STRUKTURA

Kierownik Kliniki

Beata Kotowicz dr hab. n. med., prof. Instytutu

IIo diagnostyka laboratoryjna

beata.kotowicz@nio.gov.pl

Zespół

Małgorzata Fuksiewicz dr n. med.

malgorzata.fuksiewicz@nio.gov.pl

Agata Makówka dr n. med.

agata.makówka@nio.gov.pl

Magdalena Chojnacka dr n. przyrod.

magdalena.chojnacka@nio.gov.pl

Justyna Roguska mgr;

DANE KONTAKTOWE

Sekretariat: Justyna Roguska

sekretariat.biomarkery@nio.gov.pl

tel:+48225462240

IIp budynek naukowo-diagnostyczny

02-781 Warszaw, Roentgena 5

OPIS KLINIKI

W SPBNiC prowadzone są badania rozpuszczalnych form różnorodnych biomarkerów w kontekście ich znaczenia klinicznego. Poszukuje się parametrów, których oznaczenie byłoby pomocne w ocenie odpowiedzi na leczenie, czy też wskazaniu grup chorych na nowotwory złośliwe o zwiększonym ryzyku wystepowania efektów niepożądanych stosowanej terapii. Zadaniem Pracowni jest poszukiwanie nowych biomarkerów prognostycznych i predykcyjnych u chorych na nowotwory złośliwe w płynach ustrojowych, czy też weryfikacja znanych czynników prognostyczno-predykcyjnych w odniesieniu do nowych metod leczenia onkologicznego. Ponadto możliwe jest monitorowanie odpowiedzi immunologicznej poprzez oznaczenia biomarkerów i cytokin prozapalnych w trakcie immunoterapii i terapii adoptywnych oraz odpowiedzi zapalnej w badaniach przedklinicznych i niekomercyjnych badaniach klinicznych. Współpracujemy z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu. Pracownia oferuje archiwizację surowic, prowadzenie baz naukowych i oznaczanie biomarkerów w ramach projektów badawczych. Ponadto wykonujemy oznaczenia stężeń Inhibiny B u chorych na ziarniszczaka. Ponadto oferujemy immunochemiczny, ilościowy test FIT w kierunku raka jelita grubego; możliwość wykonywania oznaczeń biomarkerów i cytokin, które nie zostały wystandaryzowane do oznaczania na analizatorach immunochemicznych- dla zleceniodawców NIO-PIB i podmiotów zewnętrznych.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

1. Kotowicz B, Fuksiewicz M, Jonska-Gmyrek J, Berezowska A, Radziszewski J, Bidzinski M, Kowalska M. Clinical significance of pretreatment serum levels of VEGF and its receptors, IL- 8, and their prognostic value in type I and II endometrial cancer patients. PLoS One 2017 Oct 9;12(10):e0184576. doi: 10.1371/journal.pone. 0184576. eCollection 2017.
2. Kotowicz B, Fuksiewicz M, Jonska-Gmyrek J, Wagrodzki M, Kowalska M. Preoperative serum levels of YKL 40 and CA125 as a prognostic indicators in patients with endometrial cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017;215:141-147. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.06.021.
3. Kotowicz B, Fuksiewicz M, Kowalska M. Markery nowotworowe w ginekologii onkologicznej, z uwzględnieniem ciąży. Rozdział w książce. Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży. Rozpoznanie i leczenie. PZWL. Warszawa 2017. Redakcja: Barbara Kozakiewicz.
4. Fuksiewicz M, Kowalska M, Kolasińska-Ćwikła A, Ćwikła JB, Sawicki Ł, Roszkowska-Purska K, Drygiel J, Kotowicz B. Prognostic value of chromogranin A in patients with GET/NEN in the pancreas and the small intestine. Endocr Connect 2018;7(6):803-810. doi: 10.1530/EC-18-0059.
5. Fuksiewicz M, Kotowicz B, Rutkowski A, Achinger-Kawecka J, Wagrodzki M, Kowalska MM. The Assessment of Clinical Usage and Prognostic Value of YKL-40 Serum Levels in Patients With Rectal Cancer Without Distant Metastasis. Technol Cancer Res Treat 2018;17:1533033818765209. doi: 10.1177 /1533033818765209.
6. Joanna Jonska – Gmyrek, Leszek Gmyrek, Agnieszka Zolciak – Siwinska, Maria Kowalska, Malgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz. Pretreatment neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios as predictive factors for the survival of cervical adenocarcinoma patients. Cancer Manag Res. 2018; 10:6029-6038. doi: 10.2147/CMAR.S178745
7. Rusetska N, Kowalski K, Zalewski K, Zięba S, Bidziński M, Goryca K, Kotowicz B, Fuksiewicz M, Kopczynski J, Bakuła-Zalewska E, Kowalik A, Kowalewska M. CXCR4/ACKR3/CXCL12 axis in the lymphatic metastasis of vulvar squamous cell carcinoma. J Clin Pathol 2021;0:1–9. doi:10.1136/jclinpath-2020-206917. /IF 3,411/
8. Jodkiewicz M, Jagiełło-Gruszfeld A, Surwiłło-Snarska A, Kotowicz B, Fuksiewicz M, Kowalska M. The impact of dietary counselling on achieving or maintaining normal nutritional status in patients with early and locally advanced breast cancer undergoing perioperative chemotherapy. Nutrients 2022; 18;14(12):2541. doi: 10.3390/nu14122541. /IF 5,429/
9. Fuksiewicz M, Kowalska M, Kolasinska-Cwikla M, Kotowicz B. Serum levels of neuron specific enolase as a prognostic factor for disease progression in patients with GET/NEN in the pancreas and the small intestine. Endocr Connect 2022;11:9, doi:10.1530/EC-21-0647. /IF 3,335/
10. Kotowicz B, Fuksiewicz M, Bidzinski M, Berezowska A, Sobiczewski P, Kowalska M. Measurement of HE4 six months after first-line treatment as optimal time in identifying patients at high risk of progression advanced ovarian cancer. Polish Gynecology 2022; /IF 1,216/