Dane kontaktowe:

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

JAK DO NAS TRAFIĆ:

Wejście „A”

* Kierownik Kliniki, personel lekarski, sekretariaty: Kierownika Kliniki, Medyczny, Naukowy oraz Oddział Zachowawczy Kliniki znajduje się na parterze

* Oddział Zabiegowy Kliniki znajduje się na I piętrze

* Radioterapia z pól zewnętrznych i hipertermia realizowane są w Zakładzie Radioterapii I

tel. +48 22 546 21 84; +48 22 546 22 05

fax. +48 22 643 97 91

e-mail: miesaki@nio.gov.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWAmgr Urszula Czyżykowska

Punkt Pielęgniarski Oddziału Zabiegowego

tel. +48 22 546 20 61, +48 22 546 25 32

Punkt Pielęgniarski Oddziału Zachowawczego

tel. +48 22 546 24 05, +48 22 546 22 35

Sekretariat medyczny

tel. +48 22 546 25 39

Zespół:

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ASCO (od 2019 roku członek Membership Advisory Committee), CTOS Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), Polskie Towarzystwo Onkologiczne PTO (Przewodniczący), Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO, Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO (w 2019 roku Chair of Melanoma track podczas dorocznego kongresu ESMO), Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 30000, indeks-H 80, uhonorowany Highly Cited Researcher in Clinical Medicine 2021, 2022 i 2023) oraz kilku podręczników (m.in. nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiej Grupy Mięsakowej, były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, członek Rady Agencji Badań Medycznych (od 2019 roku), Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej (od 2019 roku).

tel. 22 546 27 07

tel. 22 546 21 84

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

 • Elżbieta Koć
 • Katarzyna Woźniak

ODDZIAŁ ZABIEGOWY

 • Kierownik: dr n. med. Marcin Zdzienicki – specjalista chirurgii ogólnej II, chirurgii onkologicznej i chirurgii naczyniowej
 • dr n. med. Andrzej Pieńkowski– starszy asystent, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. Maciej Sałamacha– starszy asystent, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. Iwona Kalinowska – starszy asystent, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. Wojciech Kwiatkowski-specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej-w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
 • lek. Beata Mitręga – Korab – specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i otolaryngologii
 • dr n. med. Bartłomiej Szostakowski– specjalista ortopedii i traumatologii
 • lek. Konrad Zaborowski– specjalista chirurgii ogólnej, i  chirurgii onkologicznej
 • lek. Jacek Skoczylas–  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Sławomir Wajman – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Maria Krotewicz–  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Kamila Jakubiak– rezydent z chirurgii onkologicznej
 • lek. Vladimir Czmiel –rezydent chirurgii onkologicznej
 • lek. Natalia Siok – rezydent chirurgii onkologicznej

ODDZIAŁ ZACHOWAWCZY

 • Kierownik: dr hab. Hanna Koseła-Paterczyk – adiunkt, specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Tomasz Świtaj– asystent naukowy,  specjalista onkologii klinicznej
 • prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka– lekarz specjalista onkologii klinicznej, biotechnolog- specjalista biologii molekularnej
 • dr hab. n. med. Mateusz Spałek– adiunkt, specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Katarzyna Kozak – adiunkt, specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Aneta Borkowska – asystent naukowy, specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Paweł Rogala– specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Sławomir Falkowski – starszy asystent, specjalista z radioterapii onkologicznej, chemioterapii nowotworów i onkologii klinicznej
 • lek. Anna Klimczak – starszy asystent, specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Katarzyna Kisielewska-specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Tadeusz Morysiński – specjalista radioterapii
 • dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. Joanna Placzke–  specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha– starszy asystent, specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Paweł Teterycz– specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Paweł Sobczuk – rezydent onkologii klinicznej
 • lek. Anna Mariuk-Jarema– specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Karolina Sosnowska– rezydent onkologii klinicznej
 • lek. Sylwia Kopeć– rezydent onkologii klinicznej
 • lek. Karolina Helbig – rezydent onkologii klinicznej
 • lek. Jędrzej Żukowski – rezydent onkologii klinicznej
 • Anna Staniszewska – stat. koordynator immunoterapii
 • Katarzyna Lipka – statystyk medyczny
 • Małgorzata Kuzak – st. spec. ds. administracyjnych
 • Karolina Włodarska-stat. koordynator

SEKRETARIAT NAUKOWY:

 • mgr Dorota Rataj,
 • mgr Anna Głuszcz,
 • mgr Beata Wielgocka,
 • lic. Aneta Jędrachowicz,
 • mgr Aleksandra Kasprzak,
 • Iwona Bielińska

SEKRETARIAT MEDYCZNY:

 • mgr Aleksandra Stelmach,
 • Iwona Rodzeń – Ura
 • Edyta Zduńczyk
 • mgr Aneta Grabarczyk – stat. koordynator leczenia onkologicznego (DiLO)

Opis działalności:

Zespół Kliniki koncentruje się w swojej działalności diagnostycznej, leczniczej i naukowej (w tym badań klinicznych) na trzech grupach chorych: na mięsaki tkanek miękkich, na mięsaki kości i na czerniaki skóry (również raka z komórek Merkla). Atutem naszej Kliniki jest wielospecjalistyczny zespół składający się z dziewięciu onkologów klinicznych, ośmiu chirurgów onkologów i  trzech radioterapeutów pracujących wraz z czterema pielęgniarkami naukowymi, a także rehabilitant i koordynator immunoterapii oraz współpracuje z nami  dwóch radiologów i trzech patomorfologów, a także biolog molekularny. Obecnie, tylko dzięki współpracy wszystkich specjalistów można leczyć tak skomplikowane nowotwory, jakimi są mięsaki. Rocznie leczymy ponad 600 nowych czerniaków skóry, ponad 300 nowych przypadków mięsaków tkanek miękkich i ponad 60 chorych na mięsaki kości, czyli w przypadku mięsaków obejmujemy około jednej trzeciej populacji Polski. Zespół Kliniki prowadzi również liczne badania kliniczne i naukowe w zakresie tych chorób. Specjalizujemy się w najtrudniejszych operacjach mięsaków tkanek miękkich, ortopedii onkologicznej z rozległymi rekonstrukcjami kostnymi, leczeniem zaawansowanych mięsaków przestrzeni zaotrzewnowych z zastosowaniem operacji wielonarządowych, niekiedy z rekonstrukcjami naczyniowymi. Posiadamy doświadczony zespół specjalistów onkologii klinicznej oraz specjalistów radioterapii onkologicznej. Mamy również znakomicie wyszkolony, empatyczny zespół pielęgniarski.

W odniesieniu do chorych na mięsaki tkanek miękkich szczególnie istotne są zasady leczenia skojarzonego z zastosowaniem operacji oszczędzających kończynę z wykorzystaniem napromieniania okołooperacyjnej. Klinika prowadzi prospektywne badania oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania hipo frakcjonowanej radioterapii w przedoperacyjnym leczeniu chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich kończyn i tułowia, jak również skojarzenie z hipertermią i chemioterapią okołooperacyjną.

W leczeniu chorych na mięsaki tkanek miękkich wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki radioterapii z pól zewnętrznych, w tym wysoko-konformalne techniki z modulacją intensywności dawki (IMRT), techniki łukowe (VMAT), radioterapię stereotaktyczną (SBRT), radiochirurgię (SRS), radioterapię sterowaną obrazem (IGRT), radioterapię sterowaną obrazem powierzchni chorego (SGRT) oraz techniki kontroli oddechu i weryfikacji śródfrakcyjnej. Przygotowania, planowania i realizacji napromieniania dokonuje zespół złożony z doświadczonych lekarzy-radioterapeutów, fizyków medycznych, pielęgniarek, elektroradiologów i techników. W wybranych sytuacjach klinicznych radioterapia kojarzona jest z hipertermią powierzchowną (BSD-500) oraz głęboką (BSD-2000, Celsius TCS). Dzięki stałej współpracy z Zakładem Brachyterapii w naszym Instytucie oraz  Samodzielną Pracownią Radioterapii Protonowej  w Krakowie, możemy zaproponować najbardziej optymalne leczenie.

Szczególnie istotne są badania nad mięsakami o wysokim stopniu złośliwości z grupy maziówczaka złośliwego (sarcoma synoviale), gdzie zastosowanie chemioterapii przed- i pooperacyjnej wraz z przedoperacyjną uzupełniającą radioterapią pozwoliło na osiągnięcie 5-cioletnich przeżyć całkowitych na poziomie ponad 70%. Inną niezwykle interesującą grupą chorych na mięsaki, u których z kolei udało się uzyskać niezwykły postęp dzięki poznaniu mechanizmów molekularnych leżących u podstawy tej jednostki chorobowej, stanowią chorzy na dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), do leczenia których wprowadzono imatinib działający przy obecności genu fuzyjnego COL1A1/PDGFb. KNTMKC współpracuje ściśle pod względem naukowym (i w ramach badań klinicznych) z innymi wiodącymi europejskimi ośrodkami zajmującymi się mięsakami, Soft Tissue and Bone Sarcoma Group EORTC oraz jest członkiem stowarzyszonym przy Conticanet (Connective Tissue Network of Excellence). Jest jednym z wiodących ośrodków zajmujących się mięsakami kości, wprowadziła do praktyki klinicznej w naszym kraju leczenie denosumabem w zaawansowanych guzach olbrzymiokomórkowych kości. Prof. Piotr Rutkowski i Prof. Iwona Ługowska współuczestniczyli w opracowaniu zaktualizowanych rekomendacji ESMO dotyczących leczenia mięsaków tkanek miękkich i kości. KNTMKC jest również odpowiedzialna za organizację Polskiej Grupy Mięsakowej. KNTMKC prowadzi leczenie skojarzone wszystkich typów mięsaków kości, w tym leczenie oszczędzające kończynę z implantacją protez onkologicznych, przeprowadza unikalne rozległe rekonstrukcje miednicy (np. system LUMIC®) oraz resekcje kości krzyżowej. Od 2017 roku jesteśmy włączeni do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych rzadkich nowotworów litych dla dorosłych, tj. European Reference Networks for Rare Cancers (EURACAN).

Drugim nurtem, na którym koncentrują się zainteresowania naukowe KNTMKC są nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST; gastrointestinal stromal tumor). KNTMKC prowadzi w Polsce Rejestr Kliniczny GIST, obecnie gromadzący w swojej bazie danych około 2000 przypadków chorych na GIST w Polsce. Stworzono również bank tkanek tych nowotworów.

KNTMKiCz jest jednym z wiodących europejskich ośrodków w leczeniu chorych na czerniaka skóry. W oparciu o unikalną bazę około 3000 chorych na czerniaki, z czego ponad 2000 chorych poddanych biopsji węzła wartowniczego, opublikowano wiele analiz poświęconych zagadnieniom związanym z problemami biopsji węzła wartowniczego opublikowanych w znaczących międzynarodowych czasopismach naukowych i szeroko cytowanych w piśmiennictwie. Chorzy na czerniaki i inne nowotwory skóry uczestniczyli i uczestniczą w badaniach klinicznych nad nowymi terapiami (zarówno celowanymi, jak i immunoterapią). Klinika jest wyspecjalizowana w różnych aspektach immunoterapii nowotworów. W leczeniu chorych na czerniaki wykorzystujemy także najnowsze osiągnięcia radioterapii, w tym radioterapię stereotaktyczną działającą synergistycznie z immunoterapią oraz skojarzenie napromieniania z hipertermią. Mamy dostęp do techniki HyperArc, która umożliwia jednoczasowe precyzyjne leczenie kilku przerzutów do mózgowia wysokimi dawkami promieniowania, co niejednokrotnie pozwala na uniknięcie bardziej toksycznego napromieniania całego mózgowia.

KNTMKC jest również aktywnym członkiem wielu międzynarodowych organizacji zajmujących się badaniami nad czerniakiem (m.in. EORTC Melanoma Group), uczestniczy w międzynarodowych prospektywnych badaniach klinicznych w tym zakresie, jak również współtworzy polskie i międzynarodowe wielospecjalistyczne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniaki skóry.

Od 2010 roku KNTMKC wprowadziła po raz pierwszy w Polsce technikę elektrochemioterapii do leczenia miejscowego zaawansowanych lub przerzutowych nowotworów zlokalizowanych w skórze lub tkance podskórnej (jak rozsiew in-transit czerniaków), a od 2012 roku technikę izolowanej perfuzji kończynowej (ILP). W leczeniu mięsaków jamy brzusznej stosowana jest również technika chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC).

KNTMKC jest również organizatorem kursów CMKP oraz warsztatów dla lekarzy dotyczących diagnostyki i terapii mięsaków i czerniaków. W 2012 roku KNTMKC organizowała XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a od 2015 roku  organizuje ogólnopolskie konferencje dotyczącą postępów w terapii nowotworów skóry oraz mięsaków.

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków została w 2014 roku w konkursie Rak to się Leczy zwycięzcą z kategorii Oddział/szpital onkologiczny najbardziej przyjazny pacjentom.

Akademia Czerniaka, której Przewodniczącym Rady Naukowej jest Prof. Piotr Rutkowski, została wyróżniona w zakresie działalności edukacyjno-szkoleniowej w konkursie Lider roku 2014 w ochronie zdrowia.

KNTMKC realizuje 3 granty NCN, był partnerem w 2 grantach Unii Europejskiej FP7 i obecnie realizuje grant Agencji Badań Medycznych. W Klinice prowadzone są także inne niekomercyjne badania kliniczne z radioterapią.

Najważniejsze publikacje Kliniki znajdują się czasopismach NEJM, Lancet, JCO, Ann Oncol, łączny Impact Factor pracowników Kliniki przekracza 5000 a liczba cytowań 40000.

Klinika zapewnia pacjentom szeroki dostęp do nowoczesnych terapii i badań klinicznych.

Prowadzi pełną diagnostykę i terapię chorych na czerniaki i mięsaki, niezwykle istotnym aspektem pracy Kliniki jest wielodyscyplinarność oraz współpraca z doświadczonym zespołem patomorfologów i radiodiagnostów wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu mięsaków również w oparciu o zaawansowane techniki molekularne.

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym leczenia mięsaków w sieci Unii Europejskiej EURACAN.

Leczone nowotwory:

Mięsaki tkanek miękkich (w tym nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego – GIST) i kości oraz czerniaki i rzadkie nowotwory złośliwe skóry (np. rak z komórek Merkla).

W skład Kliniki wchodzi wielospecjalistyczny zespół lekarski i pielęgniarski ze specjalistami chirurgii onkologicznej, radioterapii, onkologii klinicznej, rehabilitacji i psychoonkologii. W przypadku mięsaków tkanek miękkich obowiązuje standardowe postępowanie wielospecjalistyczne, czyli zasada leczenia skojarzonego, tj.: operacja oszczędzająca kończynę z wykorzystaniem napromieniania uzupełniającego. Takie postępowanie pozwala na uzyskanie 5-cio letnich przeżyć całkowitych na poziomie ponad 70%. Innym aspektem jest leczenie skojarzone chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST).

KNTMKC wprowadziła również zasady leczenia skojarzonego chorych na mięsaki kości, stosując z powodzeniem zabiegi operacyjne oszczędzające kończynę, w tym modularne protezy onkologiczne w celu rekonstrukcji rozległych ubytków kostnych.

Pacjenci chorzy na czerniaka objęci są kompleksową opieką, począwszy od diagnostyki ogniska pierwotnego (dermatoskopia), poprzez biopsję węzła wartowniczego, leczenie przerzutowych mięsaków czerniaków z zastosowaniem leczenia systemowego (w tym: leczenia ukierunkowanego molekularnie i immunoterapii). Również chorzy na zaawansowane inne nowotwory skóry otrzymują nowatorskie metody leczenia, np. w raku kolczystokomórkowym skóry lub raku z komórek Merkla. KNTMKC wprowadziła również w Polsce techniki elektrochemioterapii i izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii.

KNTMKiCz prowadzi dla naszych chorych wiele badań klinicznych z nowoczesnymi terapiami w zakresie czerniaków, raków skóry, mięsaków i GIST.

Zasady przyjęcia na oddziały:

KAŻDY CHORY jest wyjściowo konsultowany w ambulatorium Kliniki (gabinet 108, 112, 130, 132 lub 25A) – zapisy pod numerem infolinii NIO-PIB 224600009, w sytuacjach pilnych prosimy o kontakt lekarza kierującego z sekretariatem Kliniki 22 546 21 84 lub email miesaki[at – @] pib-nio.pl.

Planowane zabiegi operacyjne:

W terminie uzgodnionym z lekarzem i po ewentualnym dodatkowym potwierdzeniu telefonicznym przez statystyka medycznego  z Kliniki Nowotworów Tkanek miękkich, Kości i Czerniaka (tel. 22 546 26 16), chory zgłasza się:

 1.  do Ruchu Chorych „A”
 2.  z dokumentem tożsamości
 3.  na czczo

po zażyciu leków w przypadku chorób współistniejących (nadciśnienie, cukrzyca, padaczka, choroba wieńcowa).

Należy przynieść ze sobą:

 1. leki w przypadku chorób współistniejących (jw.) i zaświadczenie od lekarza internisty ew. kardiologa o braku przeciwskazań do zabiegu operacyjnego
 2. dokumentację medyczną z wcześniejszych pobytów szpitalnych (jeśli pacjent był hospitalizowany poza NIO-PIB)
 3. sztućce, kubek,
 4. przybory toaletowe, ręczniki,
 5. kapcie,
 6. szlafrok,
 7. piżamę (dodatkowo jedną na zmianę).

Do zabiegu wymagany jest brak lakieru na paznokciach, makijażu oraz biżuterii

Zabiegi w trybie ambulatoryjnym:

Zabiegi wykonywane są codziennie w dni powszednie godzinach 10.00 -14.00

W terminie uzgodnionym z lekarzem chory zgłasza się ok. godz. 10.00:

 1. do głównej Rejestracji celem rejestracji do gabinetu zabiegowego nr 110,
 2. z dokumentem tożsamości,
 3. po śniadaniu,
 4. po zażyciu leków w przypadku chorób współistniejących (nadciśnienie, cukrzyca, padaczka, choroba wieńcowa, itp.),
 5. należy zdjąć biżuterię, zegarek.

Następnie chory zgłasza się do Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków (wejście A,  I piętro) w celu wykonania zabiegu.

Przygotowanie miejsca operowanego: usunięcie owłosienia.

Po zabiegu chory pozostaje w klinice ok. 30 minut.

W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych chory możne przyjąć (o ile nie jest uczulony) Paracetamol.

Wykonywanie opatrunków w domu:

 1.  kąpiel pod prysznicem
 2. przemyć miejsce operowane płynem do dezynfekcji np. Octeniseptem
 3. nałożyć jałowy gazik lub plaster z opatrunkiem

Opatrunki wykonujemy również w Przychodni Onkologicznej I w gabinecie nr 110 po uprzednim zarejestrowaniu się w Rejestracji  (w dni powszednie w godz. 9.00-14.00, wejście D).

Kontrola po zabiegu:

Pacjent zgłasza się

 1. w wyznaczonym przez lekarza terminie
 2. do gabinetu w Przychodni Onkologicznej I wyznaczonego przez lekarza 112 lub 108.

UWAGA!! W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych takich jak:

 1.  ból
 2.  zaczerwienienie rany
 3.  wyciek z rany
 4.  temperatura powyżej 38º C

Prosimy o kontakt:

 • w dni powszednie od godz. 9.00  do 14.00 –  gabinet nr 110 w Przychodni Onkologicznej tel. 22 546 21 51
 • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie po godz. 14.00 – z lekarzem dyżurnym w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków  tel. 22 546 25 21 lub zgłoszenie się do Izby Przyjęć NIO-PIB w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, wejście A (parter).

 

Najnowsze publikacje:

 • Rutkowski P, Bonvalot S. New roads in retroperitoneal sarcomas. Eur J Surg Oncol. 2023 Jun;49(6):1051-1052. doi: 10.1016/j.ejso.2022.09.005. Epub 2022 Sep 15. PMID: 36153224.
 • Placzke J, Rosińska M, Sobczuk P, Ziętek M, Kempa-Kamińska N, Cybulska-Stopa B, Kamińska-Winciorek G, Bal W, Mackiewicz J, Galus Ł, Las-Jankowska M, Jankowski M, Dziura R, Drucis K, Borkowska A, Świtaj T, Rogala P, Kozak K, Klimczak A, Jagodzińska-Mucha P, Szumera-Ciećkiewicz A, Koseła-Paterczyk H, Rutkowski P. Modern Approach to Melanoma Adjuvant Treatment with Anti-PD1 Immune Check Point Inhibitors or BRAF/MEK Targeted Therapy: Multicenter Real-World Report. Cancers (Basel). 2023 Sep 1;15(17):4384. doi: 10.3390/cancers15174384. PMID: 37686659; PMCID: PMC10486524.
 • Teterycz P, Czarnecka AM, Indini A, Spałek MJ, Labianca A, Rogala P, Cybulska-Stopa B, Quaglino P, Ricardi U, Badellino S, Szumera-Ciećkiewicz A, Falkowski S, Mandala M, Rutkowski P. Multimodal Treatment of Advanced Mucosal Melanoma in the Era of Modern Immunotherapy. Cancers (Basel). 2020 Oct 26;12(11):3131.
 • Hassel JC, Piperno-Neumann S, Rutkowski P, Baurain JF, Schlaak M, Butler MO, Sullivan RJ, Dummer R, Kirkwood JM, Orloff M, Sacco JJ, Ochsenreither S, Joshua AM, Gastaud L, Curti B, Piulats JM, Salama AKS, Shoushtari AN, Demidov L, Milhem M, Chmielowski B, Kim KB, Carvajal RD, Hamid O, Collins L, Ranade K, Holland C, Pfeiffer C, Nathan P. Three-Year Overall Survival with Tebentafusp in Metastatic Uveal Melanoma. N Engl J Med. 2023 Oct 21. doi: 10.1056/NEJMoa2304753. Epub ahead of print. PMID: 37870955.
 • Zając W, Dróżdż J, Kisielewska W, Karwowska W, Dudzisz-Śledź M, Zając AE, Borkowska A, Szumera-Ciećkiewicz A, Szostakowski B, Rutkowski P, Czarnecka AM. Dedifferentiated Chondrosarcoma from Molecular Pathology to Current Treatment and Clinical Trials. Cancers (Basel). 2023 Aug 1;15(15):3924. doi: 10.3390/cancers15153924. PMID: 37568740; PMCID: PMC10417069.
 • Kozak K, Teterycz P, Świtaj T, Koseła-Paterczyk H, Falkowski S, Morysiński T, Bartnik E, Czarnecka AM, Wągrodzki M, Ługowska I, Rutkowski P. The Long-Term Outcomes of Intensive Combined Therapy of Adult Patients with Localised Synovial Sarcoma. J Clin Med. 2020 Sep 28;9(10):3129.
 • Koseła-Paterczyk H, Rutkowski P. Nivolumab + relatlimab for the treatment of unresectable or metastatic melanoma. Expert Opin Biol Ther. 2023 May;23(5):383-388. doi: 10.1080/14712598.2023.2215922. Epub 2023 May 24. PMID: 37200112.
 • Borkowska AM, Szumera-Ciećkiewicz A, Szostakowski B, Pieńkowski A, Rutkowski PL. Denosumab in Giant Cell Tumor of Bone: Multidisciplinary Medical Management Based on Pathophysiological Mechanisms and Real-World Evidence. Cancers (Basel). 2022 May 4;14(9):2290. doi: 10.3390/cancers14092290. PMID: 35565419; PMCID: PMC9100084.
 • Luke JJ, Rutkowski P, Queirolo P, Del Vecchio M, Mackiewicz J, Chiarion-Sileni V, de la Cruz Merino L, Khattak MA, Schadendorf D, Long GV, Ascierto PA, Mandala M, De Galitiis F, Haydon A, Dummer R, Grob JJ, Robert C, Carlino MS, Mohr P, Poklepovic A, Sondak VK, Scolyer RA, Kirkwood JM, Chen K, Diede SJ, Ahsan S, Ibrahim N, Eggermont AMM; KEYNOTE-716 Investigators. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in completely resected stage IIB or IIC melanoma (KEYNOTE-716): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2022 Apr 30;399(10336):1718-1729. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00562-1. Epub 2022 Apr 1. PMID: 35367007.
 • Koseła-Paterczyk H, Teterycz P, Spałek MJ, Borkowska A, Zawadzka A, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Morysiński T, Świtaj T, Ługowska I, Castaneda-Wysocka P, Zdzienicki M, Goryń T, Rutkowski P. Efficacy and Safety of Hypofractionated Preoperative Radiotherapy for Primary Locally Advanced Soft Tissue Sarcomas of Limbs or Trunk Wall. Cancers (Basel). 2021 Jun 14;13(12):2981. doi: 10.3390/cancers13122981. PMID: 34198676; PMCID: PMC8232096.
 • Czarnecka AM, Sobczuk P, Rogala P, Świtaj T, Placzke J, Kozak K, Mariuk-Jarema A, Spałek M, Dudzisz-Śledź M, Teterycz P, Borkowska A, Rutkowski P. Efficacy of immunotherapy beyond RECIST progression in advanced melanoma: a real-world evidence. Cancer Immunol Immunother. 2022 Aug;71(8):1949-1958. doi: 10.1007/s00262-021-03132-x. Epub 2022 Jan 25. PMID: 35075516.
 • Bonvalot S, Gronchi A, Le Péchoux C, Swallow CJ, Strauss D, Meeus P, van Coevorden F, Stoldt S, Stoeckle E, Rutkowski P, Rastrelli M, Raut CP, Hompes D, De Paoli A, Sangalli C, Honoré C, Chung P, Miah A, Blay JY, Fiore M, Stelmes JJ, Dei Tos AP, Baldini EH, Litière S, Marreaud S, Gelderblom H, Haas RL. Preoperative radiotherapy plus surgery versus surgery alone for patients with primary retroperitoneal sarcoma (EORTC-62092: STRASS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020 Oct;21(10):1366-1377.
 • van Houdt WJ, Fiore M, Barretta F, Rutkowski P, Blay JY, Lahat G, Strauss D, Gonzalez RJ, Ahuja N, Grignani G, Quagliuolo V, Stoeckle E, De Paoli A, Schrage Y, Cardona K, Pennacchioli E, Pillarisetty VG, Nessim C, Swallow CJ, Bagaria SP, Canter R, Mullen JT, Callegaro D, Fairweather M, Miceli R, Raut CP, Gronchi A, Gladdy RA. Patterns of recurrence and survival probability after second recurrence of retroperitoneal sarcoma: A study from TARPSWG. Cancer. 2020 Nov 15;126(22):4917-4925.
 • Koseła-Paterczyk H, Spałek M, Borkowska A, Teterycz P, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Morysiński T, Castaneda-Wysocka P, Cieszanowski A, Zdzienicki M, Goryń T, Rutkowski P. Hypofractionated Radiotherapy in Locally Advanced Myxoid Liposarcomas of Extremities or Trunk Wall: Results of a Single-Arm Prospective Clinical Trial. J Clin Med. 2020 Aug 1;9(8):2471.
 • Spałek MJ, Rutkowski P. Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: Hypofractionated Radiotherapy in Soft Tissue Sarcomas as a Valuable Option in the Environment of Limited Medical Resources and Demands for Increased Protection of Patients. Front Oncol. 2020 Jun 5;10:993.
 • Kowalik A, Jurkowska M, Mierzejewska E, Ługowska I, Gos A, Szumera-Ciećkiewicz A, Zięba S, Koseła-Paterczyk H, van der Oord J, Dębiec-Rychter M, Szamotulska K, Siedlecki J, Rutkowski P. The prognostic role of BRAF and WNT pathways activation in kinase inhibitors-naïve clinical stage III cutaneous melanoma. Melanoma Res. 2020 Aug;30(4):348-357.
 • Czarnecka AM, Teterycz P, Mariuk-Jarema A, Lugowska I, Rogala P, Dudzisz-Sledz M, Switaj T, Rutkowski P. Treatment Sequencing and Clinical Outcomes in BRAF-Positive and BRAF-Negative Unresectable and Metastatic Melanoma Patients Treated with New Systemic Therapies in Routine Practice. Target Oncol. 2019 Dec;14(6):729-742.
 • Chawla S, Blay JY, Rutkowski P, Le Cesne A, Reichardt P, Gelderblom H, Grimer RJ, Choy E, Skubitz K, Seeger L, Schuetze SM, Henshaw R, Dai T, Jandial D, Palmerini E. Denosumab in patients with giant-cell tumour of bone: a multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2019 Dec;20(12):1719-1729.
 • Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Grob JJ, Rutkowski P, Lao CD, Cowey CL, Schadendorf D, Wagstaff J, Dummer R, Ferrucci PF, Smylie M, Hogg D, Hill A, Márquez-Rodas I, Haanen J, Guidoboni M, Maio M, Schöffski P, Carlino MS, Lebbé C, McArthur G, Ascierto PA, Daniels GA, Long GV, Bastholt L, Rizzo JI, Balogh A, Moshyk A, Hodi FS, Wolchok JD. Five-Year Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2019 Oct 17;381(16):1535-1546.
 • Bonvalot S, Rutkowski PL, Thariat J, Carrère S, Ducassou A, Sunyach MP, Agoston P, Hong A, Mervoyer A, Rastrelli M, Moreno V, Li RK, Tiangco B, Herraez AC, Gronchi A, Mangel L, Sy-Ortin T, Hohenberger P, de Baère T, Le Cesne A, Helfre S, Saada-Bouzid E, Borkowska A, Anghel R, Co A, Gebhart M, Kantor G, Montero A, Loong HH, Vergés R, Lapeire L, Dema S, Kacso G, Austen L, Moureau-Zabotto L, Servois V, Wardelmann E, Terrier P, Lazar AJ, Bovée JVMG, Le Péchoux C, Papai Z. NBTXR3, a first-in-class radioenhancer hafnium oxide nanoparticle, plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with locally advanced soft-tissue sarcoma (Act.In.Sarc): a multicentre, phase 2-3, randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2019 Aug;20(8):1148-1159.
 • Przybyl J, van de Rijn M, Rutkowski P. Detection of SS18-SSX1/2 fusion transcripts in circulating tumor cells of patients with synovial sarcoma. Diagn Pathol. 2019 Mar 14;14(1):24.
 • Hodi FS, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Grob JJ, Rutkowski P, Cowey CL, Lao CD, Schadendorf D, Wagstaff J, Dummer R, Ferrucci PF, Smylie M, Hill A, Hogg D, Marquez-Rodas I, Jiang J, Rizzo J, Larkin J, Wolchok JD. Nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab alone in advanced melanoma (CheckMate 067): 4-year outcomes of a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Nov;19(11):1480-1492.
 • Vos M, Koseła-Paterczyk H, Rutkowski P, van Leenders GJLH, Normantowicz M, Lecyk A, Sleijfer S, Verhoef C, Grünhagen DJ. Differences in recurrence and survival of extremity liposarcoma subtypes. Eur J Surg Oncol. 2018 Sep;44(9):1391-1397.
 • Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, Long GV, Atkinson V, Dalle S, Haydon A, Lichinitser M, Khattak A, Carlino MS, Sandhu S, Larkin J, Puig S, Ascierto PA, Rutkowski P, Schadendorf D, Koornstra R, Hernandez-Aya L, Maio M, van den Eertwegh AJM, Grob JJ, Gutzmer R, Jamal R, Lorigan P, Ibrahim N, Marreaud S, van Akkooi ACJ, Suciu S, Robert C. Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N Engl J Med. 2018 May 10;378(19):1789-1801.
 • Rutkowski P, Gaston L, Borkowska A, Stacchiotti S, Gelderblom H, Baldi GG, Palmerini E, Casali P, Gronchi A, Parry M, Campanacci DA, Scoccianti G, Wagrodzki M, Ferrari S, Dijkstra S, Pieńkowski A, Grimer R. Denosumab treatment of inoperable or locally advanced giant cell tumor of bone – Multicenter analysis outside clinical trial. Eur J Surg Oncol. 2018 Sep;44(9):1384-1390.
 • Weber J, Mandala M, Del Vecchio M, Gogas HJ, Arance AM, Cowey CL, Dalle S, Schenker M, Chiarion-Sileni V, Marquez-Rodas I, Grob JJ, Butler MO, Middleton MR, Maio M, Atkinson V, Queirolo P, Gonzalez R, Kudchadkar RR, Smylie M, Meyer N, Mortier L, Atkins MB, Long GV, Bhatia S, Lebbé C, Rutkowski P, Yokota K, Yamazaki N, Kim TM, de Pril V, Sabater J, Qureshi A, Larkin J, Ascierto PA; CheckMate 238 Collaborators. Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma. N Engl J Med. 2017 Nov 9;377(19):1824-1835.
 • Wolchok JD, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Rutkowski P, Grob JJ, Cowey CL, Lao CD, Wagstaff J, Schadendorf D, Ferrucci PF, Smylie M, Dummer R, Hill A, Hogg D, Haanen J, Carlino MS, Bechter O, Maio M, Marquez-Rodas I, Guidoboni M, McArthur G, Lebbé C, Ascierto PA, Long GV, Cebon J, Sosman J, Postow MA, Callahan MK, Walker D, Rollin L, Bhore R, Hodi FS, Larkin J. Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1345-1356.
 • Casali PG, Zalcberg J, Le Cesne A, Reichardt P, Blay JY, Lindner LH, Judson IR, Schöffski P, Leyvraz S, Italiano A, Grünwald V, Pousa AL, Kotasek D, Sleijfer S, Kerst JM, Rutkowski P, Fumagalli E, Hogendoorn P, Litière S, Marreaud S, van der Graaf W, Gronchi A, Verweij J; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group, Italian Sarcoma Group, and Australasian Gastrointestinal Trials Group. Ten-Year Progression-Free and Overall Survival in Patients With Unresectable or Metastatic GI Stromal Tumors: Long-Term Analysis of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Italian Sarcoma Group, and Australasian Gastrointestinal Trials Group Intergroup Phase III Randomized Trial on Imatinib at Two Dose Levels. J Clin Oncol. 2017 May 20;35(15):1713-1720.
 • Kunte C, Letulé V, Gehl J, Dahlstroem K, Curatolo P, Rotunno R, Muir T, Occhini A, Bertino G, Powell B, Saxinger W, Lechner G, Liew SH, Pritchard-Jones R, Rutkowski P, Zdzienicki M, Mowatt D, Sykes AJ, Orlando A, Mitsala G, Rossi CR, Campana L, Brizio M, de Terlizzi F, Quaglino P, Odili J; InspECT (theInternational Network for Sharing Practices on Electrochemotherapy). Electrochemotherapy in the treatment of metastatic malignant melanoma: a prospective cohort study by InspECT. Br J Dermatol. 2017 Jun;176(6):1475-1485.
 • Koseła-Paterczyk H, Szumera-Ciećkiewicz A, Szacht M, Haas R, Morysiński T, Dziewirski W, Prochorec-Sobieszek M, Rutkowski P. Efficacy of neoadjuvant hypofractionated radiotherapy in patients with locally advanced myxoid liposarcoma. Eur J Surg Oncol. 2016 Jun;42(6):891-8.
 • Grob JJ, Amonkar MM, Karaszewska B, Schachter J, Dummer R, Mackiewicz A, Stroyakovskiy D, Drucis K, Grange F, Chiarion-Sileni V, Rutkowski P, Lichinitser M, Levchenko E, Wolter P, Hauschild A, Long GV, Nathan P, Ribas A, Flaherty K, Sun P, Legos JJ, McDowell DO, Mookerjee B, Schadendorf D, Robert C. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic cutaneous BRAF Val600-mutation-positive melanoma (COMBI-v): results of a phase 3, open-label, randomised trial. Lancet Oncol. 2015 Oct;16(13):1389-98.
 • Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, Grob JJ, Cowey CL, Lao CD, Schadendorf D, Dummer R, Smylie M, Rutkowski P, Ferrucci PF, Hill A, Wagstaff J, Carlino MS, Haanen JB, Maio M, Marquez-Rodas I, McArthur GA, Ascierto PA, Long GV, Callahan MK, Postow MA, Grossmann K, Sznol M, Dreno B, Bastholt L, Yang A, Rollin LM, Horak C, Hodi FS, Wolchok JD. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):23-34.