Kierownik zakładu:

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

Sekretariat

lic. Agnieszka Wysokińska- Bekas

Pracownia Biologii Komórki Macierzystej

p.o. Kierownika Pracowni – dr n. biol. Ewa Bączyńska

Pracownicy:

 • mgr Anna Słysz
 • konsultant: dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Pracownia Biodruku 3D

p. o. Koordynatora Pracowni – mgr inż. Kinga Rusinek

Pracownicy:

 • mgr Martyna Ciepielak
 • mgr Anna Szpakowska

Pracownia Materiału Klinicznego

Kierownik Pracowni – lic. Emilia Kuchta

Pracownicy:

 • mgr Karolina Janik-Kosacka – Kierownik Banku Komórek Macierzystych i Tkanek
 • mgr Magdalena Gutek– Koordynator Banku Komórek Macierzystych i Tkanek
 • lic. Katarzyna Caban
 • mgr Małgorzata Salwin
 • mgr Aleksandra Rąbel
 • mgr Monika Orzechowska

Danek kontaktowe:

Sekretariat

02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5,  wejście F (budynek naukowy)

Tel. +48 22 546 31 65

@: agnieszka.wysokinska-bekas@nio.gov.pl (Sekretariat)

Opis zakładu:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej składa się z Pracowni Biologii Komórki Macierzystej i Pracowni Biodruku 3D (część naukowa) i Pracowni Materiału Klinicznego (część kliniczna). Istotną częścią Pracowni Materiału Klinicznego jest Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, przygotowujący materiał dla przeszczepień komórek krwiotwórczych dla klinik NIO-PIB.

Działalność na rzecz lecznictwa i badania kliniczne

Aktualnie budowane jest laboratorium klasy GMP przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP, ATiMP, ATMP-HE), w tym komórek modyfikowanych genetycznie przeznaczonych do badań klinicznych z zakresu immunoterapii nowotworów (CAR-T). Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, zlokalizowany w odrębnym budynku, dysponuje kriostatami o łącznej pojemności 7 560 l dla przechowywania żywych komórek i tkanek do celów transplantacyjnych w temperaturze -1700C ze stanowiskiem do kontrolowanego zamrażania i rozmrażania przeszczepów. Odrębne pomieszczenie o statusie Zakładu Inżynierii Genetycznej przygotowane jest do przechowywania CAR-T przeznaczonych do użytku klinicznego. W laboratorium Pracowni Materiału Klinicznego działa stanowisko fotoferezy pozaustrojowej wykorzystywanej w leczeniu nowotworów układu chłonnego.

Głównymi kierunkami badań naukowych Zakładu są:

 • Badanie biologii komórek macierzystych izolowanych z tkanek pacjentów
 • Badania nad zastosowaniami mezenchymalnych komórek macierzystych do regeneracji uszkodzonych tkanek w przebiegu choroby nowotworowej, choroby popromiennej (terapia radiacyjna), urazów i oparzeń
 • Badanie interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi a tkanką otaczającą nowotwór in vitro
 • Wykorzystywanie techniki biodruku 3D do tworzenia modeli nowotworów służących do testowania skuteczności metod terapeutycznych in vitro
 • Wykorzystanie komórek macierzystych i progenitorowych do konstrukcji biomateriałów i bioprotez,
 • Wytwarzanie zaawansowanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) do badań klinicznych w onkologii,

Zespół naukowy Zakładu realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze (w ciągu ostatnich 5 lat – 9 projektów grantowych o łącznej kwocie dofinansowania >36 mln zł).

Wybrane publikacje naukowe:

 •  Staros R, Michalak A, Rusinek K, Mucha K, Pojda Z, Zagozdzon R: Perspectives for 3D-Bioprinting in Modeling of Tumor Immune Evasion. Cancers 2022;14: art. no. 3126; DOI10.3390/cancers14133126, IF=5.20.
 • Lewicki S, Lesniak M, Sobolewska-Ruta A, Lewicka A, Grodzik M, Machaj EK, Saracyn M, Kubiak JZ, Pojda Z: Encapsulation of granulocyte colony-stimulating factor and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in liposomes prepared by thin film hydration and their transfer to mesenchymal stem cells and cord blood hematopoietic stem cells. Arch Med Sci 2022;18:1051-1061, DOI: 10.5114/aoms.2020.94527, IF=3.9
 • Slysz A, Siennicka K, Kijenska-Gawronska E, Debski T, Zolocinska A, Swieszkowski W, Pojda Z: The impact of electroconductive multifunctional composite nanofibrous scaffold on adipose-derived mesenchymal stem cells. Tissue & Cell 2022;78: art. no: 101899, DOI:10.1016/j.tice.2022.101899, IF=2.6
 • Debski T, Siennicka K, Idaszek J, Roszkowski B, Swieszkowski W, Pojda Z: Effect of adipose-derived stem cells seeding and surgical prefabrication on composite scaffold vascularization. J Biomaterials Appl 2023; 2023-09-29: DOI: 10.1177/08853282231202601, IF=2.9
 • Debski T, Wysocki J, Siennicka K, Jaroszewicz J, Szlazak K, Swieszkowski W, Pojda Z: Modified histopathological protocol for poly-e-caprolactone scaffolds preserving their trabecular, honeycomb-like structure. Materials 2022;15,art. no 1732, DOI: 10:3390/ma15051732  IF=3.623
 • Siennicka K, Zolocinska A, Debski T, Pojda Z: Comparison of the donor age-dependent and in vitro culture-dependent mesenchymal stem cell aging in rat model. Stem Cells International 2021, DOI: 10.1155/2021/6665358, IF=5.443
 • Siennicka K, Piotrowski P, Olszewski W, Gajewska M, Mazur S, Pojda Z: In vivo supportive effects of mesenchymal stem cells on fat graft stabilization and local induction of angiogenesis are not dependent on the cell donor age or in vitro cell culture duration. Rejuvenation Research 2021;24:441-448, DOI: 10.1089/rej.2021.0042  IF=4.663
 • Debski T, Kijenska-Gawronska E, Zolocinska A, Siennicka K, Slysz A,  Paskal W,  Wlodarski PK, Swieszkowski W, Pojda Z: Bioactive nanofiber-based conduits in a peripheral nerve gap management – an animal model study. International Journal of Molecular Sciences 2021;22 iss. 11, DOI: 10.3390/ijms22115588 IF=5.924
 • Dębski T, Kurzyk A, Osuchowska B, Wysocki J, Jaroszewicz J, Święszkowski W, Pojda Z: Scaffold vascularization method using an adipose-derived stem cell (ASC)-seeded scaffold prefabricated with a flow-through pedicle. Stem Cell Research & Therapy 2020,11,34; DOI:10.1186/s13287-019-1535-z  IF=4.660
 • Archacka K, Bem J, Brzoska E, Czerwinska AM, Grabowska I, Kasprzycka P, Hoinkis D, Siennicka K, Pojda Z, Bernas P, Binkowski R, Jastrzebska K, Kupiec A, Malesza M, Michalczewska E, Soszynska M, Ilach K, Streminska W, Ciemerych MA: Beneficial effect of IL-4 and SDF-1 on myogenic potential of mouse and human adipose tissue-derived stromal cells. Cells 2020; 9:1479; doi:10.3390/cells9061479  IF=4.829

Patenty, zgłoszenia patentowe:

 • Patent Nr: PL430364-A1 Expression panel useful for assessing  suitability of mesenchymal stem cells, comprises agent for assessing level of markers e.g. lymphoid enhancer-binding factor 1 and intraflagellar transport protein 88. 28.12.2020 r
 • Patent Nr: PL430359-A1 Multiplying adipose tissue-derived stem cells (ADSC) in vitro by multiplying isolated ADSC in presence of stromal cell-derived factor (SDF)-1 alpha and interleukin (IL)-4, thus increasing their potential for skeletal muscle regeneration. 28.12.2020 r.
 • Patent Nr: PL434140-A1 Radioactive implant used for selective irradiation of tissues in individual, comprises radioactive isotope grain which is attached to plate made of a material constituting barrier to ionizing radiation. 29.05.2020

Obrony prac doktorskich (promotor prof. Zygmunt Pojda)

 • dr n. med. Tomasz Dębski: Wpływ prefabrykacji chirurgicznej rusztowań polimerowych na właściwości angiogenne i osteogenne komórek ADSC. Data nadania stopnia doktora: 08.10.2018, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB
 • dr n.med. Agata Kurzyk: Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań do regeneracji ubytków kostnych. Data nadania stopnia doktora: 10.04.2019, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB, Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP
 • dr n. med. Katarzyna Siennicka: Badanie zależności pomiędzy morfologicznymi i czynnościowymi parametrami mezenchymalnych komórek tkanki tłuszczowej (ASC) a wiekiem szczura – dawcy komórek. Data nadania stopnia doktora: 12.06.2019, wyróżnienie Rady Naukowej NIO-PIB
 • dr n. med. Aleksandra Zołocińska: Badanie zdolności mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC) do stymulowania regeneracji uszkodzonych nerwów obwodowych szczura z wykorzystaniem rusztowań tkankowych. Data nadania stopnia doktora: 8.09.2021