W dniach 19-20 czerwca br. w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) odbędą się XXII Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej.

Wydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Organizuje je Sekcja Cytogenetyki Hematoonkologicznej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC), której członkiem, od początku swojego istnienia, jest Samodzielna Pracownia Cytogenetyki (SPC) NIO-PIB.

Coroczne spotkania przedstawicieli wszystkich polskich laboratoriów cytogenetycznych, które zajmują się diagnostyką nowotworów hematologicznych, już na stałe weszły do kalendarza PTGC. Podczas warsztatów wybitni specjaliści – polscy i zagraniczni – dzielą się najnowszymi osiągnięciami naukowymi i trendami badawczymi z zakresu genetyki nowotworów układu krwiotwórczego.

– Tradycją jest rotacyjny charakter warsztatów. W tym roku, po aż 14 latach od pierwszego spotkania w NIO-PIB, zaszczyt organizacji wydarzenia przypadł ponownie Pracowni Instytutu. Pełnienie roli gospodarza to nie tylko ogromne wyróżnienie i wyraz uznania dla naszej pozycji w polskiej sieci cytogenetycznej diagnostyki hematoonkologicznej. To także szansa zaprezentowania w sposób wyczerpujący dorobku i osiągnięć, choćby w zakresie algorytmów diagnostycznych chłoniaków nieziarniczych, jak i ich roli w praktyce klinicznej– wyjaśnia dr hab. n. med. Beata Grygalewicz, kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki NIO-PIB.

Sekcja Cytogenetyki Hematoonkologicznej PTGC zrzesza ponad 20 polskich laboratoriów cytogenetycznych, które zajmują się diagnostyką nowotworów hematologicznych. To niemal wszystkie polskie laboratoria diagnostyczne, działające w obszarze diagnostyki cytogenetycznej nowotworów układu krwiotwórczego (białaczki i chłoniaki). Genetycy i diagności laboratoryjni współpracują bezpośrednio z klinikami hematologicznymi i onkologicznymi (w NIO-PIB jest to głównie Klinika Nowotworów Układu Chłonnego), a także z innymi pracowniami diagnostyki nowotworów (szczególnie cytometrii).

– Wyniki badań przeprowadzanych w członkowskich laboratoriach są niezwykle ważnym etapem diagnostyki i oceny rokowania pacjentów chorych onkologicznie. Prawidłowe działanie algorytmów diagnostycznych i ciągła aktualizacja wiedzy – zgodnie z najnowszymi zaleceniami ekspertów światowych – jest niezbędna dla uzyskiwania optymalnych wyników leczenia – dodaje dr Grygalewicz.

Cytogenetyka to obszar niezwykle dynamicznych zmian związanych ze stałym postępem wiedzy na temat nowotworów.

Ciągłe doskonalenie zawodowe osób pracujących w tym obszarze umożliwia wprowadzanie nowych skutecznych technik badawczych i diagnostycznych. Dlatego organizujemy warsztaty – aby zarówno zapoznać uczestników z najnowszymi trendami badawczymi i diagnostycznymi, jak i stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń płynących z pracy w laboratorium i umożliwić dialog między gośćmi spotkaniapodsumowuje dr Grygalewicz.

 

Pierwszy dzień warsztatów ma charakter otwarty dla lekarzy i ekspertów, którzy interesują się trendami w cytogenetyce.

Serdecznie zapraszamy do spotkania.

Pobierz program Warsztatów