Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n med. Mariusz Bidziński

Z-ca kierownika prof. Instytutu dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Marta Mitruczuk

Oddział zabiegowy

 • Koordynator Oddziału Zabiegowego – dr n. med. Agnieszka Rychlik
 • prof. Instytutu dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski
 • dr n. med. Szymon Piątek
 • dr n.med. Jerzy Kuśnierz
 • lek.med. Małgorzata Figat
 • lek. med. Maria Bedyńska
 • dr n. med. Piotr Hevelke

Oddział zachowawczy

 • Kierownik Oddziału Zachowawczego – dr hab. n. med. Agnieszka Żółciak-Siwińska
 • Koordynator Oddziału Zachowawczego – dr n. med. Magdalena Kowalska
 • dr n.med. Małgorzata Kuc-Rajca
 • lek.med. Krzysztof Zawiślak
 • dr n. med. Anna Fritz-Rdzanek
 • lek. med. Halszka Kołaczkowska-Dudziec
 • lek. stażysta Michał Owczarski

Dane kontaktowe:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa, wejście A, II piętro

tel. 22 546 22 95

@: sekretariatgin@nio.gov.pl

Sekretariat Medyczny Kliniki

tel. 22 546 22 68, 22 546 32 14, 22 546 25 76

Punkt pielęgniarski – część zabiegowa

tel. 22 546 21 96

Punkt pielęgniarski – część zachowawcza

tel. 22 546 50 59

 Sekretariat naukowy

mgr Wioletta Lutze-Birk (koordynator sekretariatu) tel. 22 546 22 68,

 @: wioletta.lutze-birk@nio.gov.pl

Agnieszka Świątkiewicz tel. 22 546 24 54,

 @: agnieszka.swiatkiewicz@nio.gov.pl

Gabinet konsultacyjny G2AMB

Irena Bednarek tel. 22 546 24 99

 @: irena.bednarek@nio.gov.pl

Punkt pielęgniarski – część zabiegowa

Pielęgniarka koordynująca – mgr Aneta Muś

 tel. 22 546 21 96

@: aneta.mus@nio.gov.pl

Punkt pielęgniarski – część zachowawcza

Pielęgniarka koordynująca – mgr Edyta Wróblewska

tel. 22 546 50 59

 @: edyta.wroblewska@nio.gov.pl

Opis klinki:

Leczenie chirurgiczne

W Klinice realizowane są wszystkie, w tym najbardziej skomplikowane procedury chirurgiczne wykorzystywane do leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych. Szczególną uwagę poświęca się terapii chorych na nowotwory jajnika. Leczymy zarówno guzy pierwotnie rozpoznane jak i nawrotowe. Posiadamy możliwości zastosowania w wybranych przypadkach procedury HIPEC (operacja cytoredukcyjna połączona z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii). U chorych na raka jajnika stosujemy także klasyczną chemioterapię dootrzewnową, która jest polecanym standardem w USA. Dodatkową możliwością leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią jest możliwość leczenia guzów nawrotowych z zastosowaniem radioterapii śród i okołooperacyjnej. Wyjątkowa metoda, stosowana w niewielu polskich ośrodkach, ze względu na ograniczoną dostępność przenośnego przyśpieszacza liniowego. Powszechne jest zastosowanie oznaczania lokalizacji węzła wartowniczego, inaczej mówiąc pierwszego węzła spływu chłonki. Dotyczy to chorych z nowotworami sromu i nowotworami szyjki a także trzonu macicy. Ta taktyka postępowania pozwala bezpiecznie zmniejszyć zakres chirurgii. Stały dostęp chorych do wszechstronnej rehabilitacji, skutkuje szybką rekonwalescencją pooperacyjną i krótkim pobytem w Klinice.

Leczenie metodą radioterapii

Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej. Osoby te posiadają także specjalizacje z ginekologii, co wyraźnie wyróżnia umiejętności kolegów w zakresie radioterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych. Dostęp do nowoczesnych metod planowania i leczenia pozwala stosować niestandardowe techniki leczenia a tym samym zapewniać optymalniejsze wyniki terapii. Stosowana jest także metoda jednoczasowej z radioterapią hipertermii.

Leczenie systemowe (chemioterapia i leczenie celowane)

Współczesne wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych poprawiają się dzięki zastosowaniu coraz częściej stosowanym lekom ukierunkowanym molekularnie. Sprawia to że lek działa wyłącznie na komórki guza nowotworowego. Obecnie posiadamy w rutynowej praktyce klinicznej inhibitory śródnaczyniowego czynnika wzrostu jak i białka PARP. Leki te dedykowane są głównie dla chorych z rakiem jajnika. Oprócz tych standardowych cząsteczek w Klinice prowadzone są badania kliniczne pozwalające na zastosowanie niestandardowych terapii. Zespół lekarski prowadzący tę terapię składa się z lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Dla zapobieżenia części skutków ubocznych chemioterapii, w Klinice stosowany jest m.in. system do chłodzenia skóry głowy. Bardzo kompleksowo stosowana procedura premedykacji przed chemioterapią pozwala zminimalizować efekty toksyczne leczenia systemowego. Leczenie można stosować zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

Zasady przyjęcia na oddział:

Pacjentki zakwalifikowane do zabiegów operacyjnych wielodniowych

Jeśli termin przyjęcia wyznaczony jest na poniedziałek, wtorek lub środę należy zgłosić się o godzinie 8:30 do Izby Przyjęć I (wejście A).

Jeśli termin przyjęcia wyznaczony jest na niedzielę należy zgłosić się do godziny 10:00 do Izby przyjęć (wejście A).

 Należy mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty,
 • Aktualny wynik testu SARS-COV -@ (wymaz PCR),
 • Wyniki badań (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, mocznik, kreatynina, EKG, TSH, FT3, FT4, rtg klatki piersiowej (albo TK klatki piersiowej j. brzusznej i miednicy) – jeśli badania były wykonywane poza NIO-PIB. Wyniki badań wykonanych w NIO-PIB są dostępne w systemie komputerowym – nie ma potrzeby ich odbierania,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym – w przypadku osób z chorobami przewlekłymi np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy,
 • Rzeczy osobiste: koszula nocna, kapcie i szlafrok, leki.

W dniu przyjęcia należy spożyć w domu lekkie śniadanie i przyjąć leki, z wyjątkiem doustnych leków p/zakrzepowych, które na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić. Odstawienie leków należy uzgodnić z lekarzem rodzinnym. Doustne leki p/cukrzycowe także należy odstawić przed zabiegiem. Przestawienie na insulinę jest niezbędne w okresie przedoperacyjnym. W przypadku rezygnacji z zabiegu lub konieczności zmiany terminu z powodów osobistych, infekcji, opryszczki wirusowej, miesiączki należy zgłosić ten fakt telefonicznie 22 546 32 14 w godzinach 8-13 pon-pt.

W przypadku pacjentek zakwalifikowanych do zabiegu w trybie jednodniowym

W dniu zabiegu należy zgłosić się do Izby Przyjęć w wejściu A o godz 7:00.

Należy mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty,
 • Aktualny wynik testu na SARS-COV-2 (wymaz PCR lub Rapid wykonany na miejscu – decyzja lekarza kwalifikującego),
 • Wyniki badań (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, mocznik, kreatynina, EKG, TSH, FT3, FT4 – jeśli były wykonane poza NIO-PIB,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym – w przypadku osób z chorobami przewlekłymi np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy,
 • Rzeczy osobiste: koszula nocna, kapcie i szlafrok.

Przygotowanie do zabiegu: Zabiegi wykonywane są w krótkim znieczuleniu dożylnym, w szczególnych sytuacjach w znieczuleniu miejscowym. W związku z powyższym w dniu zabiegu należy być na czczo!!! Tzn. bez jedzenia, bez picia, nie wolno palić papierosów.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Sentinel lymph node in Rychlik Agnieszka, Bidziński Mariusz, Rzepka Jakub, Piątek Szymon: vulvar cancer, w: Chinese Clinical Oncology, AME Publishing Company, 2020, DOI:10.21037/cco-20-202
 • List (do redakcji czasopism) Zapardiel I., Gracia M., Rychlik Agnieszka, Querleu D.: Adapting Radicality in Early Cervical Cancer When Quality of Life Becomes a Prominent Issue, w: Annals of Surgical Oncology, 2020, ss. 1-2, DOI:10.1245/s10434-020-09193-z
 • Praca oryginalna opublikowana w całości Penson R.T., Valencia R.V., Cibula D., Colombo N., Leath III, Bidziński Mariusz, Kim Joo-Hang , Nam J.H., Mądry Radosław, Hernández C., Mora P.A.R., Ryu S.Y., Milenkova T., Lowe E.S., Barker L., Scambia G.: Olaparib versus nonplatinum chemotherapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a germline BRCA1/2 mutation (SOLO3): A randomized phase III trial, w: Journal of Clinical Oncology, vol. 38, nr 11, 2020, ss. 1164-1174, DOI:10.1200/JCO.19.02745 Piątek Szymon, Golawski K., Panek Grzegorz, Bidziński Mariusz, Wielgos M.: Clinicopathological factors of pelvic lymph nodes involvement in advanced serous ovarian cancer, w: Ginekologia Polska, vol. 91, nr 2, 2020, ss. 68-72, DOI:10.5603/GP.2020.0019 Piątek Szymon, Michalski Wojciech, Benke Małgorzata, Dańska-Bidzińska Anna, Bidziński Mariusz: Retrospective analysis of the diagnostic effectiveness of the sentinel lymph node biopsy (SLNB) in vulvar cancer, w: Ginekologia polska, vol. 91, nr 7, 2020, ss. 379-382, DOI:10.5603/GP.2020.0079
 • Piątek Szymon, Panek Grzegorz, Lewandowski Z., Bidziński Mariusz, Piatek D., Kosinski P., Wielgos M.: Rising serum CA-125 levels within the normal range is strongly associated recurrence risk and survival of ovarian cancer, w: Journal of Ovarian Research, vol. 13, nr 1, 2020, ss. 1-10, DOI:10.1186/s13048-020-00681-0
 • Vergote I., Powell M.A., Teneriello M.G., Miller D.S., Gimeno-García A., Mikheeva O.N., Bidziński Mariusz, Cebotaru C.L., Dutcus C.E., Ren M., Kadowaki T., Funahashi Y., Penson R.T.: Second-line lenvatinib in patients with recurrent endometrial cancer, w: Gynecologic Oncology, vol. 156, nr 3, 2020, ss. 575-582, DOI:10.1016/j.ygyno. 2019.12.039
 • Praca poglądowa Nowakowski Andrzej, Arbyn Marc, Turkot Maryla H., Wieszczy Paulina, Miłosz Kinga, Kamiński Michał F., Didkowska Joanna, Bidziński Mariusz, Olszewski Włodzimierz, Mirosław Wielgoś, Krzakowski Maciej, Kuchar Ernest, Walewski Jan: A roadmap for a comprehensive control of cervical cancer in Poland: integration of available solutions into current practice in primary and secondary prevention, w: European Journal of Cancer Prevention, vol. 29, nr 2, 2020, ss. 157-164, DOI:10.1097/CEJ.0000000000000528