Z dumą informujemy, że dr hab. Michał Mikula – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych oraz kierownik Pracowni Badań Wieloskalowych Zakładu Genetyki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 5 marca 2024 r., otrzymał nominację profesorską.
Tytuł profesora nadawany jest przez Prezydenta RP osobom ze stopniem doktora habilitowanego za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
Gratulujemy!