STRUKTURA

Kierownik Kliniki – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Z-ca kierownika Kliniki – dr n. med. Jacek Kunicki

Zespół lekarski

 • prof. dr hab. n. med. Wiesław Bonicki
 • dr n. med. Henryk Koziara
 • dr n. med. Radosław Michalik
 • lek. Bartosz Królicki
 • lek. Radosław Manowiec
 • dr n. med. Krzysztof Szalecki
 • prof. dr hab. Wiesława Grajkowska
 • prof. dr hab. Rafał Rola
 • lek. Paweł Zdunek
 • dr n. med. Artur Oziębło
 • dr n. med. Emilia Sołtan
 • lek. Asta Zielińska
 • dr n. med. Paweł Poppe
 • lek. Mateusz Jeżewski
 • lek. Anna Rzehak

Wsparcie psychologiczne

 • mgr Aleksandra Bednarska

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Agnieszka Toczydłowska

Zespół pielęgniarski

 • Agnieszka Toczydłowska
 • Monika Bednarczyk
 • Iwona Białek
 • Anna Cwalina
 • Anna Idus
 • Sylwia Jaraczewska
 • Barbara Jarznicka
 • Teresa Krestian
 • Katarzyna Machniewska-Gajda
 • Kamil Pawłowski
 • Renata Rosa
 • Dorota Bak
 • Agnieszka Skrzos
 • Katarzyna Sosnowska
 • Anna Śmielewska
 • Iwona Walas
 • Anna Wrońska
 • Lidia Kargul
 • Monika Zwierzyńska
 • Krystiana Krzeczakowska

Rehabilitacja

 • mgr Magdalena Krauze

Dane kontaktowe:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa, wejście A, I piętro

Sekretariat Kliniki 

 • mgr Sylwia Chebda
 • Iwona Chustecka
 • Magdalena Chustecka
 • Anna Markiewicz
 • Magdalena Lech

tel: 22 546 29 59

Punkt Pielegniarski

@: neurochirurgia@nio.gov.pl

tel: 22 546 21 76

Opis klinki:

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego ma profil zabiegowy. Posiada możliwości pełnoprofilowego leczenia i diagnostyki inwazyjnej wszystkich schorzeń nowotworowych i nienowotworowych układu nerwowego. Leczenie onkologiczne jest przeprowadzane we współpracy z onkologami klinicznymi, radioterapeutami i biologami molekularnymi. W klinice zatrudnionych jest 11 specjalistów neurochirurgów oraz 2 specjalistów neuropatologów, jeden specjalista neurolog oraz jeden specjalista laryngolog. Ponadto  w ramach Kliniki  specjalizuje się trzech specjalizantów. W Klinice wykonanych jest ponad 1250 operacji neurochirurgicznych rocznie.

Celem Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego jest kompleksowe leczenie chorych na nowotwory mózgu, czaszki, rdzenia kręgowego, kręgosłupa oraz nerwów obwodowych. Zespół pracowników Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego poza leczeniem procesów rozrostowych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych zajmuje się również leczeniem operacyjnym innych zespołów chorobowych obejmujących układ nerwowy.

Zasady przyjęcia na oddział:

INFORMACJE NA CZAS PANDEMII COVID-19

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Kliniki prosimy o:

 1. Zgłoszenie się do rejestracji głównej Instytutu (wejście A) w godzinach 7:30 – 8:00 i zarejestrowanie się do poradni neurochirurgicznej,
 2. Prosimy udać się do gabinetu 22 (wejście A, II piętro), w godzinach 8:00 – 8:30, celem otrzymania skierowań na badania,
 3. Prosimy udać się do gabinetu 127 celem pobrania wymazu COVID,
 4. Prosimy udać się do punktu pobrań krwi i zakładu radiologii,
 5. Około godziny 13:30-14:00 prosimy o zgłoszenie się do Ruchu Chorych celem przyjęcia do Kliniki (parter).
 6. W przypadku pytań tel.: 22 546 2959

Prosimy o zabranie ze sobą całej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby z powodu której odbędzie się hospitalizacja, tj: karty wypisowe/informacyjne z innych szpitali, płyty CD z badaniami obrazowymi głowy lub kręgosłupa (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

Prosimy o zabranie ze sobą całej dokumentacji medycznej dotyczącej innych chorób przewlekłych, tj: czytelna lista przyjmowanych aktualnie leków, wyniki badania: ECHO serca, spirometrii, grupy krwi, wyniki innych badań obrazowych: RTG klatki piersiowej, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W razie przewlekłej choroby serca tj: stan po zawale mięśnia sercowego, stan po by-pass’ach, stan po stentowaniu naczyń wieńcowych, niewydolność mięśnia sercowego prosimy o dostarczenie aktualnego zaświadczenia specjalisty lekarza rodzinnego/kardiologa/ o braku przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego.

LEKI

Na 7 dni przed przyjęciem do szpitala prosimy odstawić leki przeciwpłytkowe:

 • kwas acetylosalicylowy: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, ACARD, ETOPIRYNA (itp)
 • clopidogrel: PLAVIX, ZYLLT, AREPLEX, PLAVOCORIN.

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala prosimy odstawić leki przeciwpłytkowe:

 • tiklopidyna: TICLID, ACLOTIN.

Na 3 dni przed przyjęciem prosimy  odstawić leki obniżające krzepliwość krwi:

 • acenokumarol: ACENOCUMAROL, SINTROM,
 • warfaryna: WARFIN.

Na 2 dni przed przyjęciem prosimy odstawić nowe leki przeciwkrzepliwe:

 • dabigatran: PRADAXA,
 • rywaroksaban: XARELTO,
 • apiksaban: ELIQUIS.

W razie przyjmowania któregoś z powyższych leków, prosimy o kontakt z lekarzem który go zlecił lub lekarzem rodzinnym, celem odstawienia powyższych preparatów i ewentualnym włączeniem heparyn drobnocząsteczkowych (w zależności od wskazań do przyjmowania powyższych leków).

Nie należy odstawiać leków na nadciśnienie, przeciwpadaczkowych, wziewnych stosowanych w przypadkach astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Wszystkie przyjmowane regularnie leki prosimy wziąć ze sobą do szpitala. Leki powinny być zachowane w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku.

RZECZY OSOBISTE

Do szpitala prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz rzeczy osobiste takie jak: kapcie, szczoteczkę do zębów i pastę, krem, dezodorant, mydło, ręczniki, sztućce, kubek, szlafrok oraz piżamę lub koszulę nocną.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Safety and efficacy of targeted alpha therapy with 213Bi-DOTA-substance P in recurrent glioblastoma Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A.. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(3):614-622.
 • Diamond Nanoparticles Downregulate Expression of CycD and CycE in Glioma Cells. Grodzik M, Szczepaniak J, Strojny-Cieslak B, Hotowy A, Wierzbicki M, Jaworski S, Kutwin M, Soltan E, Mandat T, Lewicka A, Chwalibog A.
 • Subthalamic and pallidal oscillatory activity in patients with Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation type I (NBIA-I). Huebl J, Poshtiban A, Brücke C, Siegert S, Bock A, Koziara H, Kmiec T, Rola R, Mandat T, Kühn AA.Clin Neurophysiol. 2019 Apr;130(4):469-473
 • Cytokines in the pathogenesis of hemophilic arthropathy. Wojdasiewicz P, Poniatowski ŁA, Nauman P, Mandat T, Paradowska-Gorycka A, Romanowska-Próchnicka K, Szukiewicz D, Kotela A, Kubaszewski Ł, Kotela I, Kurkowska-Jastrzębska I, Gasik R. Cytokine Growth Factor Rev. 2018 Feb;39:71-91.
 • The Neuromodulatory Impact of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Gait and Postural Instability in Parkinson’s Disease Patients: A Prospective Case Controlled Study. Szlufik S, Kloda M, Friedman A, Potrzebowska I, Gregier K, Mandat T,     Przybyszewski A, Dutkiewicz J, Figura M, Habela P, Koziorowski D. Front Neurol. 2018 Oct 31;9:906. 2018.
 • Neuromodulatory role of subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson’s disease patients, Szlufik, S.; Przybyszewski, A.; Duszynska-Was, K.; Mandat T; et al. MOVEMENT DISORDERS Volume: 33 Pages: S126-S126
 • Mutational Analysis of Recurrent Meningioma Progressing From Atypical to Rhabdoid Subtype Bujko M, Machnicki MM, Grecka E, Rusetska N, Matyja E, Kober P, Mandat T, Rydzanicz M, Płoski R, Krajewski R, Bonicki W, Stokłosa T, Siedlecki JA. World Neurosurg. 2017 Jan;97:754.e1-754.e6. doi: 10.1016/j.wneu.2016.10.047. Epub 2016 Oct 15. PMID: 27756662
 • Telomere length and TERT abnormalities in pituitary adenomas. Boresowicz J, Kober P, Rusetska N, Maksymowicz M, Goryca K, Kunicki J, Bonicki W, Bujko M. Neuro Endocrinol Lett. 2018 Mar;39(1):49-55.
 • DNA methylation profiling in nonfunctioning pituitary adenomas. Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Maksymowicz M, Goryca K, Kunicki J, Bonicki W, Siedlecki JA, Bujko M.Mol Cell Endocrinol. 2018 Sep 15;473:194-204. doi: 10.1016/j.mce.2018.01.020. Epub 2018 Feb 1.
 • Prolonged survival in secondary glioblastoma following local injection of targeted alpha therapy with 213Bi-substance P analogue. Krolicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Jul;45(9):1636-1644. doi: 10.1007/s00259-018-4015-2. Epub 2018 Apr 30.