Szanowni Państwo!

 

uprzejmie informuję, że Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego zgłosiła prof. dr hab. Pawła Kukołowicza na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.

 

Gorąco zachęcam Państwa do głosowania na naszego Kandydata – Profesora Pawła Kukołowicza, który będzie reprezentował Instytut w Radzie Doskonałości Naukowej i aktywnie wspierał rozwój kadry naukowej naszego Instytutu, zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi do uzyskania stopni i tytułów naukowych.

 

Indywidualny dostęp do kart wyborczych został przekazany drogą mailową osobom ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, dla których w systemie wyborczym będą dostępne następujące informacje: reprezentowana dziedzina i dyscyplina, aktualny adres e-mail.

 

Pracownicy Instytutu uprawnieni do głosowania mogą głosować do 30 września 2023 r.

 

Dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

 

Prof. Paweł Kukołowicz urodził się w 1957 roku w Łodzi. W roku 1997 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę doktorską.

Od 2010 roku jest kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. W 2012 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, w dużym stopniu poświęcił się rozwojowi fizyki medycznej w Polsce. Od roku 2015 do roku 2019 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizyka medyczna. W 2019 roku Minister Zdrowia powierzył Mu funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizyki medycznej.

 

Prof. Paweł Kukołowicz jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (kolejnej kadencji). Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska naukowe. Od lat czynnie uczestniczy w rozwoju kadry naukowej Instytutu, promuje młodych naukowców, wspiera w uzyskaniu specjalizacji oraz uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Był promotorem 14 przewodów doktorskich.

Jest autorem 120 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach m.in. z listy filadelfijskiej.

Odtworzył niedziałające czasopismo Polish Journal of Medical Physics and Engineering i zaangażował się w powstanie i rozwój czasopisma popularno-naukowego Inżynier Fizyk Medyczny.