Oddział Badań Wczesnych Faz

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Administracja: wejście A, parter

Oddział: wejście D, parter

Struktura

Kierownik – dr hab. n. med. Iwona Ługowska, profesor Instytutu

Zespół lekarski

 • lek. Anna Dawidowska – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej
 • dr n. med. Sylwia Jaczewska – specjalista onkologii klinicznej

Zespół pielęgniarski

 • Joanna Dylewska-Rzeźnik – pielęgniarka koordynująca
 • Małgorzata Wolińska
 • Agnieszka Napora
 • Mariola Popowska

Administracja

 • Honorata Badziak-Sterczewska
 • Anna Korycka
 • Marcin Witczak

Koordynatorzy

 • Ewa Lubczyńska
 • Anna Burska
 • Katarzyna Jaszak

Dane kontaktowe

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Sekretariat medyczny

tel. 22 546 33 84

Administracja Oddziału Badań Wczesnych Faz

tel. 22 546 33 81

Oddział Badań Wczesnych Faz

tel.  22 546 33 83

@: obwf@nio.gov.pl

Opis OBWF

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ (OBWF) został otwarty w 2017 roku jako pierwsza w Polsce jednostka zajmująca się prowadzeniem badań klinicznych wczesnych faz w onkologii.

Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem, pozwalającym ustalić, czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas. OBWF (Oddział Badań Wczesnych Faz) prowadzi badania dla chorych, u których zastosowano leczenie onkologicznie w czasie którego doszło do progresji choroby.

W Ośrodku w Warszawie prowadzone są badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu Pierwsze podanie u człowieka („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

Od 2017 roku uruchomiono ponad 80 badań klinicznych wczesnych faz.

Aktualnie prowadzone badania z aktywną rekrutacją można znaleźć na stronie www.obwf.nio.gov.pl

Zasady przyjęcia na oddział

W czasie wizyty konsultacyjnej w OBWF będzie prowadzona ocena pod kątem kwalifikacji do udziału w badaniu klinicznym, stąd konieczność zgłoszenia się chorego osobiście.

Dodatkowo pacjenci proszeni są o przyniesienie na wizytę:

– kserokopii dokumentacji medycznej (konkretny zakres dat odpowiadający danemu leczeniu oraz listę leków przyjmowanych dodatkowo na choroby współistniejące),

– bloczków parafinowych oraz wyniku badania histopatologicznego,

– opisu ostatniej tomografii/rezonansu/PET,

– wyników badań laboratoryjnych (morfologia, parametry nerkowe i wątrobowe), wykonanych w ciągu 30 dni przed planowaną wizytą,

– dowodu osobistego.

W ramach kwalifikacji do badania bloczek parafinowy jest wysyłany do laboratorium celem wykonania analizy genetycznej. Czas oczekiwania na wynik badania genetycznego wynosi około 8-9 tygodni. Otrzymany wynik jest sprawdzany pod kątem możliwości kwalifikacji pacjenta do badania klinicznego. Pacjent informację o wyniku otrzymuje drogą telefoniczną.

Kryteria włączenia to także zadowalające wyniki badań laboratoryjnych (dopuszczalne odstępstwa od normy są dokładnie zdefiniowane), brak ciężkich chorób przewlekłych i chorób autoimmunologicznych, brak innych chorób nowotworowych, szczegóły dotyczące uprzednio stosowanych terapii oraz gotowość Pacjenta do aktywnego brania udziału w badaniu.