Struktura:

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

Dane kontaktowe:

Sekretariat Zakładu Radiologii I

Ul. W. K.Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel: (22) 546 22 80

 @:  radiologia1@nio.gov.pl

Opis zakładu:

 1. Specjalistyczna diagnostyka obrazowa chorych onkologicznych
  • Wykonywanie badań RTG
  • Wykonywanie badań USG
  • Wykonywanie badań TK
  • Wykonywanie badań MR
 2. Kompleksowa diagnostyka mammograficzna (mammografia, USG, tomosynteza, biopsje)
 3. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów wielodyscyplinarnych i konsultacje badań obrazowych wykonywanych w   jednostkach zewnętrznych
 4. Szkolenie rezydentów (obecnie 26 rezydentów)
 5. Działalność naukowa we współpracy z klinikami NIO-PIB i Zakładem Fizyki Medycznej – głównie w zakresie nowych technik dyfuzyjnych w MR, diagnostyki guzów neuroendokrynnych, wyznaczanie dawek referencyjnych dla badań radiologicznych u chorych onkologicznych (zwłaszcza wieloodcinkowych badań TK)

Wybrane publikacje naukowe:

 • Podgórska, J., Pasicz, K., Zagórowicz, E., Mróz, A.,Gołębiewski, B., Kuś, P., Jasieniak, J., Skrzyński, W., Wieszczy, P. Kukołowicz, P., Cieszanowski, A. Intravoxel incoherent motion MRI in evaluating inflammatory activity in ulcerative colitis: a pilot study. Acta Radiologica, 2021, 62(4), pp. 439–446. IF = 1.99
 • Spałek MJ, Koseła-Paterczyk H, Borkowska A, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Czarnecka AM, Castaneda-Wysocka P, Kalinowska I, Poleszczuk J, Dąbrowska-Szewczyk D, Cieszanowski A, Rutkowski P. Combined preoperative hypofractionated radiotherapy with doxorubicin-ifosfamide chemotherapy in marginally resectable soft tissue sarcomas: results of a phase II clinical trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021 Feb 15;S0360-3016(21) 00194-2. IF = 7.038
 • Szubert-Franczak, A.E., Naduk-Ostrowska, M., Pasicz, K., Podgorska j, Skrzyński, W., Cieszanowski, A. Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging: Basic principles and clinical applications. Polish Journal of Radiology, 2020, 85(1), pp. e624–e635
 • Cieszanowski A, Czekajska E, Giżycka B, Gruszczyńska K, Podgórska J, Oronowicz-Jaśkowiak A, Serafin Z, Szurowska E, Walecki JM. Management of patients with COVID-19 in radiology departments, and indications regarding imaging studies – recommendations of the Polish medical society of radiology. Polish Journal of Radiology, 2020, 85(1), pp. e209–e214
 • Koseła-Paterczyk H, Spałek M, Borkowska A, Teterycz P, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Morysiński T, Castaneda-Wysocka P, Cieszanowski A, Zdzienicki M, Goryń T, Rutkowski P. Hypofractionated Radiotherapy in Locally Advanced Myxoid Liposarcomas of Extremities or Trunk Wall: Results of a Single-Arm Prospective Clinical Trial. J Clin Med. 2020 Aug 1;9(8):2471.  IF = 4.242
 • Pasicz K, Podgórska J, Jasieniak J, Fabiszewska E, Skrzyński W, Anysz-Grodzicka A, Cieszanowski A, Kukołowicz P, Grabska I. Optimal b-values for diffusion kurtosis imaging of the liver and pancreas in MR examinations. Phys Med. 2019 Oct;66:119-123. doi: 10.1016/j.ejmp.2019.09.238. Epub 2019 Oct 7. IF = 2.485
 • Cieszanowski, A., Anysz-Grodzicka, A., Podgorska, J., Jagielska, B., Pałucki, J. Magnetic resonance imaging of uncommon hepatic mesenchymal tumours: Haemangioendothelioma and angiosarcoma. Current Medical Imaging Reviews 2019, 15(4), 362-368. IF = 0.812
 • Cieszanowski A., Pasicz K., Podgórska J., Fabiszewska E., Skrzyński W., Jasieniak J., Anysz-Grodzicka A., Grabska I., Pałucki J., Naduk-Ostrowska M., Jagielska B., Kukołowicz P. Reproducibility of intravoxel incoherent motion of liver on a 3.0T scanner: free-breathing and respiratory-triggered sequences acquired with dierent numbers of excitations. Polish Journal of Radiology. 2018; 83:437-445.
 • Kolasinska-Ćwikła A, Pęczkowska M, Ćwikła JB, Michałowska I, Pałucki JM, Bodei L, Lewczuk-Myślicka A, Januszewicz A. A Clinical Efficacy of PRRT in Patients with Advanced, Nonresectable, Paraganglioma-Pheochromocytoma, Related to SDHx Gene Mutation. J Clin Med. 2019 Jun 30;8(7). pii: E952. doi: 10.3390/jcm8070952. IF = 5.688