Zakład Profilaktyki Nowotworów

Zakład Profilaktyki Nowotworów jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się profilaktyką wtórną nowotworów w Polsce.

Swoją działalność realizuje w płaszczyźnie klinicznej, edukacyjnej i administracyjnej.

W ramach działalności klinicznej wykonuje:

 1. Identyfikację pacjentów z dziedziczną predyspozycją do zachorowania na nowotwory złośliwe, realizuje badania przesiewowe nakierowanych na wcześniejsze wykrycie raka, prowadzi opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe,
 2. Realizuje badania w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz wykonuje badania diagnostyczne i leczy schorzenia dolnego odcinka żeńskiego narządu płciowego (szyjka macicy, pochwa, srom) ze szczególnym uwzględnieniem stanów przedrakowych (zmian śródnabłonkowych) szyjki macicy,
 3. Realizuje badania w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego,
 4. Realizuje badania w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz wykonywanie badań mammograficznych diagnostycznych,
 5. Udziela porad onkologicznych w zakresie oceny zmian skóry, w tym wykonywanie badań dermatoskopowych.

W ramach działalności administracyjnej koordynuje centralnie dwa populacyjne programy profilaktyczne:

 1. Program profilaktyki raka piersi,
 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy.

W ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej prowadzi liczne szkolenia dotyczące programów profilaktycznych raka  piersi i raka szyjki macicy.

Kierownik zakładu:

p. o.  kierownika Beata Janik

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne.

Od 2011 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie wspierała kierowanie Centralnym Ośrodkiem Koordynującym Programy profilaktyczne raka piersi i raka szyjki macicy.

Od początku pracy zawodowej związana z realizacją programów polityki zdrowotnej poświęconych zwalczaniu chorób nowotworowych.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej, zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz niekomerycyjnych badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Członek zespołu badawczego „Pilotażu badań HPV-DNA”.

Z-ca kierownika – mgr inż. Dagmara Mokwa

@: beata.janik@nio.gov.pl

@: dagmara.mokwa@nio.gov.pl

Kliniki/Zakładu Adres Ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
telefon: 22 546 30 67
fax: 22 546 30 21
e-mail: zpn@nio.gov.pl

Struktura zakładu:

Poradnia profilaktyki raka szyjki macicy

Kierownik – dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń dolnego odcinka żeńskiego narządu płciowego (szyjka macicy, pochwa, srom) ze szczególnym uwzględnieniem stanów przedrakowych (zmian śródnabłonkowych) szyjki macicy. Realizuje zarówno etap podstawowy (pobranie rozmazu cytologicznego w ramach przesiewowych badań profilaktycznych), jak i etap pogłębiony Programu profilaktyki raka szyjki macicy (kolposkopia, biopsja). Rozmazy cytologiczne oceniane są w Pracowni Cytologicznej Instytutu przez doświadczony zespół cytomorfologów i patologów w ramach etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

W poradni prowadzone jest także zabiegowe leczenie zmian chorobowych szyjki macicy, pochwy i sromu.

Pobranie rozmazu cytologicznego w ramach badań profilaktycznych dla pacjentek w wieku 25-64  lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanej cytologii w programie profilaktyki.

Zapisy prowadzone są zarówno osobiście w rejestracji, jak i telefonicznie pod numerami telefonu  (22) 546 25 87; 546 25 77, codziennie od poniedziałku do soboty wg poniższego harmonogramu:

 • poniedziałki, wtorki  07:30 – 18:00
 • środy, czwartki, piątki 07:30 – 15:05
 • soboty 9:00 – 14:00

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Koordynator techników – mgr Kinga Wietrzyńska, technik medyczny

Poradnia realizuje Program profilaktyki raka piersi, który jest  finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach

Program składa się z dwóch etapów. Etap podstawowy polega na wykonaniu i ocenie zdjęć mammograficznych. Paniom z nieprawidłowym wynikiem wykonuje się pogłębioną diagnostykę (może zostać wykonana mammografia uzupełniająca, USG piersi, biopsja gruboigłowa). W Poradni, poza badaniami w ramach Programu, wykonywane są diagnostyczne badania mammograficzne oraz badania USG piersi pacjentek Poradni Genetycznej.

Pacjentki przedziale wiekowym pomiędzy 45- 74 r.ż. zgłaszają się, bez skierowania na profilaktyczne badanie mammograficzne przesiewowe jeżeli minął 2-letni okres od poprzedniego badania.

Zapisy prowadzone są zarówno osobiście w rejestracji, jak i telefonicznie pod numerami telefonu  22-546-22-10 , 22-546-32-88; 604 513 333, codziennie od poniedziałku do soboty wg poniższego harmonogramu:

 • poniedziałki, wtorki  07:30 – 18:00
 • środy, czwartki, piątki 07:30 – 15:05
 • soboty 9:00 – 14:00

Poradnia Genetyczna

Kierownik – lek. Dorota Nowakowska

Poradnia otacza opieką pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami nowotworowymi oraz pacjentów pochodzących z rodzin obciążonych genetycznie chorobami nowotworowymi. Celem działań jest prewencja oraz znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań
i dzięki temu wyleczeń konkretnych nowotworów. Źródłem finansowania świadczeń udzielanych pacjentom w Poradni Genetycznej jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do Poradni Genetycznej wymagane jest skierowanie i umówienie konkretnego terminu telefonicznie pod nr. (tel. 22-546-29-35) bądź osobiście się w dniach i godzinach pracy Poradni tj.: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:35

Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Kierownik – prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński

W Poradni wykonywane są badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego – przesiewowa kolonoskopia.

Decyzją Ministra Zdrowia w okresie od 1 stycznia 2022 do 15 listopada 2022, profilaktyczna kolonoskopia była przenoszona do Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym okresie profilaktyczne badanie jelita grubego, w ramach Programu Badań Przesiewowych zostało wstrzymane do realizacji w całej Polsce. Po wielomiesięcznej przerwie, od 15 listopada 2022 roku w Narodowym Instytucie Onkologii została podpisana umowa na realizację w/w badań.

W trybie przesiewowym wykonywana jest profilaktyczna kolonoskopia wraz z ewentualnym pobraniem wycinków i usunięciem polipów wielkości do 15mm Kolonoskopię przesiewową w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Narodowym Instytucie Onkologii, może wykonać uczestnik  po uprzednim wypełnieniu ankiety kwalifikującej do profilaktycznej kolonoskopii (ankieta do pobrania ze strony www.pbp.org.pl ), spełniając jednocześnie kryteria włączenia do Programu:

 • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat. Bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
 • osoby w wieku 40-49 lat, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat. Bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Wypełnioną ankietę można dostarczyć bezpośrednio do Poradni lub za pośrednictwem skrzynki e-mail pbp@nio.gov.pl lub ankieta@nio.gov.pl

Dane kontaktowe Poradni Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Biuro Programu Badań Przesiewowych:

Poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:35

Telefon: 22 546 2445 / 3056 / 3291 / 2116 / 2053

@: pbp@nio.gov.pl; ankieta@nio.gov.pl

Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry

W Poradni odbywają się badania znamion na skórze Na badania zgłaszają się osoby u których:

– w rodzinie występowało zachorowanie na czerniaka,

– występuje jasna karnacja skóry,

– posiadają liczne znamiona na skórze.

Na badania nie jest wymagane skierowanie.

Zapisy do Poradni przyjmowane są pod nr. tel. 22 546 20 00

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Poradnia funkcjonuje 2 razy w tygodniu:

 • Poniedziałki 14:30-16:50
 • Środę w godz. 11:00-13:50.

Niezbędne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Kierownicy:

 • p.o. Kierownika mgr Beata Janik
 • dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu

Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytutem Onkologii a Ministrem Zdrowia na realizację zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”.

W ramach swoich zadań COK realizuje następujące zadania:

 • Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów QMAM (Quality Mammography)
 • Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych
 • Kontrola jakości aparatów mammograficznych u wszystkich realizatorów Programu profilaktyki raka piersi
 • Kontrola jakości badań cytologicznych u świadczeniodawców Programu profilaktyki raka szyjki macicy
 • Kontrola wyników fałszywie ujemnych
 • Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
 • Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
 • Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi
 • Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy
 • Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

Jak nas znaleźć :

Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów znajduje się w Warszawie  przy ul. W.K.Roentgena 5. Umiejscowiony jest na terenie Narodowego Instytutu Onkologii na prawo od głównego budynku wejścia A.

Dokładny adres:

Centrum Profilaktyki Nowotworów

ul. W.K.Roentgena 5

02-781 Warszawa