Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną i wyróżnioną

przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2023 roku

Szanowni Państwo!

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 78/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2023 roku, postanowiła przyznać nagrody następującym pracownikom Instytutu:

I nagroda

dla dr Aliny Drzyzgi za pracę doktorską pt.: „Wpływ aktywacji białka sting na polaryzację mikrośrodowiska nowotworowego oraz skuteczność terapii przeciwnowotworowej”.

II nagroda

dla dr Sylwii Wolff za pracę doktorską pt.: „Ultrasonograficzna ocena fałdów głosowych u pacjentów poddanych operacji z powodu raka tarczycy – ocena wartości i optymalizacja techniki”.

III nagroda

dla dr. Pawła Sobczuka za pracę doktorską  pt.: „Ocena wyników leczenia oraz poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na złośliwy nowotwór z osłonek nerwów obwodowych (MPNST)​”.

Gratulujemy!