Stowarzyszenie „AMAZONKI”

Stowarzyszenie „GLADIATOR”

Fundacja „SIĘ POMAGA”

Fundacja URSZULI JAWORSKIEJ

Fundacja „RAK’N’ROLL”

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma

Fundacja Onkologiczna Rakiety