Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

26 stycznia 2024 r. o godz. 11:00

Sala im. prof. Jana Steffena

na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

lek. Elżbieta Brewczyńska pt:  „Rola podtypu biologicznego przedinwazyjnego przewodowego raka piersi (ductal carcinoma in situ, DCIS) w przewidywaniu ryzyka nawrotu, czasu do nawrotu i charakteru wznowy u chorych leczonych z zaoszczędzeniem piersi.”

 

Promotor:
prof. dr hab. Anna Niwińska

Recenzenci:
dr hab. Barbara Radecka
prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski

 

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Elżbiecie Brewczyńskiej stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Streszczenie i recenzje dostępne są na stronie www.nio.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Naukowej NIO-PIB.