Pilotażowo, w dni, kiedy w NIO-PIB jest najwięcej wizyt, wdrożyliśmy tzw. mobilną rejestrację. Rozwiązanie to ma usprawnić proces rejestrowania pacjentów do gabinetów zabiegowych i na kolejne konsultacje lub wizyty lekarskie.

 Osobami, które wspierają pacjentów są zarówno Koordynatorzy Opieki Onkologicznej jak i Statystycy Medyczni. Mobilna rejestracja polega na możliwości zarejestrowania się na swoją wizytę bez oczekiwania w kolejce do Rejestracji NIO. Osoby wyznaczone do tego zadania, zarejestrują pacjenta na tablecie.

Każda osoba przychodząca do NIO może liczyć ze strony Koordynatora lub Statystyka nie tylko na wsparcie w rejestracji, ale także na uzyskanie informacji np. na temat tego jak poruszać się po Instytucie lub gdzie znajduje się dana klinika czy pracownia.