Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej

Kinga Wojtaszczyk

tel. (22) 546 22 19

e-mail: prawapacjenta@nio.gov.pl