6 marca 2024 r., podczas posiedzenia Rady Agencji Badań Medycznych, wybrano nowego Przewodniczącego. Decyzją członków, został nim prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski.

 

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową jednostką odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Rada jest jednym z organów ABM, której kadencja trwa 6 lat. Składa się z 15 do 20 członków, którzy są  powoływani i odwoływani przez Ministra Zdrowia. W poczet zadań Rady ABM wchodzą m.in. opiniowanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej w Polsce i zasad podziału dedykowanych im środków finansowych. Ocenia także roczny plan działań, który określa zakres konkursów i projektów własnych realizowanych w danym roku kalendarzowym.

 

Prof. Rutkowski to światowej klasy specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –PIB w Warszawie, pełnomocnik dyrektora NIO–PIB do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, a także przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Ponadto członek m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ESSO, Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ESMO, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Prof. Piotr Rutkowski jest także przewodniczącym rady naukowej Akademii Czerniaka czy przewodniczącym zespołu ministra zdrowia do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Głównym obszarem zainteresowań badawczych profesora są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Jest ponadto autorem i współautorem ponad 140 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 20000, indeks-H 80) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik Chirurgia nowotworów) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.

 

Profesor od wielu lat osobiście angażuje się w aktywne wsparcie pacjentów onkologicznych podczas corocznego wydarzenia odbywającego się na terenie NIO-PIB – Onkobiegu. Pokonuje biegowe kilometry na miejscu lub, jak miało to miejsce choćby w 2022 roku kiedy przebywał w Paryżu – na odległość, ponieważ jak sam podkreśla „Nie może być inaczej – jesteśmy z Pacjentami zawsze i… wszędzie!”.

 

Do licznych sukcesów prof. Rutkowskiego można zaliczyć także prestiżową, czwartą, pozycję na opublikowanej kilka dni temu Liście Stu 2023 – prestiżowym rankingu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia.

 

Panie Profesorze – ogromnie gratulujemy i życzymy powodzenia!