Jubileuszowa, X Warszawska Konferencja Onkologiczna, która odbyła się 21 maja 2024 roku, to ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy na co dzień mają realny wpływ na jakość opieki i leczenia Polek i Polaków chorujących na nowotwory. Wydarzenie, organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne, od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W tegorocznej konferencji udział wzięło, zdalnie i stacjonarnie, blisko 400 osób. To rekordowa frekwencja!

Każda z trzech sesji jakie zaplanowaliśmy na tegoroczną konferencję – inauguracyjna, naukowa i edukacyjna, to platforma do wymiany doświadczeń. Niech nie zmyli nikogo fakt, że w nazwie naszej konferencji widnieje słowo „Warszawska”. Onkologia już od dawna nie ogranicza się do miasta, kraju czy regionu – komentuje znaczenie Konferencji dyrektor NIO-PIB dr. hab. n. med. Beata Jagielska – O skutecznym leczeniu i rozwoju terapii onkologicznych możemy mówić tylko wtedy, kiedy pamiętamy o dialogu międzyośrodkowym i międzynarodowym. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że w tegorocznej konferencji, jako paneliści, udział wzięli nie tylko moi znakomici Koledzy i Koleżanki z Polski, ale także Pani Katy Winckworth-Prejsnar reprezentująca National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – podsumowuje Dyrektor Instytutu. Podczas swojego panelu Katy Winckworth—Prejsnar omówiła osiągnięcia wynikające ze współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie adaptacji wytycznych onkologicznych.

Wspomniana przez Dyrektor Beatę Jagielską Sesja Inauguracyjna Konferencji była okazją, by przyjrzeć się Narodowemu Instytutowi Onkologii, który jako wiodący ośrodek kliniczny i badawczy wyznacza standardy opieki onkologicznej w Polsce, a dzięki licznym współpracom z ośrodkami zagranicznymi przyczynia się także do globalnego rozwoju onkologii. Sesja Inauguracyjna to także przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce. Tu kluczowe znaczenie ma fakt, iż NIO-PIB pełni rolę Krajowego Ośrodka Monitorującego w procesie wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej oraz ośrodka koordynującego i monitorującego realizację Narodowej Strategii Onkologicznej.

Jednym z prelegentów podczas Konferencji był Prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które współorganizowało wydarzenie. W prelekcji Profesor podkreślił, jak ważna jest zmiana organizacji polskiej onkologii w ramach Krajowej Sieci Onkologiczne (KSO) oraz jak istotną rolę pełni NIO-PIB jako Krajowy Ośrodek Monitorujący: zadania NIO w tej roli obejmują, m.in.: zapewnienie opracowywania i aktualizowania przez odpowiednie towarzystwa naukowe lub zespoły naukowe wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, w tym przez adaptację krajowych i zagranicznych opracowań, oraz standardów organizacyjnych w onkologii i przekazywanie ich do Krajowej Rady Onkologicznej. Dotychczas opracowano i opublikowano wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w 15 rodzajach nowotworów – wyjaśnia Prof. Rutkowski. KOM analizuje także, na poziomie krajowym, dane dotyczące stosowania kluczowych zaleceń organizacji i postępowania klinicznego, opracowuje propozycje zmian wskaźników jakości opieki onkologicznej, monitoruje przebieg, jakość i efekty programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki onkologicznej, prowadzi szkolenia dotyczące profilaktyki, diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego dla personelu medycznego, jak również inicjuje działania dotyczące zapobiegania chorobom nowotworowym i ich zwalczania.

Zgodnie z tradycją, na Konferencji wygłoszony został Honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej pod tytułem „Historia i perspektywy terapii komórkowych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie”.

Prelegentem był wieloletni dyrektor Instytutu prof. dr hab. n. med. Jan Walewski.

Konferencja była także okazją do wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2023 roku. Nie zabrakło także prezentacji dorobku naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację i prezentacji laureatki Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat Dr n. med. Aliny Drzyzgi.

Sesję edukacyjna w tym roku poświęcono najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach pięciu niezależnych sesji poruszono tematy z zakresu nauk podstawowych, genetyki, nowotworów skóry, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów głowy i szyi.

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa, stanowiąca przestrzeń do prezentacji najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami, lekarzami i specjalistami zajmującymi się tematyką onkologiczną. Wszystkie zgłoszenia poddano ocenie Zespołu Naukowego:

Do tegorocznej sesji plakatowej otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń – aż 69 prac. Poziom prezentowanych badań był bardzo wysoki. Sesje plakatowe stanowią doskonałą formę prezentowania wyników badań, pozwalając na interakcję z uczestnikami i głębszą dyskusję na temat prezentowanych tematów. Obserwujemy także zmiany w obszarach zainteresowań badawczych prezentowanych podczas konferencji, co świadczy o dynamicznie rozwijającej się dziedzinie naukowej jaką jest onkologia oraz nadążaniem naszej kadry za tymi zmianami – podsumowuje Dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. Instytutu Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Trzy najlepsze nagrodzone prace zaprezentowano podczas konferencji.

W tegorocznej konferencji udział wzięło udział blisko 400 osób. Ci, którzy nie mogli być w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Narodowego Instytutu Onkologii mieli szanse uczestniczyć w konferencji zdalnie.