WYNIK KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

W „Konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego” do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Zestawienie ofert:

l.p NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA ADRES LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1. EIB S.A. ul. JĘCZMIENNA 21; 87-100 TORUŃ 73,99
2. SUPRA BROKERS S.A. ALEJA ŚLĄSKA 1; 54-118 WROCŁAW 84,12
3. MENTOR S.A. ul. SZOSA CHEŁMIŃSKA 177-181; 87-100 TORUŃ 75,61

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki formalne wymagane w Regulaminie konkursu.

Zleceniodawca informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, wybrana została oferta złożona przez firmę Supra Brokers. S.A.

Wynik konkursu – wybór Brokera Ubezpueczeniowego dla NIO-PIB