbytnicy, raka żołądka oraz raka przełyku  leczenie chirurgiczne jest skojarzone z radioterapią i/lub chemioterapią przedoperacyjną.

Klinika jest ośrodkiem wysokiej kompetencji leczenia raka jelita grubego (CCU-Colorectal Cancer Unit). W 40% przypadków, operacje nowotworów jelita grubego wykonywane są metodą  laparoskopową. Ponadto stosowana jest małoinwazyjna metoda TaTME, umożliwiająca radykalną onkologicznie  resekcję nisko położonych nowotworów odbytnicy (oddział II KCHNUPiGN).  U chorych z pierwotnymi nowotworami otrzewnej lub z przerzutami do otrzewnej stosowane jest leczenie  metodą HIPEC (cytoredukcja wraz ze śródoperacyjną chemioterapią w hipertermii) – oddział I KCNUPiGN.  Większość (około 70%) operacji guzów nadnerczy wykonywanych jest metodą laparoskopową.

W latach 2022-2023 wykonano w Klinice:

– 900 resekcji nowotworów jelita grubego,

– 250 resekcji nowotworów żołądka,

– 160 resekcji nowotworów trzustki i pola trzustkowo-dwunastniczego.

Zespół Kliniki prowadzi liczne badania naukowe we współpracy z zakładami teoretycznymi NIO-PIB, innymi uczelniami (PAN, GUM, UM w Lublinie i Poznaniu) oraz uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych z zakresu leczenia nowotworów układu pokarmowego.

Umiejętności zawodowe zespołu lekarskiego doskonalone są podczas licznych staży krajowych i zagranicznych (w wiodących ośrodkach Niemieckich, Francuskich, Włoskich i Japońskich).

 

 

Zasady przyjęcia na oddział

Pacjenci są przyjmowani do Kliniki na podstawie skierowania do szpitala (do oddziału chirurgii onkologicznej) na zasadach ogólnych. Przyjęcie poprzedzone jest oceną anestezjologiczną, stanu fizycznego i statusu  żywieniowego, a następnie niezbędnym przygotowaniem przedoperacyjnym (prehabilitacją)

O terminie przyjęcia zawiadamiamy z wyprzedzeniem, telefonicznie. Należy mieć ze sobą piżamę, klapki, przybory toaletowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjęcia do szpitala podawane są w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Wybrane publikacje naukowe

 • Which tumour factors preclude organ preservation in patients with rectal cancer? Hołdakowska A, Kurkowska K, Pietrzak L, Michalski W, Rutkowski A, Olesiński T, Cencelewicz A, Rydziński M, Socha J, Bujko K. Radiother Oncol. 2023 Dec 15;191:110054.
 • Risk of malignancy in adrenal tumors in patients with a history of cancer. Samsel R, Nowak K, Papierska L, Karpeta E, Roszkowska-Purska K, Smiertka W, Ostrowski T, Chrapowicki E, Grabowski A, Leszczyńska D, Cichocki A. Front Oncol. 2023 Mar 27;13:1018475. doi: 10.3389/fonc.2023.1018475.
 • Association between gene expression signatures and clinical outcomes of pembrolizumab versus paclitaxel in advanced gastric cancer: exploratory analysis from the randomized, controlled, phase III KEYNOTE-061 trial. Shintara K, Di Bartolomeo M, Mandala M, Ryu MH, Caglevic C, Olesinski T, Chung HC, Muro K, Goekkurt E, McDermott RS, Mansoor W, Wainberg ZA, Shih CS, Kobie J, Nebozhyn M, Cristescu R, Cao ZA, Loboda A, Özgüroğlu M.   J Immunother Cancer. 2023 Jun;11(6):e006920. doi: 10.1136/jitc-2023-006920
 • To push or to pull? A clinical audit on the efficacy and safety of the pull and push percutaneous endoscopic gastrostomy techniques in oncological patients.Kucha  P, Zorniak M, Szmit M, Lipczynski R, Wieszczy-Szczepanik P, Kapala A, Wojciechowska U, Didkowska J, Rupinski M, Olesinski TMaj T, Regula J, Kaminski MF, Januszewicz W. United European Gastroenterol J 2023 Nov 10.doi: 10.1002/ueg2.12467
 • Pembrolizumab versus paclitaxel for previously treated PD-L1-positive advanced gastric or gastroesophageal junction cancer: 2-year update of the randomized phase 3 KEYNOTE-061 trial. Fuchs CS, Özgüroğlu M, Bang YJ, Di Bartolomeo M, Mandala M, Ryu MH, Fornaro L, Olesinski T, Caglevic C, Chung HC, Muro K, Van Cutsem E, Elme A, Thuss-Patience P, Chau I, Ohtsu A, Bhagia P, Wang A, Shih CS, Shitara K. Gastric Cancer. 2022 Jan;25(1):197-206
 • Safety and efficacy of the FLOT regimen in the Polish population – an analysis of the prospective trial.Marcisz-Grzanka K, Winiarek M, Pałucki J, Wieszczy P, Olesiński T, Jóźwiak M, Samsel R, Sułkowska U, Kolasińska-Ćwikła A, Wyrwicz LS.  Neoplasma. 2022 Dec;69(6):1445-1450. doi: 10.4149/neo_2022_220720N734.
 • The molecular network of the proteasome machinery inhibition response is orchestrated by HSP70, revealing vulnerabilities in cancer cells.Oroń M, Grochowski M, Jaiswar A, Legierska J, Jastrzębski K, Nowak-Niezgoda M, Kołos M, Kaźmierczak W, Olesiński T, Lenarcik M, Cybulska M, Mikula M, Żylicz A, Miączyńska M, Zettl K, Wiśniewski JR, Walerych D..Cell Rep. 2022 Sep 27;40(13):111428. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111428
 • Safety and efficacy of the FLOT regimen in the Polish population – an analysis of the prospective trial. Marcisz-Grzanka K, Winiarek M, Pałucki J, Wieszczy P, Olesiński T, Jóźwiak M, Samsel R, Sułkowska U, Kolasińska-Ćwikła A, Wyrwicz LS. Neoplasma. 2022 Dec;69(6):1445-1450.
 • Watch-and-wait strategy in rectal cancer: Is there a tumour size limit? Results from two pooled prospective studies. Jankowski M, Pietrzak L, Rupiński M, Michalski W, Hołdakowska A, Paciorek K, Rutkowski A, Olesiński T, Cencelewicz A, Szczepkowski M, Zegarski W, Reszke J, Richter P, Wawok P, Małecki K, Bębenek M, Szelachowska J, Mazurek M, Gisterek I, Polkowski W, Jankiewicz M, Styliński R, Socha J, Bujko K; Polish Colorectal Study Group. Radiother Oncol. 2021 Jul;160:229-235.
 • Long noncoding RNA CCAT1 rs67085638 SNP contribution to progression of gastric cancer in the Polish population Olesiński T,  Lutkowska A, Balcerek A, Sowińska A, Piotrowski P, Trzeciak T, Maj T, Hevelke P,  Jagodziński P.. Sci Rep. 2021;11(1):15369. doi: 10.1038/s41598-021-94576-9.
 • Long-course preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study. Ciseł B, Pietrzak L, Michalski W, Wyrwicz L, Rutkowski A, Kosakowska E, Cencelewicz A, Spałek M, Polkowski W, Jankiewicz M, Styliński R, Bębenek M, Kapturkiewicz B, Maciejczyk A, Sadowski J, Zygulska J, Zegarski W, Jankowski M, Las-Jankowska M, Toczko Z, Żelazowska-Omiotek U, Kępka L, Socha J, Wasilewska-Tesluk E, Markiewicz W, Kładny J, Majewski A, Kapuściński W, Suwiński R, Bujko K; Polish Colorectal Study Group. Ann Oncol. 2019 Aug 1;30(8):1298-1303