Kierownik Kliniki

prof. dr hab. Jarosław Reguła

Dane kontaktowe:

02-781 Warszawa, W.K. Roentgena, wejście A, III piętro

Tel.: 22 546 2328, 22 546 3044

@: gastro@nio.gov.pl

Punkt pielęgniarski „oddział A”

Telefon: 22 546 2424

Punkt pielęgniarski „oddział B”

Telefon: 22 546 2466

Zespół Lekarski

 • Lek. med. Aleksandra Budnicka-Borkowicz
 • Dr n med. Marek Bugajski
 • Dr n med. Anna Chaber-Ciupińska
 • Dr n med. Ewa Czaczkowska-Kurek
 • Lek. med. Witold Gerke
 • Lek. med. Patrycja Glińska
 • Lek. med. Yelyzaveta Hurova
 • Dr n. med. Władysław Januszewicz
 • Dr hab. n. med. Michał Kamiński
 • Lek. med. Krawczyk Michał
 • Lek. med. Piotr Kucha
 • Lek. med. Rafał Lipczyński
 • Dr n. med. Jacek Pachlewski
 • Lek. med. Andrzej Pawełas
 • Dr n. med. Nastazja Pilonis
 • Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
 • Lek. med. Agnieszka Przybysz
 • Lek. med. Anna Rawa-Gołębiewska
 • Dr n. med. Tomasz Rawa
 • Dr n. med. Agnieszka Rogowska
 • Lek. med. Maria Rupińska
 • Dr n. med. Maciej Rupiński
 • Lek. med. Krzysztof Skoczylas
 • Lek. med. Anna Solarska-Półchłopek
 • Lek. med. Krystian Stasiak
 • Dr n. med. Jakub Szlak
 • Lek. med. Mateusz Szmit
 • Lek. med. Kacper Świetlik
 • Lek. med. Michał Wiszniewski
 • Dr n med. Tomasz Wocial
 • Dr n med. Ewa Wrońska
 • Lek. med. Marta Zaborowska
 • Dr hab.n.med. Edyta Zagórowicz
 • Lek.med. Michał Żorniak

Opis kliniki:

Działalność diagnostyczna i lecznicza

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów i nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego przełyku, żołądka i jelit oraz trzustki, dróg żółciowych i wątroby. W szczególności zajmujemy się:

 • Diagnostyką, profilaktyką i leczeniem endoskopowym nowotworów i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego,
 • Diagnostyką endoskopową i ultrasonograficzną oraz leczeniem endoskopowym nowotworowych i nienowotworowych chorób dróg żółciowych i trzustki,
 • Diagnostyką i leczeniem endoskopowym krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • Diagnostyką i leczeniem nieswoistych chorób zapalnych jelit,
 • Diagnostyką i leczeniem zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

Wykonujemy następujące badania diagnostyczne i zabiegi lecznicze:

 • Diagnostyka endoskopowa górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia), jelita grubego (kolonoskopia) i jelita cienkiego (enteroskopia),
 • Ultrasonografia endoskopowa (EUS) i biopsja pod kontrolą EUS,
 • Endoskopowa cholagiopankreatografia wsteczna (ECPW),
 • Ultrasonografia (USG) i biopsja pod kontrolą USG,
 • Endoskopowe usuwanie nowotworów przewodu pokarmowego techniką polipektomii endoskopowej, endoskopowej resekcji śluzówkowej (EMR), endoskopowej dysekcji podśluzówkowej (ESD) i resekcji pełnościennej (FTR),
 • Endoskopowe leczenie przełyku Barretta,
 • Endoskopowe leczenie nowotworowych i nienowotworowych zwężeń przewodu pokarmowego (protezowanie, poszerzanie, udrażnianie, przezskórna gastrostomia endoskopowa – PEG),
 • Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki (protezowanie, drenaż, usuwanie złogów),
 • Endoskopowe leczenie krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • Endoskopowe leczenie achalazji przełyku,
 • Endoskopowe leczenie uchyłka Zenkera.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W Klinice Gastroenterologii Onkologicznej prowadzone są badania naukowe. Ich główne kierunki to badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego oraz diagnostyka endoskopowa i leczenie endoskopowe nowotworów przewodu pokarmowego.

Wyniki badań były publikowane w renomowanych pismach naukowych, m.in. New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, Gastroenterology, Gut, Clinical Gastroenterology and Hepatology, Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy.

Klinika prowadzi kształcenie specjalizacyjne i podyplomowe lekarzy w dziedzinie gastroenterologii i chorób wewnętrznych. Organizuje ogólnopolskie konferencje naukowo-dydaktyczne poświęcone chorobom układu pokarmowego (Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne) oraz endoskopii przewodu pokarmowego (Warsaw Live Endoscopy).

Zasady przyjęcia na oddział:

 1. Pacjenci są przyjmowani do Kliniki na podstawie skierowania do szpitala (do oddziału gastroenterologii) na zasadach ogólnych.
 2. O terminie przyjęcia zawiadamiamy z wyprzedzeniem, telefonicznie, rzadziej listownie.
 3. W dniu przyjęcia, do godziny 12.00, prosimy zgłosić się ze skierowaniem (wydruk lub kod dostępu e-skierowania) oraz dowodem osobistym do Izby Przyjęć pokój A lub B.
 4. Należy mieć ze sobą piżamę, klapki, przybory toaletowe, sztućce i kubek.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Pilonis ND, Bugajski M, Wieszczy P, Rupinski M, Pisera M, Pawlak E, Regula J. Kaminski MF. Participation in Competing Strategies for Colorectal Cancer Screening: A Randomized Health Services Study (PICCOLINO Study). Gastroenterology 2021.
 • Wieszczy P, Waldmann E, Løberg M, Regula J, Rupinski M, Bugajski M, Gray K, Kalager M, Ferlitsch M, Kaminski MF, Bretthauer M. Colonoscopist Performance and Colorectal Cancer Risk After Adenoma Removal to Stratify Surveillance: Two Nationwide Observational Studies. Gastroenterology 2021.
 • Wieszczy P, Kaminski MF, Franczyk R, Loberg M, Kobiela J, Rupinska M, Kocot, B, Rupinski M, Holme O, Wojciechowska U, Didkowska J, Ransohoff D, Bretthauer M,  Kalager M, Regula J. Colorectal Cancer Incidence and Mortality After Removal of Adenomas During Screening Colonoscopies. Gastroenterology 2020.
 • Wieszczy P, Bugajski M, Januszewicz W, Rupinska M, Szlak J, Pisera M, Turkot MH, Rupinski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Regula J, Kaminski MF. Comparisonof quality measures for detection of neoplasia at screening colonoscopy. Clin Gastroenterol Hepatol 2022.
 • Pilonis ND, Bugajski M, Wieszczy P, Franczyk R, Didkowska J, Wojciechowska U, Pisera M, Rupinski M, Regula J, Kaminski MF. Long-Term Colorectal Cancer Incidence and Mortality After a Single Negative Screening Colonoscopy. Ann Intern Med 2020.
 • Bugajski M, Wieszczy P, Hoff G, Rupinski M, Regula J, Kaminski MF. Modifiable factors associated with patient-reported pain during and after screening colonoscopy. Gut 2018.
 • Kaminski MF, Wieszczy P, Rupinski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Kraszewska E, Kobiela J, Franczyk R, Rupinska M, Kocot B, Chaber-Ciopinska A, Pachlewski J, Polkowski M, Regula J. Increased Rate of Adenoma Detection Associates With Reduced Risk of Colorectal Cancer and Death. Gastroenterology 2017.
 • Kaminski MF, Polkowski M, Kraszewska E, Rupinski M, Butruk E, Regula J. A score to estimate the likelihood of detecting advanced colorectal neoplasia at colonoscopy. Gut 2014.
 • Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E, Polkowski M, Wojciechowska U, Didkowska J, Zwierko M, Rupinski M, Nowacki MP, Butruk E. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010.
 • Regula J, Rupinski M, Kraszewska E, Polkowski M, Pachlewski J, Orlowska J, Nowacki MP, Butruk E. Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl J Med 2006.