Struktura:

Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi jest jednostką w strukturze Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz  ul. Wawelskiej 15.   

Kierownik Kliniki

p.o. kierownik mgr Katarzyna Paluch

specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Zespół

 • mgr Agnieszka Kamińska specjalista analityki medycznej
 • mgr Anna Magiera specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • mgr Magdalena Michalik specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • mgr inż. Alicja Wieliczko – Kwiatkowska specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • Jolanta Borowska st. technik analityki medycznej
 • Elżbieta Klimczyk st. technik analityki medycznej
 • Małgorzata Świerdowska st. technik analityki medycznej
 • Bogumiła Ziętek st. statystyk medyczny

Dane kontaktowe:

ul. W.K. Roentgena 5

@: serologia@nio.gov.pl

tel. 22 546 22 73, 22 546 26 13

ul.Wawelska 15

tel. 22 570 91 83

Opis klinki:

Do głównych zadań Samodzielnej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi należy wykonywanie badań immunohematologicznych oraz planowanie i organizowanie zaopatrzenia w krew i jej składniki na potrzeby chorych leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym i innych podmiotach leczniczych wg zawartych umów.
Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi jest wpisana do ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2848.
Nasze zalety:

 • wysoka jakość i szybki czas wykonania badań,
 • wysokie kwalifikacje merytoryczne zespołu,
 • dbałość i troska o bezpieczeństwo pacjenta.

Zakres badań wykonywanych w Samodzielnej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi obejmuje:

 • oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinek czerwonych,
 • wykonywanie próby zgodności serologicznej,
 • wykonanie Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego,
 • badanie grup krwi dla celów trwałej ewidencji .

Badania immunohematologiczne wykonywane na najwyższej klasy zautomatyzowanych analizatorach immunohematologicznych objęte są codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną oraz okresową zewnętrzną oceną jakości przeprowadzaną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi posiada system informatyczny, który umożliwia czuwanie nad bezpieczeństwem leczenia krwią i jej składnikami i odpowiada standardom w zakresie oprogramowania i bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
Wykwalifikowany z długoletnim doświadczeniem personel – diagności laboratoryjni ze specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i technicy analityki medycznej zapewniają wysoką jakość świadczonych usług przez całą dobę w dni robocze i święta.
Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wykonuje odpłatnie badania bez skierowania dla indywidualnych klientów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Pobranie krwi do badań nie wymaga wcześniejszego specjalnego przygotowania pacjenta – nie musi być na czczo.
Wyniki badań wydawane są w dniu dostarczenia materiału.