Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie

22 listopada 2023 r. o godz. 11:00

Sala im. prof. Jana Steffena

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich


lek. Paweł Badurak pt:  „Analiza czynników prognostycznych w grupie chorych z rozpoznanym wtórnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.”

Promotor:
prof. dr hab. Dariusz Kowalski

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Milanowski
prof. dr hab. Rodryg Ramlau


lek. Elżbieta Wojciechowska-Lampka pt:  „Wyniki leczenia ciężarnych chorych na chłoniaka Hodgkina w materiale Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii-Instytutu w latach 1990-2020.”

Promotor:
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Promotor pomocniczy:
dr hab.  Joanna Romejko-Jarosińska

Recenzenci:
prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
prof. dr hab. Paweł Basta


Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępna jest w Bibliotece Naukowej NIO-PIB.