Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy zawiadamia, że

w dniu 17 lipca 2024 r. o godz. 10:00

odbędzie się Kolokwium habilitacyjne w postępowaniu habilitacyjnym
dr n. med. Magdaleny Knetki-Wróblewskiej

 

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska – tytuł osiągnięcia naukowego: „Czynniki predykcyjne wobec inhibitorów immunologicznych punktów kontroli w leczeniu chorych z rozpoznaniem zaawansowanego niedrobnokomórkowego raku płuca
w codziennej praktyce klinicznej”

Skład Komisji habilitacyjnej:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  2. Sekretarz – dr hab. Marta Mańczuk
  3. Recenzent – prof. dr hab. Leon Strządała
  4. Recenzent – prof. dr hab. Dariusz Ziora
  5. Recenzent – dr hab. Tadeusz Pieńkowski
  6. Recenzent – dr hab. Damian Tworek
  7. Członek komisji – dr hab. Iwona Ługowska

 

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Roentgena 5 w sali seminaryjnej im. prof. Jana Steffena (IV p. budynek naukowy).

Link do recenzji w postępowaniu habilitacyjnym:
https://www.pib-nio.finn.pl/bipkod/34337558