Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

19 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, sala nr 1 

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

lek. Patrycja Glińska pt:  „.Ocena zastosowania badania molekularnego w kierunku brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w Programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce.”

Promotor:
dr hab. Andrzej Nowakowski

Recenzenci:
prof.  dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer
prof. dr hab. Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab. Rafał Tarkowski

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Patrycji Glińskiej stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

lek. Ireneusz Raczyński pt:  „.Paliatywne leczenie systemowe chorych na raka trzustki, w kontekście polskiej praktyki klinicznej.”

Promotor:
dr hab. Barbara Radecka

Recenzenci:
dr hab. Ewa Kalinka
prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr hab. Tomasz Kubiatowski

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Ireneuszowi Raczyńskiemu stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.