W dniach 14-16 czerwca 2023 r. odbyła się  45. edycja OECI Oncology Days. To prestiżowe wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 350 uczestników, zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Curie i przy wsparciu agencji COMM Santé, pod auspicjami Fondation pour la Recherche sur le cancer – ARC.

Podczas tegorocznej edycji przedstawione zostały główne działania w ramach Misji Walki z Rakiem i Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Wydarzenie rozpoczęło się od sesji poświęconej jakości w opiece nad chorymi na raka, badaniach i edukacji. Podczas sesji naukowej pod tytułem „Komórka jako terapia” , Dyrektor NIO- PIB – Profesor Jan Walewski wygłosił prezentację dotyczącą nie tylko korzyści, ale też aktualnych osiągnięć etapu wdrażania w Polsce terapii komórkami Car -T w hematologii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami

Prezentacja Profesora Jana Walewskiego: https://www.oeci.eu/Assembly.aspx

Film z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=nWbV9Y9GQig

Fotorelacja: https://www.oeci.eu/Gallery.aspx?id=157

 

Czym jest OECI?

To największa organizacja zrzeszająca jednostki zajmujące się badaniami i leczeniem nowotworów (do której należy również NIO-PIB). OECI zrzesza aktualnie 123 członków, wśród których znajdują się najbardziej znane ośrodki onkologiczne. Celem OECI jest przyspieszenie stosowania multidyscyplinarnych metod spersonalizowanej opieki w celu zmniejszenia śmiertelności i zagwarantowania równego dostępu do opieki wszystkim pacjentom chorym na raka oraz wspieranie równoległych inicjatyw poza UE i na innych kontynentach. Cel ten jest osiągany poprzez promowanie i wzmacnianie koncepcji „kompleksowości” i „wielodyscyplinarności”, wspieranie jakości w opiece onkologicznej i dynamiczną pracę w zakresie przekrojowej wiedzy specjalistycznej poprzez angażowanie grup roboczych, członków i promowanie synergii z innymi organizacjami onkologicznymi. OECI jest obecnie ukierunkowana na poprawę jakości i wewnętrznej organizacji naszych członków, wspieranie badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych, współpracę w zakresie dobrych praktyk z pacjentami, poprawę podejść do patobiologii molekularnej, prowadzenie badań nad ekonomią raka i danymi ze świata rzeczywistego w celu uzyskania dowodów. Powyższe cele są również realizowane dzięki udziałowi OECI w niektórych działaniach Komisji Europejskiej związanych z Europejską Misją Walki z Rakiem i Europejskim Planem Walki z Rakiem.