Struktura:

Kierownik Kliniki

mgr Ewelina Misiowiec

specjalista diagnostyki laboratoryjnej   

Zespół

Koordynator ds. Jakości – mgr inż. Iwona Szkop

Laboratorium Analityczne Wawelska

Koordynator – mgr Dominika Lasota

Laboratorium Biochemii i Immunochemii

mgr Justyna Baran-Koska

Laboratorium Hematologii i Analityki

mgr Małgorzata Smolińska

Laboratorium Koagulologii

mgr Dorota Pieńkowska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Laboratorium Białek Specyficznych

mgr Karolina Molenda-Miłosz

Dane kontaktowe:

SPDL Ursynów
ul. W.K. Roentgena
5 02-781 Warszawa
email: spdl@nio.gov.pl
tel. 22/546-22-30

SPDL Ochota ul. Wawelska
15 02-034 Warszawa
email: spdlwawelska@nio.gov.pl
tel. 22/57-09-114

Opis klinki:

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej NIO-PIB wykonuje szeroki panel badań laboratoryjnych zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jaki i objętych opieką ambulatoryjną w NIO-PIB oraz w zakresie analiz komercyjnych.
Skład zespołu SPDL stanowi wysoko wykwalifikowana kadra : 12 diagnostów laboratoryjnych, w tym 5 z tytułem specjalisty oraz 7 techników analityki. Pracę zespołu wspierają specjaliści ds. administracyjnych oraz pomoc laboratoryjna.
W SPDL badania wykonywane są całodobowo na najnowszej generacji aparaturze do diagnostyki in vitro. Stosowanie najnowszych technologii i sprawdzonych metod analitycznych gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Potwierdzeniem tego są wyniki codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oraz certyfikaty uczestnictwa w zewnętrznych sprawdzianach krajowych i międzynarodowych. Laboratorium bierze udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych prowadzonych przez: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, System Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-MED – programy Labquality i EQAhem, Międzynarodową Ocenę Jakości Badań RANDOX, SYSMEX, BIO-RAD.
Profil działalności SPDL obejmuje diagnostyczne badania laboratoryjne w zakresie:

 • Hematologii
 • Układu krzepnięcia i fibrynolizy
 • Biochemii
 • Hormonów
 • Markerów nowotworowych
 • Markerów zakażeń (wirusowe zapalenie wątroby, HIV)
 • Markerów stanu zapalnego
 • Monitorowania leczenia farmakologicznego
 • Białek specyficznych ze szczególnym uwzględnieniem gammapatii monoklonalnych
 • Analityki ogólnej
  W ramach działalności dydaktycznej SPDL prowadzi staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych w trakcie specjalizacji:
 • staż w zakresie badań układu krzepnięcia i fibrynolizy
 •  staż – techniki elektroforetyczne z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii.
 • Ponadto SPDL realizuje programy praktyk wakacyjnych i szkoleń dla studentów wydziałów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej.
  SPDL bierze aktywny udział w programach badań klinicznych, które prowadzone są na terenie NIO-PIB. SPDL ściśle współpracuje z klinicystami, stale rozszerza panel oferowanych badań zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Kliniki i Zakłady NIO-PIB.