Kierownik Zakładu

Dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosińska

Zespół

dr hab. Małgorzata Dębowska

@: malgorzata.debowska@nio.gov.pl

mgr Wojciech Michalski

@:wojciech.michalski@nio.gov.pl

mgr Sebastian Rybski

@: sebastian.rybski@nio.gov.pl

mgr Maciej Burski

@: maciej.burski@nio.gov.pl

Kontakt

tel. 22 546 29 33, 546 29 22

@: magdalena.rosinska@nio.gov.pl

Działalność Zakładu

Zakład został powołany w 2019 r., w celu wsparcia procesów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych klinicznych z zakresu onkologii, a także zwiększenia wykorzystania wtórnych i rozproszonych źródeł danych. Obszar działania Zakładu leży w zakresie data science i biostatystyki. Stanowi on zaplecze analityczne dla badań obserwacyjnych (real world evidence) i klinicznych, poprzez udział w projektowaniu badań od strony statystycznej, tworzenia środowiska cyfrowego do pozyskiwania danych, jak również analiz statystycznych. W Zakładzie są realizowane projekty dotyczące wykorzystania innowacyjnych metod z zakresu eZdrowia, a także standaryzacji danych.

Wybrane publikacje naukowe

1. Kamecki, H., Dębowska, M., Poleszczuk, J., Demkow, T., Przewor, A., Nyk, Ł., & Sosnowski, R. (2023). Incidental Diagnosis of Urothelial Bladder Cancer: Associations with Overall Survival. Cancers, 15(3). https://doi.org/10.3390/cancers15030668
2. Jagiełło-Gruszfeld, A. I., Rosinska, M., Meluch, M., Pogoda, K., Niwinska, A., Sienkiewicz, R., Grous, A., Winter, P., & Nowecki, Z. I. (2022). Neoadjuvant Pertuzumab Plus Trastuzumab in Combination with Docetaxel and Carboplatin in Patients with HER2-Positive Breast Cancer: Real-World Data from the National Institute of Oncology in Poland. Cancers, 14(5). https://doi.org/10.3390/cancers14051218
3. Paszkiewicz-Kozik, E., Michalski, W., Taszner, M., Mordak-Domagała, M., Romejko-Jarosińska, J., Knopińska-Posłuszny, W., Najda, J., Borawska, A., Chełstowska, M., Świerkowska, M., Dąbrowska-Iwanicka, A., Malenda, A., Druzd-Sitek, A., Konecki, R., Kumiega, B., Osowiecki, M., Ostrowska, B., Szpila, T., Szymański, M., … Walewski, J. (2022). Ofatumumab with iphosphamide, etoposide and cytarabine for patients with transplantation-ineligible relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma. British Journal of Haematology, 198(1), 73–81. https://doi.org/10.1111/bjh.18166
4. Placzke, J., Teterycz, P., Quaglino, P., Cybulska-Stopa, B., Tucci, M., Rubatto, M., Skora, T., Interno, V., Rosinska, M., Borkowska, A., Szumera-Cieckiewicz, A., Mandala, M., & Rutkowski, P. (2022). The Analysis of Trends in Survival for Patients with Melanoma Brain Metastases with Introduction of Novel Therapeutic Options before the Era of Combined Immunotherapy—Multicenter Italian–Polish Report. Cancers, 14(23), 5763. https://doi.org/10.3390/cancers14235763
5. Paszkiewicz-Kozik, E., Debowska, M., Jakacka, N., Kotarska, M., Szymanski, M., Wisniewski, K., Konska, A., Jarzembowska, M., Drozd-Sokolowska, J., Romejko-Jarosinska, J., Szumera-Cieckiewicz, A., Rymkiewicz, G., Ziarkiewicz-Wroblewska, B., Lech-Maranda, E., Walewski, J., & Hus, I. (2022). Rituximab and Chemotherapy for Newly Diagnosed Follicular Lymphoma: Real-World Report of Polish Lymphoma Research Group. Chemotherapy, 67(4), 201–210. https://doi.org/10.1159/000523921
6. Szempliński, S., Kamecki, H., Dębowska, M., Zagożdżon, B., Mokrzyś, M., Zawadzki, M., Sosnowski, R., Tokarczyk, A., Poletajew, S., Kryst, P., & Nyk, Ł. (2022). Predictors of Clinically Significant Prostate Cancer in Patients with PIRADS Categories 3-5 Undergoing Magnetic Resonance Imaging-Ultrasound Fusion Biopsy of the Prostate. Journal of Clinical Medicine, 12(1). https://doi.org/10.3390/jcm12010156
7. Koseła-Paterczyk, H., Teterycz, P., Spałek, M. J., Borkowska, A., Zawadzka, A., Wągrodzki, M., Szumera-Ciećkiewicz, A., Morysiński, T., Świtaj, T., Ługowska, I., Castaneda-Wysocka, P., Zdzienicki, M., Goryń, T., & Rutkowski, P. (2021). Efficacy and Safety of Hypofractionated Preoperative Radiotherapy for Primary Locally Advanced Soft Tissue Sarcomas of Limbs or Trunk Wall. Cancers, 13(12). https://doi.org/10.3390/cancers13122981
8. Lemiński, A., Kaczmarek, K., Michalski, W., Małkiewicz, B., Kotfis, K., & Słojewski, M. (2021). The Influence of Lymph Node Count on Oncological Outcome of Radical Cystectomy in Chemotherapy Pre-Treated and Chemotherapy-Naïve Patients with Muscle Invasive Bladder Cancer. Journal of Clinical Medicine, 10(21). https://doi.org/10.3390/jcm10214923
9. Ostrowska, B., Szymczyk, A., Olszewska-Szopa, M., Romejko-Jarosińska, J., Domańska-Czyż, K., Dąbrowska-Iwanicka, A., Tomczak, W., Rybski, S., Hus, M., Wróbel, T., & Walewski, J. (2021). Efficacy of siltuximab in the treatment of idiopathic multicentric castleman disease, the first Polish, real-world experience with long-term observation. Leukemia & Lymphoma, 62(12), 3031–3034. https://doi.org/10.1080/10428194.2021.1941926 70
10. Poniatowska, G., Michalski, W., Kucharz, J., Jonska-Gmyrek, J., Wieszczy, P., Nietupski, K., Demkow, T., Dedecjus, M., Sadowska, M., Kalinowski, T., Grochulska-Nalazek, B., Nowatorska, A., Stelmasiak, P., & Wiechno, P. J. (2020). What is the damage? Testicular germ cell tumour survivors deficient in testosterone at risk of metabolic syndrome and a need for medical intervention. Medical Oncology (Northwood, London, England), 37(9), 82. https://doi.org/10.1007/s12032-020-01407-4