Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

12 grudnia 2023 r. o godz. 11:00

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1

na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Mariusz Kulińczak pt:  „Ocena in-vitro wpływu wybranych związków na komórki o cechach nowotworowych komórek macierzystych w raku jajnika.”

 

Promotor:
dr hab. Jan K. Siwicki

Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Koziak
prof. dr hab. Krzysztof Szyfter

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie mgr Mariuszowi Kulińczakowi stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Streszczenie i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Naukowej NIO-PIB.