Kierownik Zakładu

dr n. med.Anna Kulik

Zespół lekarski:

 • dr n. med.. Mateusz Dąbkowski
 • lek. med. Anetta Kasprowicz
 • lek. med. Piotr Saniewski

Kontakt:

ul. W.K. Roentgena 5 02-781 Warszawa

Sekretariat medyczny       (22) 546 20 00            

Sekretariat Kierownika    (22) 546 20 45                    

Ambulatorium                   (22) 546 28 62                  

Podstawowe kierunki działalności klinicznej:

Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii:

 1. Przeprowadzanie brachyterapii w skojarzonym leczeniu radykalnym chorych na raka szyjki macicy. W grupie tej wyodrębnianie chorych do leczenia dojamowego i śródtkankowego oraz w przypadkach stwierdzania zmian resztkowych po teleradioterapii planowanie oparte na fuzji MR/CT. W pozostałych przypadkach planowanie 3D w oparciu CT i MR. Przy stwierdzeniu niekorzystnych czynników rokowniczych kojarzenie napromieniania z hipertermią.
 2. Leczenie pooperacyjne lub skojarzone o charakterze radykalnym i paliatywnym chorych na raka trzonu macicy, pochwy i sromu.

Oddział Brachyterapii:

 1. Nowotwory układu moczowego: brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego jako postępowanie samodzielne, skojarzona z teleradioterapią we frakcjonowaniu konwencjonalnym, brachyterapia śródtkankowa raka gruczołu krokowego z intencją radykalną, brachyterapia śródtkankowa jako miejscowe podwyższenie dawki (boost) po teleradioterapii u chorych z niekorzystnymi czynnikami ryzyka nawrotu miejscowego, brachyterapia śródtkankowa w przypadkach nawrotów miejscowych po teleradioterapii, brachyterapii lub radykalnej prostatektomii (na obszar loży po usuniętym gruczole krokowym), leczenie niezaawansowanych miejscowo przypadków raka cewki moczowej techniką HDR.
 2. Mięsaki tkanek miękkich, czerniak złośliwy, raki skóry: brachyterapia śródoperacyjna w leczeniu skojarzonym w wybranych przypadkach wznów miejscowych lub leczenia pierwotnego. Leczenie paliatywne/radykalne z użyciem aplikatorów kontaktowych lub indywidualnych typu „moulage” czerniaków i raków skóry lub błon śluzowych. W wybranych przypadkach uzupełniające leczenie radykalne po zabiegach operacyjnych.
 3. Nowotwory płuca: brachyterapia dooskrzelowa paliatywna lub ratunkowa w zaawansowanych miejscowo przypadkach. W wybranych przypadkach skojarzona brachyterapia i teleradioterapia z intencją radykalną, przy stwierdzeniu nacieku wewnątrzoskrzelowego.
 4. Nowotwory piersi: brachyterapia śródtkankowa HDR na obszar loży po tumorektomii jako miejscowe podwyższenie dawki po teleradioterapii, brachyterapia śródtkankowa APBI (przyspieszone napromienianie części piersi ); jako wyłączne napromienianie radykalne w przypadkach chorych z niskimi czynnikami ryzyka wznowy miejscowej, brachyterapia śródtkankowa HDR śródoperacyjna jako boost wyprzedzający teleradioterapię. Paliatywne napromienianie kontaktowe wznów miejscowych na ścianie klatki piersiowej.
 5. Nowotwory przewodu pokarmowego: brachyterapia doprzełykowa paliatywna samodzielna lub w skojarzeniu z laseroterapią, brachyterapia doprzełykowa jako miejscowe podwyższenie dawki w skojarzonym napromienianiu radykalnym, brachyterapia endoluminarna w wybranych paliatywnych przypadkach nowotworów dróg żółciowych po wcześniejszym udrożnieniu i założeniu stentu, brachyterapia endoluminarna wybranych przypadków raka odbytnicy i dystalnego odcinka odbytu w radykalnym leczeniu skojarzonym.
 6. Brachyterapia śródoperacyjna zaawansowanych miejscowo raków jelita grubego lub wznów miejscowych zgodnie z protokołem chirurgicznym.
 7. Nowotwory regionu głowy i szyi: brachyterapia techniką HDR w wybranych przypadkach lokalizacji regionu głowy i szyi zgodnie z obowiązującym protokołem.

Współpraca z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie leczenia mięsaków u dzieci (brachyterapia okołooperacyjna).

Działalność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na uczestnictwie w konferencjach krajowych i zagranicznych, organizacji kursów CMKP „Brachyterapia nowotworów”, działalności dydaktycznej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej (kursy CMKP, kursy PTOK).

W Zakładzie kontynuowane jest prowadzenie obserwcji po zakończonej przed laty rekrutacji do badania klinicznego III fazy: „Multicenter trial interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ (DCIS) of the female breast”.

Procedury brachyterapia:

 1. NOWOTWORY GŁOWY I SZYI
  1. Leczenie pierwotne, radykalne; leczenie ratujące, paliatywne
   • Brachyterapia śródtkankowa
   • Brachyterapia kontaktowa (moulage)
 2. NOWOTWORY SKÓRY
  1. Leczenie pierwotne, radykalne; leczenie ratujące, paliatywne
   • Brachyterapia śródtkankowa
   • Brachyterapia kontaktowa (moulage)
 3. BRACHYTERAPIA ENDOLUMINALNA
  1. Rak płuca
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   •  Samodzielna – leczenie radykalne lub paliatywne
  2.  Rak przełyku
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   • Samodzielna – leczenie radykalne lub paliatywne
  3. Rak dróg żółciowych – leczenie paliatywne
 4. RAK PIERSI
  1. BRACHYTERAPIA ŚRÓDTKANKOWA
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   • Samodzielna – APBI – leczenie radykalne
   • Samodzielna – leczenie paliatywne
  2.  BRACHTERAPIA KONTAKTOWA – leczenie paliatywne, ratujące
 5. RAK STERCZA
  1. BRACHYTERAPIA ŚRÓDTKANKOWA
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   • Samodzielna – leczenie radykalne, leczenie ratujące
   • Skojarzona z hipertermią – leczenie ratujące
  2. PRZYGOTOWANIE DO TELERADIOTERAPII
   • Wszczepianie znaczników polimerowych
   • Wszczepianie ekspanderów okołoodbytniczych
  3. BIOPSJA FUZYJNA STERCZA:
   • Przezodbytnicza
   • Przezkroczowa
 6. NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE
  1. BRACHYTERAPIA DOJAMOWA
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   • Samodzielna – leczenie radykalne, leczenie uzupełniające, leczenie paliatywne, ratujące
  2. BRACHYTERAPIA ŚRÓDTKANKOWA
   • W skojarzeniu z teleradioterapią (boost) – leczenie radykalne
   • Samodzielna – leczenie paliatywne, ratujące (w tym brachyterapia okołooperacyjna)
 7. RAK OBYTNICY
  1. BRACHYTERAPIA ENDOLUMINALNA – leczenie definitywne
 8. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
  1. Leczenie ratujące – BRACHYTERAPIA:
   • Śródtkankowa
   • Kontaktowa
   • śród(około)operacyjna – leczenie ratujące
 9. NOWOTWORY U DZIECI
  1. BRACHYTERAPIA OKOŁOOPERACYJNA – leczenie definitywne:
   • Śródtkankowa
   • Endoluminalna

Wybrane publikacje naukowe:

 • A. Żółciak-Siwinska, J. Jońska-Gmyrek, J. Staniaszek, N. Piotrkowicz, W. Michalski. HDR brachytherapy combined with interstitial hyperthermia in locally advanced cervical cancer patients initially treated with concomitant radiochemotherapy: a phase I study. Int J Hyperthermia, 28 (2012), pp. 715-720.
 • A. Zolciak-Siwinska, N. Piotrkowicz, J. Jonska-Gmyrek, et al. HDR brachytherapy combined with interstitial hyperthermia in locally advanced cervical cancer patients initially treated with concomitant radiochemotherapy: A phase III study. Radiother Oncol, 109 (2013), pp. 194-199.
 • Zolciak-Siwinska A, Gruszczynska E, Bijok M et al. Computed Tomography–Planned High-Dose-Rate Brachytherapy for Treating Uterine Cervical Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2016; 96:87-92.
 • Quality-of-life results for accelerated partial breast irradiation with interstitial brachytherapy versus whole-breast irradiation in early breast cancer after breast-conserving surgery (GEC-ESTRO): 5-year results of a randomised, phase 3 trial.
 • Schäfer R, Strnad V, Polgár C, Uter W, Hildebrandt G, Ott OJ, Kauer-Dorner D, Knauerhase H, Major T, Lyczek J, Guinot JL, Dunst J, Miguelez CG, Slampa P, Allgäuer M, Lössl K, Kovács G, Fischedick AR, Fietkau R, Resch A, Kulik A, Arribas L, Niehoff P, Guedea F, Schlamann A, Gall C, Polat B; Groupe Européen de Curiethérapie of European Society for Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO).
 • Quality-of-life results for accelerated partial breast irradiation with interstitial brachytherapy versus whole-breast irradiation in early breast cancer after breast-conserving surgery (GEC-ESTRO): 5-year results of a randomised, phase 3 trial.

Schäfer R, Strnad V, Polgár C, Uter W, Hildebrandt G, Ott OJ, Kauer-Dorner D, Knauerhase H, Major T, Lyczek J, Guinot JL, Dunst J, Miguelez CG, Slampa P, Allgäuer M, Lössl K, Kovács G, Fischedick AR, Fietkau R, Resch A, Kulik A, Arribas L, Niehoff P, Guedea F, Schlamann A, Gall C, Polat B; Groupe Européen de Curiethérapie of European Society for Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO).

 • Lancet Oncol. 2018 Jun;19(6):834-844. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30195-5. Epub 2018 Apr 22.

Toward Focal Prostate Brachytherapy-Transperineal TRUS-mpMRI Fusion Prostate Biopsy using Brachytherapy Treatment Planning Systems Only

 1. Dabkowski, E. Gruszczynska, A. Lewicki, J. Palucki, M. Durzynska, M. Szymanski, A. Kulik

International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, Vol. 102, Issue 3, e106

 • Published in issue: November 01, 2018