Kierownik:

dr n. med. i n. o zdrowiu Agnieszka Magdziak – specjalista mikrobiologii medycznej

Pracownicy:

 • mgr Joanna Skrzeczyńska  – p.o. Zastępca Kierownika Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
 • mgr Elżbieta Ochman – asystent, specjalizacja I° z mikrobiologii medycznej
 • mgr Agnieszka Woźniak – asystent, specjalizacja ze zdrowia publicznego
 • mgr Katarzyna Darmofalska – mł. asystent
 • mgr Anna Skowrońska – mł. asystent
 • mgr Monika Dorota – mł. asystent    
 • mgr Elwira Wojtyniak – mł. asystent
 • Ewa Czubek –  st. technik analityki medycznej
 • Magdalena Fir –  st. technik analityki medycznej
 • Hanna Piątek –  st. technik analityki medycznej
 • mgr Renata Woźniak – specjalista biolog
 • mgr Katarzyna Michalska-Frąk – spec. biotechnolog
 • Alicja Siwiecka    sekretarka ZMK
 • Beata Stępińska    statystyk medyczny
 • Jolanta Kwiatkowska    pomoc laboratoryjna
 • Hanna Mitkowska    pomoc laboratoryjna

Dane kontakowe:

Zakład Mikrobiologii Klinicznej NIO-PIB

ul.Roentgena 5 02-781-Warszawa 

tel. 22 546 -28-88

@: zmk@nio.gov.pl

Opis zakładu:

Zakład Mikrobiologii Klinicznej składa się z 3 pracowni: Pracowni Bakteriologii, Pracowni Mykologii, Pracowni Mikrobiologicznej Diagnostyki Molekularnej, w których rocznie wykonywanych jest ok. 47 tys. badań mikrobiologicznych. Zakład zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, w tym specjalistów w dziedzinie mikrobiologii medycznej oraz posiada nowoczesną, specjalistyczną aparaturę, pozwalającą na opracowanie materiału w jak najkrótszym czasie. Diagnostyka zakażeń u chorych z chorobą nowotworową obejmuje posiew materiału klinicznego, izolację czynnika etiologicznego zakażenia, oznaczenie lekowrażliwości drobnoustroju oraz wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki. W diagnostyce stosowane są metody klasyczne, automatyczne oraz techniki biologii molekularnej. ZMK bierze udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości POLMICRO, LABQUALITYoraz INSTAND. ZMK współpracuje z Klinikami NIO-PIB w zakresie leczenia i epidemiologii zakażeń oraz Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie epidemiologii zakażeń i zapobiegania zakażeniom u pacjentów hospitalizowanych w NIO-PIB.

Wybrane publikacje naukowe:

 • A stool test in patients with active ulcerative colitis helps exclude cytomegalovirus disease. A. Magdziak, J. Szlak, A.Mróz, P. Wieszczy, E. Zagórowicz; Scandinavian Journal of Gastroenterology, vol.55, nr 6, 2020, ss. 664-670,DOI: 10.1080/00365521.2020. 1771760, IF(2,629)
 •  High Prevalence of Genetically Related Clostridium Difficile Strains at a Single Hemato-Oncology Ward Over 10 Years. E. Waker, F. Ambrożkiewicz, M. Kulecka, A. Paziewska, K. Skubisz, P. Cybula, Ł. Targoński, M. Mikula, J. Walewski, J. Ostrowski; Frontiers in Microbiology, vol. 11, 2020, ss. 1-13, DOI: 10.3389/fmicb.2020.01618, IF(4,019)                                                                       
 • Detection of cytomagalovirus by immunohistochemistry of colonic biopsis and quantitative blood polymerase chain reaction: evaluation of agreement in ulcerative colitis”. Edyta Zagórowicz, Agnieszka Przybysz, Jakub Szlak, Agnieszka Magdziak, Paulina Wieszczy, Andrzej Mróz; Scandinavian Journal of Gastroenterology, Volume 53, 2018, 435-441          
 • Ocena przydatności oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów uzyskanych bezpośrednio z posiewu krwi na płynne podłoża namnażające.” K. Hass, H. Połowniak-Pracka, M. Pawelec, A. Woźniak, J. Skrzeczyńska, E. Waker, A. Magdziak.  MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA, 2017, 69: 223-229                                                  
 • Możliwości diagnostyki laboratoryjnej w zakażeniach przewodu pokarmowego. Agnieszka Magdziak: Gastroenterologia Kliniczna, Postępy i Standardy, 2017; 9 (4): 106-113 (MNiSW pkt. 4)