Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na X edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej.
Wydarzenie organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-CuriePaństwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Konferencja odbędzie się 21 maja 2024 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).

Sesja Inauguracyjna Konferencji, poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce.
Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej.

Sesję Naukową otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2023 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2023 roku. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostaną tematy z zakresu nauk podstawowych, genetyki, nowotworów skóry, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów głowy i szyi.

Mamy również przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania swoich prac na sesję plakatową Celem sesji jest stworzenie przestrzeni do prezentacji najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami, lekarzami i specjalistami zajmującymi się tematyką onkologiczną. Wszystkie zgłoszenia będą poddane ocenie przez nasz Zespół Naukowy, a najlepsze prace zostaną nagrodzone i  zaprezentowane podczas konferencji. Termin zgłaszania prac mija 08 maja 2024r.

Prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: agnieszka.niewiadomska@nio.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących zgłaszanych prac oraz programu:

 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://wko.oncotransfer.pl/rejestracja/

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n med.  Beata Jagielska
Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med.  Paweł Wiechno, prof. Instytutu
Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego