Z dumą informujemy, że dr hab. n. med. Joanna Didkowska – kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 5 marca 2024 r., otrzymała nominację profesorską.

Prof. Didkowska zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w Polsce. Uczestniczy w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Inicjatorka i współautorka opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów oraz współautorka rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce.

Jednym z ważniejszych sukcesów Pani profesor jest wkład w rozwój Krajowego Rejestru Nowotworów, który jest jednym z lepiej zorganizowanych rejestrów w Europie – z nowoczesnym systemem teleinformatycznym, zespołem wysoko wykwalifikowanych współpracowników i siecią 16 biur rejestrowych w całej Polsce. Jako kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej  Nowotworów i kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów stworzyła dwa wspaniałe zespoły naukowe, których członkowie nie tylko rozwijają się zawodowo i korzystają z możliwości międzynarodowej wymiany naukowej, ale także czerpią radość i satysfakcję z codziennej pracy.

Do licznych osiągnięć Pani Profesor należy zaliczyć członkostwo w Polskim Komitecie TNM International Union Against Cancer, Polskim Towarzystwie Onkologicznym, Polskiej Unii Onkologicznej czy Polskim Towarzystwie Badań nad Rakiem Piersi, a także działalność na rzecz Polskiej Ligi Walki z Rakiem. W latach 2016-2020 pełniła funkcję dyrektora WHO Collaborating Center for Tobacco Control. Była członkiem Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia (2015-2023). Należy do Komitetu Naukowego Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk (2019-2023, 2024-2028), a także Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tytuł profesora nadawany jest przez Prezydenta RP osobom ze stopniem doktora habilitowanego za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Gratulujemy!