Struktura:

Kierownik Kliniki

 Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

Pielęgniarka oddziałowa mgr Elżbieta Jakubczak

Oddział Chirurgii Endokrynologicznej

 • lek. med. Jacek Gałczyński
 • lek med. Piotr Góralski (koordynujący)
 • lek. med. Magdalena Kwapisz
 • lek med. Łukasz Panufnik

Oddział Terapii Izotopowej

 • lek. Elżbieta Bruszewska
 • dr n.med. Małgorzata Czetwertyńska
 • dr.n. med. Joanna Długosińska
 • dr. n. med. Jacek Kabat
 • dr n. med. Andrzej Kowalczyk
 • lek. med. Olga Wajtryt
 • lek. med. Kamil Wocial
 • lek. med. Paweł Wrzecionkowski
 • lek med. Klaudia Zajkowska

Oddział Endokrynologii

 • dr n. med. Paulina Godlewska
 • dr n. med. Joanna Januszkiewicz-Caulier (koordynująca)
 • lek. med. Adam Nawrocki
 • lek. med. Aleksandra Polak
 • dr n. med. Sylwia Wolff
 • lek. med. Anna Wrona
 • dr n. med. Agnieszka Żyłka

Zakład Medycyny Nuklearnej

 • dr n. med. Małgorzata Benke
 • lek. med. Anna Garszel
 • dr n. med. Grażyna Łapińska
 • lek. med. Katarzyna Niemas
 • lek. med. Danuta Owczarczak
 • dr n. med. Andrzej Piotrowski
 • lek. med. Monika Szostek
 • lek. med. Marek Urawski
 • dr n. med. Marta Wojewódzka-Mirocha

Dane kontaktowe:

Sekretariat Kierownika Kliniki

tel: 22 5463386

@: sekretariat.keomn@nio.gov.pl

Sekretariat Chirurgii Endokrynologicznej

tel: 22 5462041

punkt pielęgniarski: 22 5462594

@: sekretariat.oche@nio.gov.pl

Sekretariat Oddziału Terapii Izotopowej

tel: 22 5462915

punkt pielęgniarski : 22 5462557

@: sekretariat.oti@nio.gov.pl

Sekretariat Oddziału Endokrynologii

 tel: 22 5463198

@: sekretariat.oe@nio.gov.pl

Opis klinki:

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

 1. Oddział Terapii Izotopowej
 2. Oddział Endokrynologii
  • Pracownia Densytometryczna
  • Pracownia USG i Biopsji Tarczycy
 3. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
 4. Zakład Medycyny Nuklearnej
  • Pracownia Radiochemiczna
  • Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej
  • Pracownia Scyntygraficzna
 5. Zakład Inżynierii Genetycznej
 6. Poradnia Endokrynologiczna
 7. Poradnia Medycyny Nuklearnej

Badania diagnostyczne wykonywane w KEOMN

 1. Badania PET-CT
 • z fluorodeoksyglukozą 2-[18F]FDG w diagnostyce oraz w monitorowaniu leczenia chorób nowotworowych
 • z [68Ga[Ga-DOTATATE w diagnostyce oraz w monitorowaniu leczenia guzów neuroendokrynnych
 • z [68Ga[Ga-PSMA-11 w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia raka prostaty
 1. Badania ultrasonograficzne i BACC
  • USG tarczycy
  • Biopsje cienkoigłowe tarczycy pod kontrolą USG
  • Biopsje gruboigłowe tarczycy pod kontrolą USG
  • Biopsje patologicznych węzłów chłonnych z oznaczeniem markerów nowotworowych
 1. Scyntygraficzne badania diagnostyczne
  • układu kostnego
  •  tarczycy z oznaczeniem jodochwytności
  • scyntygrafia poterapeutyczna i diagnostyczna u pacjentów z rakiem tarczycy
  • przytarczyc
  • serca:
   • badanie perfuzji mięśnia sercowego  bramkowane sygnałem
 1. EKG – G-SPECT
  • wentrykulografia radioizotopowa – MUGA
  •  limfoscyntygrafia:
   • poszukiwanie węzła wartowniczego przed  operacją raka piersi, szyjki macicy, sromu i czerniaka skóry
  • ocena spływu chłonki
  • renoscyntygrafia oraz badania statyczne nerek
  • ocena czynności płuc:
   • przed operacją guza płuca
  • przy podejrzeniu zatorowości płucnej
  • badania przewodu pokarmowego
  • ocena opróżniania żołądka
  • poszukiwanie miejsca krwawienia
  • ocena refluksu żołądkowo-przełykowy
  • poszukiwanie uchyłku Meckela
  • badanie statyczne i dynamiczne wątroby i dróg żółciowych
  • badania receptorowe guzów neuroendokrynnych
  • diagnostyka radioizotopowa/scyntygrafia guzów chromochłonnych i paraganglioma (MIBG)
  • ocena funkcji ślinianek
 1. Badania densytometryczne kości 

Rodzaje nowotworów kompleksowo leczonych w KEOMIN

 • rak tarczycy
 • inne nowotworowe i nienowotworowe schorzenia tarczycy
 • nowotwory neuroendokrynne
 • nowotworów nadnerczy
 • nowotworów przytarczyc
 • nowotworów przysadki
 • opieka endokrynologiczna nad pacjentem z chorobą nowotworową, w tym wyrównanie zaburzeń hormonalnych w okresie okołooperacyjnym i leczenie powikłań terapii systemowych (chemioterapii, immunoterapii0
 • diagnostyka hormonalna guzów nadnerczy
 • ocena pacjentów z guzami przysadki, opieka nad pacjentem po leczeniu operacyjnym lub radioterapii przysadki

Postępowanie w przypadku raków tarczycy obejmuje:

 1. Diagnostykę przedoperacyjną zmian ogniskowych w tarczycy
 2. Leczenie operacyjne z zastosowaniem neuromonitoringu
 3. Diagnostykę pooperacyjną
 4. Kwalifikację do leczenia izotopem 131I
 5. Leczenie izotopem I-131/I-131-MIBG
 6. Leczenie z zastosowaniem nowoczesnych terapii (tzw. leczenie celowane ukierunkowane na cele molekularne)
 7. Wieloletnią opiekę nad pacjentami z rozpoznaniem raka tarczycy obejmującą wizyty w Poradni Endokrynologicznej, cykliczne badania scyntygraficzne

 W zakresie guzów neuroendokrynnych oferta Kliniki skierowana jest na:

 • diagnostykę scyntygraficzną analogami somatostatyny znakowanymi izotopowo (tzw. scyntygrafię receptorową-tektrotyd), a także z wykorzystaniem techniki PET/CT ([68Ga[Ga-DOTATATE)
 • leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi (NET) za pomocą analogów somatostatyny sprzężonych z izotopami lutetu lub lutetu i itru (z możliwością  wykorzystania nowych form leczenia) w warunkach Oddziału Terapii Izotopowej
 • Leczenie operacyjne
 • leczenie radioizotopowe guzów pheochromocytoma /paraganglioma (131I MIBG)
 • diagnostyka hormonalna guzów NET
 • monitorowanie efektów leczenia oraz kontynuację leczenia tzw. zimnymi analogami somatostatyny

W zakresie innych nowotworowych i nienowotworowych chorób tarczycy oferujemy:

 • diagnostykę dla pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, wolem guzkowym nadczynnym z oceną wskazań do dalszego leczenia-operacyjnego, izotopowego 131I, farmakologicznego w przypadku dysfunkcji hormonalnej tarczycy
 • leczenie operacyjne
 • operacje z dostępu przez przedsionek jamy ustnej (TOETVA)
 • termoablacje guzów tarczycy i przytarczyc
 • prowadzenie leczenia izotopowego 131I
 • opiekę endokrynologiczną nad pacjentami po zakończonym leczeniu izotopowym
 • diagnostykę i leczenie endokrynologiczne dla pacjentów z rozpoznaniem zapaleń tarczycy, wolem obojętnym, współistniejącymi endokrynopatiami

Ponadto w obszarze badań klinicznych Zakład Inżynierii Genetycznej wykorzystuje metody terapii genowej nowotworów z wykorzystaniem organizmów GMM I i II klasy (m. in. wektory wirusowe)

W zakresie guzów nadnerczy oferujemy:

 • diagnostykę hormonalną
 • diagnostykę izotopową (scyntygrafia MIBG, scyntygrafia receptorowa 68GaPET/CT)
 • leczenie operacyjne
 • leczenie operacyjne metodą laparoskopową
 • leczenie farmakologiczne raka kory nadnercza
 • leczenie radioizotopowe nieoperacyjnych lub rozsianych guzów pheochromocytoma/paraganglioma
 • opiekę nad pacjentem po usunięciu guza nadnercza lub adrenalektomii

Zasady przyjęcia na oddział:

OTI

Zasady przyjęcia do Oddziału Terapii Izotopowej Pacjent podczas konsultacji
u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do terapii izotopowej w Oddziale i ma wyznaczany termin leczenia.

Z uwagi na specyfikę Oddziału pacjent w dniu kwalifikacji do leczenia otrzymuje broszurę zatytułowaną: Jak przygotować się do leczenia w Oddziale Terapii Izotopowej. Pacjent przed przyjęciem do szpitala zobowiązany jest zapoznać się
z otrzymaną broszurą, w której zawarte są wszystkie najważniejsze informacje na temat pobytu w Oddziale, leczenia jodem promieniotwórczym i obowiązujących zasad ochrony radiologicznej.

W każdy wtorek odbywa się konsylium lekarskie, na którym omawiani są pacjenci zakwalifikowani do leczenia izotopowego, ustalane są aktywności izotopu indywidualnie dla każdego pacjenta.

Sekretariat Oddziału telefonicznie kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia jego obecności, na kilka dni przed planowanym terminem przyjęcia do szpitala. Dla każdego pacjenta izotop promieniotwórczy (radiojod) jest zamawiany indywidualnie.

Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na czczo, najpóźniej do godziny 8.30 na Izbę Przyjęć, pokój B. W przypadku chorób współistniejących, które wymagają codziennego przyjmowania leków pacjent przyjmuje leki jak dotychczas.

OE

Zasady przyjęcia do Oddziału Endokrynologii – pacjent podczas konsultacji u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do diagnostyki endokrynologicznej i/lub izotopowej i wpisany na listę osób oczekujących.

W tym dniu pacjent zostaje również poinformowany przez lekarza:

Jakie są cele diagnostyki endokrynologicznej i/lub izotopowej? Jak należy przygotować się do diagnostyki (m. in. Modyfikacja przyjmowanych leków, konieczność stosowania konkretnej diety), wydanie broszury informacyjnej.

Badanie scyntygraficzne jodem promieniotwórczym dla osób z rozpoznaniem raka tarczycy wykonuje się w celu uwidocznienia tkanki tarczycy pozostałej w obrębie szyi, procentowego określenia ilości gromadzonego w niej jodu oraz uwidocznienia ewentualnych zmian jodochwytnych w obrębie całego ciała.

Badanie polega na podaniu pacjentowi doustnie kapsułki z izotopem promieniotwórczym jodu (I-131) o aktywności 74 MBq (2 mCi). Radiofarmaceutyk ten emituje promieniowanie beta oraz gamma, które umożliwia ocenę tarczycy
i całego ciała w badaniu scyntygraficznym wykonywanym za pomocą aparatu (gamma kamery).

Rejestrację badania scyntygraficznego szyi wykonuje się pod gamma kamerą po 24 godzinach, a całego ciała po 48 godzinach od podania izotopu. Rejestracja badania pod aparatem trwa ok. 15-20 min.

Jak przygotować się do pobytu w Oddziale?

 • jeśli są wskazania należy odstawić przyjmowane leki zawierające hormony tarczycy (Euthyrox, Letrox, Novothyral, Tirosint Sol);
 • na dwa tygodnie przed planowanym pobytem odstawić preparaty witaminowe i suplementy diety zawierające jod oraz ograniczyć spożycie pokarmów z dużą zawartością jodu;

Nie należy w tym czasie wykonywać badań radiologicznych z zastosowaniem kontrastu jodowego (np. tomografia komputerowa z kontrastem).

O terminie diagnostyki i pobytu w Oddziale pacjent zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Oddziału. W sytuacji, kiedy pacjent nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie do Oddziału proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Sekretariat Oddziału tel. 22 546 31 98 w godz. 8.00- 14.30.

INFORMACJA TA JEST NIEZBĘDNA TYDZIEŃ PRZED PRZYJĘCIEM, GDYŻ JOD PROMIENIOTWÓRCZY JEST ZAMAWIANY Z WYPRZEDZENIEM DLA KAŻDEGO PACJENTA INDYWIDUALNIE!!!!!

 Przyjęcie do Oddziału

W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się najpóźniej do godz. 8.30 na Izbę Przyjęć – pokój B. Pacjenci w dniu przyjęcia pozostają na czczo do momentu pobrania krwi na Oddziale (przypadku chorób współistniejących pacjenci przyjmują leki jak dotychczas).

Pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości;
 • aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;
 • kubek, sztućce;
 • przybory toaletowe i 2 ręczniki;
 • bieliznę nocną;
 • dzienne ubranie i obuwie na zmianę;

W dniu przyjęcia do Oddziału odbywa się konsultacja lekarza prowadzącego, pacjent ma zlecone badania laboratoryjne krwi, badanie USG tarczycy i zostaje poinformowany kiedy ma zgłosić się do Zakładu Medycyny Nuklearnej na podanie kapsułki jodu promieniotwórczego i w kolejnych dniach na scyntygrafię szyi i scyntygrafię całego ciała.

Pacjent po podaniu kapsułki otrzymuje na piśmie zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej.

 ZALECENIA PO PODANIU PREPARATU RADIOFARMACEUTYCZNEGO

W ciągu 7 dni po badaniu:

 • ograniczyć kontakty z małymi dziećmi i kobietami w ciąży
 • pić dużo płynów
 • przestrzegać zasad higieny osobistej i otoczenia, zwłaszcza korzystając z toalety

Wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po badaniu (zabezpieczenie dotyczy obu płci).

OCHE

 Zasady przyjęcia do Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej – pacjent podczas konsultacji u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego i wpisany na listę osób oczekujących.

O terminie leczenia i pobytu w Oddziale zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Oddziału.

W sytuacji, kiedy pacjent nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie do Oddziału koniecznie powinien poinformować o tym fakcie Sekretariat Oddziału tel. 22 546 20 41 w godz. 8.00 – 14.30.

W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się najpóźniej do godz. 8.30 na Izbę Przyjęć – pokój B. Pacjenci w dniu przyjęcia pozostają na czczo do momentu pobrania krwi na Oddziale (w przypadku chorób współistniejących przyjmują leki jak dotychczas).

Pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości;
 • aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;
 • kubek, sztućce;
 • przybory toaletowe, ręcznik;
 • bieliznę nocną, kapcie;
 • dokumentację medyczną z wcześniejszych pobytów szpitalnych, jeśli pacjent był hospitalizowany poza NIO-PIB;

Przygotowanie do zabiegu:

Na 7 dni przed przyjściem do szpitala odstawić leki przeciwpłytkowe, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym:

 • pochodne kwasu acetylosalicylowego: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, ACARD, POLOCARD,
 • clopidogrel: PLAVIX, ZYLLT, AREPLEX

Na 3 dni przed przyjęciem, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym do szpitala odstawić leki obniżające krzepliwość krwi, włączając leczenie heparyną drobnocząsteczkową w dawce uzgodnionej z lekarzem prowadzącym:

 • acenokumarol: ACENOCUMAROL, SINTROM, XARELTO

Wybrane publikacje naukowe:

  • Ultrasonografia tarczycy w praktyce klinicznej „ Ocena ultrasonograficzna węzłów chłonnych w chorobach tarczycy” Szczepanek-Parulska E., Ruchała M. Dedecjus M., s. 78-84; „Wskazania do leczenia chirurgicznego w chorobach tarczycy lub przytarczyc” Szczepanek-Parulska E., Dedecjus M., Filipowicz D., Ruchała M. s. s.99-105;„Ultrasonograficzna ocena loży po operacji tarczycy” Dedecjus M. s. 114-117, red. Ruchała M., Szczepanek-Parulska E., wyd. II, Medycyna Praktyczna 2023, ISBN 978-83-7430-692-8
  • Onkologia kliniczna. Tom 2. Red. Krzakowski M., Potemski P., Wysocki P. „Nowotwory złośliwe układu dokrewnego” Dedecjus M., Januszkiewicz-Caulier J., Jarząb M., Krajewska J., Godlewska P., Zajkowska K., Żyłka A. s. 896-956, wyd.II, Via Medica, Gdańsk, 2023
   • Wolff S, Gałązka A, Borkowski R, Gorzelnik A, Dedecjus M. Application of Translaryngeal Ultrasound (TLUS) in Patients with Neck Surgery-A Single-Centre, Prospective Cohort Study on Technique Evaluation. J Clin Med. 2022 Mar 18;11(6):1691. doi: 10.3390/jcm11061691.
   • Cegla P, Wojewódzka M, Gorczewska I, Chalewska W, Łapińska G, Ochman P, Sackiewicz A, Dedecjus M. Identification of the Optimal Cut-Off Value of PSA for Assessing Severity of Disease in [68Ga]Ga-PSMA-11 PET/CT Study in Prostate Cancer Patients after Radical Prostatectomy. Diagnostics (Basel). 2022 Jan 29;12(2):349. doi: 10.3390/diagnostics12020349.
   • Ho AL, Dedecjus M, Wirth LJ, Tuttle RM, Inabnet WB 3rd, Tennvall J, Vaisman F, Bastholt L, Gianoukakis AG, Rodien P, Paschke R, Elisei R, Viola D, So K, Carroll D, Hovey T, Thakre B, Fagin JA; ASTRA investigator group. Selumetinib Plus Adjuvant Radioactive Iodine in Patients With High-Risk Differentiated Thyroid Cancer: A Phase III, Randomized, Placebo-Controlled Trial (ASTRA).J Clin Oncol. 2022 Feb 22:JCO2100714. doi: 10.1200/JCO.21.00714.
   • Skubisz K, Januszkiewicz-Caulier J, Cybula P, Bakuła-Zalewska E, Goryca K, Paziewska A, Ambrożkiewicz F, Woliński K, Mikula M, Ostrowski J, Dedecjus M. 2021 Higher EU-TIRADS-Score Correlated with BRAF V600E Positivity in the Early Stage of Papillary Thyroid Carcinoma. J Clin Med.
   • May 25;10(11):2304.
   • Godlewska P, Benke M, Stachlewska-Nasfeter E, Gałczyński J, Puła B, Dedecjus M.Risk factors of permanent hypoparathyroidism after total thyroidectomy and central neck dissection for papillary      thyroid cancer: a prospective study. Endokrynol Pol. 2020;71(2):126-133.
   • Dobruch-Sobczak K, Adamczewski Z, Szczepanek-Parulska E, Migda B, Woliński K, Krauze A, Dedecjus (2019). Histopathological Verification of the Diagnostic Performance of the EU-TIRADS Classification of Thyroid Nodules— Results of a Multicenter Study Performed in a Previously Iodine-Deficient Region. Journal of Clinical Medicine, 8.
   • Dobruch-Sobczak K, Krauze A, Migda B, Mlosek R K, Słapa Z R, Bakuła-Zalewska E, Dedecjus M. (2019). Integration of Sonoelastography Into the TIRADS Lexicon Could Influence the Classification. Frontiers in Endocrinology, 10.
   • Dobruch-Sobczak K, Migda B, Krauze A, Mlosek R K, Słapa R, Wareluk P, Dedecjus M. (2019). Prospective analysis of inter-observer and intra-observer variability in multi ultrasound descriptor assessment of thyroid nodules. Journal of Ultrasonography, 19.
   • Hu M I, Elisei R, Dedecjus M, Popovtzer A, Druce M, Kapiteijn E, Gagel R F (2019). Safety and efficacy of two starting doses of vandetanib in advanced medullary thyroid cancer. Endocrine-Related Cancer, 26 (2), 241–250.
   • Jarząb B, Dedecjus M, Słowińska-Klencka D, Lewiński A, Adamczewski Z, Anielski R,  Zembala-Nożyńska E. (2018). Guidelines of Polish National Societies Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma 2018 Update.Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology), 69 (1), 34–74.
   • [ (68) Ga]Ga-PSMA-11 uptake in planepitheliale lung cancer: a pitfall in prostate cancer imaging, Cegla P.; Wojewodzka-Mirocha M., Chalewska W, Dedecjus M., Nuklearmedizin-Nuclear Medicine 2023, DOI10.1055/a-2000-5589, Early Access JAN 2023
   • Position paper from the Endocrine Task Force of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) on the management and shared decision making in patients with low-risk micro papillary thyroid carcinoma, Koot A., Soares P., Robenshtok E., Locati L., Fouchardiere C., Luster M., Bongiovanni M., Hermens R., Ottevanger P., Geenen F., Bartes B., Rimmele H., Durante C., Nieveen-van Dijkum E., Stalmeier P., Dedecjus M., Netea-Maier R., European Journal of Cancer, vol. 179, 2023, s. 98-112, DOI:10.1016/j.ejca.2022.11.005
   • Current picture of anaplastic thyroid cancer patients’ care and meetable needs: A survey of 94 Institutions from the EORTC Endocrine and Head and Neck Cancer Groups, Locati LD; Colombo E; Dedecjus M; de la Fouchardiere C; Sents W; Bongiovanni M; Netea-Maier R., European Journal of Cancer 2023, vol. 180, s. 146-154
   • Basics of Prevention and Management of Iodine-Based Contrast Media-Induced Thyroid Dysfunction – the Position Paper by the Polish Society of Endocrinology, Bednarczuk T; Kajdaniuk D; Marek B; Bolanowski M; Dedecjus M; Gilis-Januszewska A; Hubalewska-Dydejczyk A; Jarzab B; Junik R; Kaminski G; Kos-Kudla B; Kowalska A; Lewinski A; Matyjaszek-Matuszek B; Ruchala M; Sieminska L; Sworczak K; Syrenicz A; Zgliczynski, W., Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology) 2023, vol. 74, nr 1, s. 1-4 ISBN 978-83-67638-61-6