Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

 • Sekretariat – Wioletta Bachorska
 • Kierownik ds. Jakości w ZFM  mgr Iwona Grabska

Dane kontaktowe:

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 , wejście F,  piętro 3

@: sekretariat.zfm@nio.gov.pl

Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki:

 • Kierownik – dr n. med. Ewa Fabiszewska
 • dr n. med. Katarzyna Pasicz
 • dr n. med. Witold Skrzyński

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

 • Kierownik – mgr Wioletta Ślusarczyk-Kacprzyk
 • dr n. fiz. Krzysztof Chełmiński
 • mgr Iwona Grabska
 • mgr Marcin Szymański

Pracownia Dozymetrii

 • Kierownik – mgr  Marta Fillmann
 • mgr Edyta Fujak
 • mgr Aleksandra Juda
 • mgr Sandra Maluszczak
 • mgr Bartłomiej Sadowski
 • dr n. fiz. Mikołaj Tarchalski
 • dr n. med. Agnieszka Walewska
 • dr Paulina Wesołowska

Pracownia Planowania Radioterapii

 • Kierownik – dr n. med.  Anna Zawadzka
 • mgr Dorota Blatkiewicz
 • mgr Aleksandra Bochyńska
 • dr n. med. Dominika Bodzak
 • mgr Joanna Chorąży
 • mgr Edyta Dąbrowska-Szewczyk
 • mgr Kai Deng
 • mgr Krzysztof Domański
 • mgr Małgorzata Gil-Ulkowska
 • mgr Mariusz Gruda
 • mgr Anna Jankowska
 • dr n. med. Dorota Kopeć
 • mgr Tomasz Koper
 • mgr Sylwia Mandecka
 • mgr Magdalena Murawska
 • mgr Monika Myślińska
 • mgr Anna Paciorkiewicz
 • lic. Michał Paciorkiewicz
 • mgr Martyna Śpiewak
 • mgr Aleksandra Tkacz
 • mgr Izabela Tyburska
 • mgr Magdalena Ziemek

Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii

 • Kierownik – dr n. med. Ewelina Gruszczyńska
 • mgr Michał Bijok
 • mgr Katarzyna Sikorska
 • mgr Adam Kowalczyk

Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia (Wawelska)

 • Kierownik – mgr Anna Zygmuntowicz-Piętka
 • mgr Anna Buszko
 • mgr Anna Czubowicz
 • mgr Radosław Mandecki
 • dr Marzena Morawska-Kaczyńska
 • mgr Norbert Paczkowski
 • mgr Marta Senkowska
 • mgr Zofia Szczyrek (Biały)
 • mgr Joanna Zgardzińska

Opis zakładu:

Zakład Fizyki Medycznej został utworzony w roku 1934, pierwotnie jako Pracownia Fizyczna Instytutu Radowego. Pracownia ta powstała na osobiste życzenie Marii Skłodowskiej-Curie. Kierowanie Pracownią Maria Skłodowska – Curie  powierzyła  doktorowi Cezaremu Pawłowskiemu, który odbył w Paryżu czteroletni staż pod jej kierunkiem  Bardzo ważnym momentem  dla rozwoju radioterapii w Polsce było utworzenie w ramach Pracowni w roku 1937 Pracowni Fizycznej Wzorcowania Rentgenowskiego i Pracowni Pomiarów Ciał Promieniotwórczych. Ich działalność  zapewniała bezpieczeństwo radiologiczne dla powstających jednostek stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Ta działalność jest kontynuowana obecnie poprzez akredytowaną Pracownię Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych, która uzyskała dwie akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1499 oraz nr AP 155. W ramach akredytowanej działalności wzorcowane są w niej  dawkomierze używane w radioterapii. Przeprowadzany jest audyt dozymetryczny we wszystkich polskich zakładach radioterapii. Obecnie, oprócz PWWD, w Zakładzie Fizyki Medycznej funkcjonują również  pracownie zaangażowane w terapię realizowaną z użyciem promieniowania jonizującego. Pracownia Planowania Radioterapii, Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia (Wawelska 15), Pracownia Dozymetrii, Pracownia Brachyterapii. W strukturze Zakładu Fizyki Medycznej działa także Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki, której podstawowym celem jest zapewnienie wysokiej jakości badań diagnostycznych, w szczególności poprzez prowadzoną kontrolę jakości. Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej uczestniczyli we wprowadzaniu nowych technik leczenia do praktyki klinicznej, są zaangażowani w działalność naukową. W latach 2017 – 2022 w Zakładzie Fizyki Medycznej powstało 14 doktoratów. Zakład Fizyki Medycznej, jako jednostka akredytowana, prowadzi działalność dydaktyczną w ramach specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej. Zakład współpracuje z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Studenci z tych uczelni wykonują prace magisterskie z fizyki w Narodowym Instytucie Onkologii. Utrzymujemy kontakt z instytucjami międzynarodowymi zajmującymi się promieniowaniem jonizującym, w tym z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Fizycy medyczni zatrudnieni w ZFM bardzo aktywnie uczestniczą w działalności Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Wybrane publikacje naukowe:

 • Żółciak-Siwińska Agnieszka, Kowalczyk Adam, Sikorska Katarzyna, Bijok Michał, Michalski Wojciech, Gruszczyńska Ewelina: Comparison of computed tomography with magnetic resonance imaging for imaging-based clinical target volume contours in cervical cancer brachytherapy, w: Brachytherapy, vol. 17, nr 4, 2018, ss. 667-672.

 • Pasicz Katarzyna, Podgórska Joanna, Jasieniak Jakub, Fabiszewska Ewa, Skrzyński Witold, Anysz-Grodzicka Agnieszka, Cieszanowski Andrzej, Kukołowicz Paweł, Grabska Iwona: Optimal b-values for diffusion kurtosis imaging of the liver and pancrease in MR examinations, Physica Medica, 2019, 66, 119-123.

 • Wesolowska Paulina, Georg Dietmar, Lechner Wolfgang, Kazantsev Pavel, Bokulic Tomislav, Tedgren Asa Carlsson, Adolfsson Emelie, Campos Antonio M., Bulski Wojciech, Chełmiński Krzysztof: Testing the methodology for a dosimetric end-to-end audit of IMRT/VMAT: results of IAEA multicentre and national studies, w: Acta Oncologica, 2019, 58, 12, 1731-1739.

 • Sikorska Katarzyna, Żółciak-Siwińska Agnieszka, Kowalczyk Adam, Bijok Michał, Michalski Wojciech, Gruszczyńska Ewelina: Dosimetric evaluation of vaginal cuff brachytherapy planning in cervical and endometrial cancer patients, w: Journal of Contemporary Brachytherapy, 2020, 12, 3, 248-251.

 • Podgórska J., Pasicz K., Zagórowicz Edyta, Mróz Andrzej, Gołębiewski B, Kuś P., Jasieniak Jakub, Skrzyński Witold, Kukołowicz Paweł, Cieszanowski Andrzej: Intravoxel incoherent motion MRI in evaluating inflammatory activity in ulcerative colitis: a pilot study, Acta Radiologica, 2020, 62(4):439-446.

 • Latala A, Fujak E, Walewska A, Kukołowicz P. The comparison of VMAT test results for Clinac 2300C/D and TrueBeam accelerators. Med Dosim. 2020 45(3), 219-224.

 • Giżyńska, M.K., Kukołowicz, P.F. and Heijmen, B.J.M., Coping with interfraction time trends in tumor setup. Med. Phys., 2020, 47, 331-341.

 • Janiak PT, Kukołowicz PF. Comparison of calculation algorithms to predict the IQM detector response for various modulation degrees of VMAT treatment plans on linear accelerator equipped with the HD120 MLC. Med Phys. 2021, 48(11), 7372-7381.

 • Grabska I, Bulski W, Ulkowski P, Ślusarczyk-Kacprzyk W, Kukołowicz P. Statistical analysis of the periodic intermediate checks results on the standards used for calibrations of ionizing radiation dosimeters in a 60Co gamma ray beam. Appl Radiat Isot. 2022, 184:110198.

 • Magdalena Dobrzyńska, Anna Wysocka‑Rabin, Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz,  Witold Skrzyński, New Software for DQE Calculation in Digital Mammography Compliant with IEC 62220–1‑2, J Digit Imaging, 2022, 35, 1069–1078.