Komisja doktorska zaprasza na posiedzenie w dniu

20 maja 2024 r. o godz. 10:00

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

 

lek. Katarzyna Marcisz-Grzanka pt.:  „Czynniki prognostyczne i predykcyjne w leczeniu chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem żołądka i połączenie przełykowo-żołądkowego.”

Promotor:
prof. dr hab. Lucjan Wyrwicz

Promotor pomocniczy:
dr hab. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Polkowski
dr hab. Barbara Radecka
prof. dr hab. Piotr Richter

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Katarzynie Marcisz-Grzance stopnia naukowego doktora nauk medycznych; dyscyplina – nauki medyczne

 

lek. Maciej Łuba pt.:  „Znaczenie ekspresji ligandu PD-L1 oraz nacieku limfocytarnego w ocenie rokowania raka nerkowokomórkowego.”

Promotor:
dr hab. Paweł Wiechno

Promotor pomocniczy:
dr Natalia Rusetska

Recenzenci:
dr hab. Bożena Cybulska-Stopa
dr hab. Damian Gaweł
dr hab. Łukasz Zapała

Sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Maciejowi Łubie stopnia naukowego doktora nauk medycznych; dyscyplina – nauki medyczne

 

Posiedzenie odbędzie się:
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy,  Warszawa, ul. Roentgena 5  – Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1

Rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie NIO-PIB w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty/2024