Troje naukowców NIO-PIB będzie zdobywać doświadczenie w wiodących europejskich instytucjach badawczych i uczyć się od ekspertów najlepszych na świecie

Dr hab. n. med. Irmina Michałek, dr. hab. n. med. Paweł Koczkodaj prof. NIO-PIB i dr hab. n. med. Mateusz Spałek prof. NIO-PIB, laureatami prestiżowych programów naukowych

Cieszymy się z sukcesów naszych pracowników. I dzielimy się dobrymi wiadomościami. Troje młodych naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Warszawie: dr hab. n. med. Irmina Michałek, dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj, prof. NIO-PIB oraz dr hab. n. med. Mateusz Spałek, prof. NIO-PIB zostali przyjęci do prestiżowego programu Poland Clinical Scholars Research Training Program 2024–2025 organizowanego przez Harvard Medical School w Stanach Zjednoczonych – najlepszą uczelnię medyczną na świecie. Program finansuje Agencja Badań Medycznych. Ponadto dr Irmina Michałek i prof. Paweł Koczkodaj są jedynymi osobami z NIO-PIB, które otrzymały granty w ramach Narodowej Wymiany Akadmieckiej – Program Walczak NAWA.

Poland Clinical Scholars Research Training Program – najlepsi wśród najlepszych

Proces rekrutacyjny do Poland Clinical Scholars Research Training Program polegał na szczegółowej ocenie dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Aplikacje laureatów zostały wyłonione spośród licznie nadesłanych zgłoszeń. To tylko podkreśla osiągnięcia naszych naukowców oraz ich dotychczasowy wkład w rozwój nauki.

W ramach programu uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w wykładach, webinarach oraz interaktywnych warsztatach prowadzonych przez światowej klasy specjalistów. Podczas kolejnego roku nasi naukowcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące zaawansowanych technik badawczych, które potem będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Wierzę, że udział w warsztatach The Polish Clinical Scholars Research Training, prowadzonych przez ekspertów z najlepszej uczelni na świecie, pozwoli mi bardziej efektywnie projektować oraz prowadzić akademickie badania kliniczne, czym zajmuję się już od kilku lat. Ponadto, jako jeden z dwóch Polaków, dostałem się na prestiżowe i znaczące 24th Workshop on Methods in Clinical Cancer Research 2024, które odbędą się w Holandii i będzie w nich uczestniczyło 80 osób z całego świata. Całość poprowadzą najlepsi eksperci EORTC, ESMO, AACR. Wymiana doświadczeń, intensywne szkolenia oraz nawiązanie nowych znajomości są kluczowe w obszarze moich działań, czyli radioterapii rzadkich i ultrarzadkich nowotworów. Mam nadzieję, że dzięki udziałowi we wspomnianych wydarzeniach w przyszłości polscy pacjenci będą mogli jako pierwsi na świecie skorzystać z innowacyjnych metod napromieniania w wybranych sytuacjach klinicznych. Te innowacje opracujemy tutaj, w Instytucie założonym przez Marię Skłodowską-Curie. Cytując wybitnego naukowca, Carla Sagana: „We can do science, and with it, we can improve our lives” – mówi dr hab. n. med. Mateusz Spałek, prof. NIO-PIB, Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii I w NIO-PIB.

Granty NAWA – wspierają międzynarodową mobilność naszych naukowców

Ponadto prof. Paweł Koczkodaj i dr hab. n. med. Irmina Michałek znaleźli się w gronie 40 laureatów konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA Walczak. Program znacząco wzmacnia potencjał polskich instytucji badawczych i placówek medycznych oraz wspiera międzynarodową mobilność naukowców w dziedzinach medycyny, farmacji i zdrowia publicznego. Laureaci programu mają możliwość realizować badania naukowe pod okiem wybitnych ekspertów w czołowych ośrodkach medycznych na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Pracownicy Narodowego Instytutu będą mieli okazję przez 2 miesiące pracować w najlepszych europejskich ośrodkach badawczych. Prof. Paweł Koczkodaj będzie realizować projekt dotyczący prewencji nowotworów złośliwych w Environment and Lifestyle Epidemiology Branch w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer – IARC) w Lyonie, we Francji.

Wierzę, że moje uczestnictwo w obu programach przyczyni się do dalszego zacieśniania współpracy naukowej naszego Instytutu z Harvard Medical School oraz z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC), zwłaszcza w zakresie badań dotyczących prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów. Współpraca ze światowej klasy ekspertami to dla mnie ogromna szansa na rozwój naukowy i doskonała okazja do zaprojektowania i przeprowadzenia badań, których wyniki mogą w przyszłości realnie wpłynąć na poprawę zdrowia polskiej populacji – mówi dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB.

Natomiast dr hab. n. med. Irmina Michałek przeprowadzi projekt dotyczący patomorfologii cyfrowej w Nuffield Department of Surgery na Uniwersytecie Oksfordzkim (Oxford University) w Wielkiej Brytanii.

Jestem wdzięczna za możliwość uczestnictwa w tych prestiżowych programach. Współpraca z ekspertami z Oxford University i Harvard Medical School pozwoli mi poszerzyć wiedzę i umiejętności, co przyczyni się do rozwoju badań nad patologią nowotworów w Polsce. Cieszę się, że jako młoda kobieta naukowiec mogę wspierać postępy w tej dziedzinie i mam nadzieję, że moje osiągnięcia zachęcą więcej kobiet do kariery w nauce. Gratuluję kolegom z Instytutu oraz wszystkim wyróżnionym osobom – dodaje dr hab. n. med. Irmina Michałek, Kierownik Biura Rejestracji Nowotworów Hematoonkologicznych – Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH) NIO-PIB.

My również gratulujemy naszym laureatom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!