Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem przy Klinice Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii

 

 

Kierownik Pracowni

dr n. med. Katarzyna Pędziwiatr

 

Zespół lekarski:

 

Specjaliści radioterapii onkologicznej ze wskazaniem głównego kierunku działalności leczniczej i naukowej:

 

dr n. med. Marzanna Chojnacka

koordynator Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego      

 

lek. Anna Danek

kierownik Oddziału  Radioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii – nowotwory rejonu głowy i szyi, nowotwory płuc

 

dr n. med. Adam Brewczyński – nowotwory rejonu głowy i szyi

 

lek. Małgorzata Gidzińska-Wielgosz – nowotwory przewodu pokarmowego

 

lek. Agata Puścińskanowotwory piersi

 

lek. Dorota Rosińska-Okrasanowotwory prostaty

 

lek. Izabela Śliwowska-Szymankiewicznowotwory płuc i piersi

 

lek. Ewa Tragarzlekarz Poradni Radioterapii

 

Lekarze w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej:

lek. Bartłomiej Gawęda

 

lek. Katarzyna Ludwikowska

lek. Dominik Wawrzuta

lek. Maciej Temnyk – specjalista onkologii klinicznej

 

Zespół Fizyków Medycznych:

Kierownik – mgr Anna Zygmuntowicz-Piętka

 

Zespół Techników Medycznych:

Kierownikmgr Joanna Sadkowska

 

 

Kontakt

ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa

Sekretariat Kierownika     +48 (22) 57-09-147

Sekretariat medyczny        +48 (22) 57-09-261, 57-09-132 

@: zrt-sek@nio.gov.pl

 

 

Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie więcej informacji, zachęcamy do kontaktu. Nasza Koordynatorka chętnie pomoże i wskaże jak przygotować się do napromieniania.

Numer telefonu czynny w godzinach 7.30-15.00 to 22 570 94 08.

Konsultacje i kwalifikacje do radioterapii odbywają się w Poradni Onkologicznej
w gabinecie 22, telefon 22 5709220. Pacjenci zgłaszają się w godzinach 8.00 – 15.00 do Rejestracji Głównej, a następnie do gabinetu 22, zlokalizowanego przed wejściem do Pracowni.

 

Pacjent powinien mieć ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),
 • kserokopię pełnej dokumentacji medycznej (tzn. wyników wykonanych poza NIO-PIB badań oraz konsultacji, płyty CD i opisy z badań obrazowych, dokładny wykaz przyjmowanych leków i chorób współistniejących).

 

Informacje ogólne

 

Radioterapia jest obok chirurgii i chemioterapii jedną z podstawowych metod leczenia onkologicznego. Napromienianie jest stosowane w leczeniu większości nowotworów na różnych etapach choroby.

 1. Leczenie indukcyjne w celu zmniejszenia masy nowotworu i umożliwienia przeprowadzenia radykalnej resekcji,
 2. Leczenie uzupełniające po leczeniu chirurgicznym w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu miejscowego nowotworu,
 3. Samodzielne leczenie radykalne w niektórych nowotworach pozwala na uniknięcie okaleczenia wiążącego się z przeprowadzeniem operacji (np. rak krtani, rak odbytu),
 4. Leczenie paliatywne ma na celu poprawę jakości życia poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, objawów ucisku rdzenia czy dużych naczyń oraz krwawienia z guza.

W Pracowni Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem (PPPLN) leczymy około 1400 pacjentów rocznie. W przeszłości funkcjonowała jako Zakład Radioterapii na Wawelskiej. Podczas radioterapii zapewniamy możliwość hospitalizacji w Klinice Onkologii i Radioterapii lub zakwaterowanie w hotelu.

Dla pacjentów zamieszkujących w pobliżu szpitala istnieje możliwość leczenia ambulatoryjnego z opcją dostosowania godziny napromieniania do aktywności pacjenta.

Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, VMAT, radioterapii stereotaktycznej (SBRT), radioterapii sterowanej obrazem (IGRT) oraz radioterapii bramkowanej oddechowo (DIBH).

Zapewniamy leczenie w zakresie większości nowotworów wykorzystując nowoczesne metody napromieniania:

piersi  (po leczeniu oszczędzającym oraz po mastectomii),
płuc    (w leczeniu samodzielnym oraz skojarzonym z chemioterapią i/lub operacją),

przewodu pokarmowego (w nowotworach przełyku, żołądka, trzustki, odbytnicy i odbytu w leczeniu samodzielnym oraz w skojarzeniu z chemioterapią i/lub operacją),

ośrodkowego układu nerwowego (w nowotworach pierwotnych mózgu i rdzenia kręgowego w leczeniu samodzielnym i/lub skojarzonym z operacją oraz w przerzutach do mózgu),

narządów głowy i szyi (w leczeniu samodzielnym oraz skojarzonym z chemioterapią i/lub operacją),

gruczołu krokowego (w leczeniu samodzielnym oraz w skojarzeniu z hormonoterapią/chemioterapią i/lub operacją),

nowotworów układu krwiotwórczego i limfatycznego (białaczki i chłoniaki

w leczeniu skojarzonym z chemioterapią oraz procedury napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku – TBI),

nowotworów wieku dziecięcego (jako Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego jesteśmy ośrodkiem referencyjnym w zakresie leczenia napromienianiem pacjentów pediatrycznych).

Najważniejsze kierunki działalności klinicznej

 • Indywidualizacja metod radioterapii u pacjentek z rakiem piersi po leczeniu oszczędzającym
  w zależności od obecności czynników ryzyka
 • Wykorzystanie techniki napromieniania na głębokim zatrzymanym wdechu
  u pacjentek z rakiem piersi zlokalizowanym po stronie lewej w celu obniżenia toksyczności kardiologicznej
 • Wykorzystanie technik śledzenia ruchu oddechowego guza podczas planowania
  i realizacji napromieniania pacjentów z nowotworami płuc
 • Napromienianie przedoperacyjne raka odbytnicy z indywidualizacją schematu leczenia w zależności od zaawansowania choroby – wykorzystanie techniki boostu symultanicznego
 • Zastosowanie radioterapii z jednoczasową chemioterapią z intencją zachowania zwieraczy
  w leczeniu raka odbytnicy
 • Leczenie indukcyjne nowotworów dróg żółciowych z następową transplantacją wątroby
  we współpracy z Kliniką Transplantacji Wątroby UCK WUM w Warszawie
 • Napromienianie całego ciała (TBI) przed przeszczepem szpiku we współpracy
  z Klinikami Transplantacji Szpiku
 • Stosowanie technik stereotaktycznych w chorobie oligometastatycznej
 • Powtórne napromienianie nawrotów nowotworów w zakresie ośrodkowego układu nerwowego
 • Zastosowanie nieinwazyjnego systemu obrazowania powierzchni Catalyst służącego do pozycjonowania pacjenta, zarządzania ruchami wewnątrzfrakcyjnymi
  i bramkowania oddechowego podczas radioterapii w celu obniżenia dawki promieniowania jonizującego związanego z weryfikacją leczenia
 • Radioterapia pacjentów pediatrycznych z chorobą nowotworową: opracowywanie nowych schematów napromieniania pozwalających na ograniczenie toksyczności leczenia
 • Udział w międzynarodowych projektach dotyczących leczenia skojarzonego
  z radioterapią w nowotworach wieku dziecięcego

Urządzenia terapeutyczne, diagnostyczne oraz systemy planowania leczenia

 • Trzy nowoczesne akceleratory VERSA HD firmy ELEKTA
 • realizacja technik wysokospecjalistycznych IGRT, IMRT, technik dynamicznych VMAT oraz bramkowania oddechowego
 • systemy weryfikacji leczenia (EPID, CBCT, Catalyst)
 • system HexaPod pozwalający na sześciostopniową korektę pozycjonowania pacjenta (przesunięcia i rotacje w trzech płaszczyznach)
 • praca w zintegrowanej linii radioterapii gwarantującej zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i wypełnienie rygorystycznych wymogów określonych w aktach prawnych
 • Tomograf komputerowy firmy GE z opcją obrazowania 4D oraz symulacji wirtualnej
 • Systemy planowania radioterapii: Monaco, Oncentra, BrainLab

 

 

Wybrane publikacje:

 1. D.Wawrzuta, J.Klejdysz, M.Chojnacka. „The Rise of Negative Portrayals of Radiation Oncology: A Textual Analysis of Media News” Radiotherapy and Oncology(2023) http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.2023.110008
 2. Perek-Polnik M, Cochrane A, Wang J, Chojnacka M, Drogosiewicz M, Filipek I, Swieszkowska E, Tarasinska M, Grajkowska W, Trubicka J, et al. „Risk-Adapted Treatment Strategies with Pre-Irradiation Chemotherapy in Pediatric Medulloblastoma: Outcomes from the Polish Pediatric Neuro-Oncology Group”. Children (2023) https://doi.org/10.3390/children100813873. M. Temnyk, K. Pędziwiatr, M. Gidzińska, M. Chojnacka, L. Wyrwicz, “P-79 Feasibility and toxicity of hypofractionated radiotherapy (5×5 Gy) with a simultaneous integrated boost (5×6 Gy) in locally advanced rectal cancer: 2023 update”, Annals of Oncology (2023)
  https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.04.135.4. D. Wawrzuta, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr, “OC-0920 Reirradiation for Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas in Children: Clinical and Radiomic Analysis”, Radiotherapy and Oncology (2023)
  https://doi.org/10.1016/S0167-8140(23)08746-7.5. M. Łomiak, T. Świtaj, M. Spałek, J.Radzikowska, M. Chojnacka, S. Falkowski, M. Wągrodzki, W. Kukwa, A. Szumera-Ciećkiewicz, P. Rutkowski, A. M. Czarnecka “Diagnosis and treatment of rhabdomyosarcomas”,Oncol Clin Pract (2023)
  DOI: 10.5603/OCP.2022.00346. Spałek MJ, Poleszczuk J, Czarnecka AM, Dudzisz-Śledź M, Napieralska A, Matysiakiewicz J, Chojnacka M, Raciborska A, Sztuder A, Maciejczyk A, et al. Radiotherapy in the Management of Pediatric and Adult Osteosarcomas: A Multi-Institutional Cohort Analysis. Cells (2021) https://doi.org/10.3390/cells100203667. SC Huijskens, PS Kroon, MN Gaze, L Gandola, S Bolle, S Supiot, CD Abakay, A Alexopoulou, J Bokun, M Chojnacka, A Escande, J Giralt, S Harrabi, JH Maduro, H Mandeville, A Mussano, A Napieralska, L Padovani, G Scarzello, B Timmermann, L Claude, E Seravalli, GO Janssens,“Radical radiotherapy for paediatric solid tumour metastases: An overview of current European protocols and outcomes of a SIOPE multicenter survey”. European Journal of Cancer (2021)
  https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.12.004.8. Blay JY, Casali P, Bouvier C, Dehais C, Galloway I, Gietema J, Halámková J, Hindi N, Idbaih A, Kinloch E, Klümpen HJ, Kolarova T, Kopeckova K, Lovey J, Magalhaes M, Oselin K, Piperno-Neumann S, Ravnsbaek A, Rogasik M, Safwat A, Scheipl S, Seckl M, Taylor J, Temnyk M, Trama A, Urbonas M, Wartenberg M, Weinman A; EURACAN Network. European Reference Network for rare adult solid cancers, statement and integration to health care systems of member states: a position paper of the ERN EURACAN. ESMO Open (2021) doi:10.1016/j.esmoop.2021.100174.
 3. Czarnecka AM, Sobczuk P, Kostrzanowski M, Spalek M, Chojnacka M, Szumera-Cieckiewicz A, Rutkowski P. „Epithelioid Sarcoma-From Genetics to Clinical Practice”. Cancers. (2020)
  https://doi.org/10.3390/cancers12082112
 4. M. Chojnacka, K. Pędziwiatr, A. Skowrońska-Gardas, M. Perek-Polnik, D. Perek, P. Olasek. Second brain tumors following central nervous system radiotherapy in childhood. Br J Radiol (2014)
 5. K. Pędziwiatr, A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka „Spinal cord ependymoma in children – Results of postoperative radiotherapy” Radiotherapy and Oncology (2013)