Zaproszenie na konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Personalizowanej. 

 

Aby zapewnić pacjentom onkologicznym dostęp do nowoczesnych terapii personalizowanych opartych na danych, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów.

 Coraz lepiej rozumiemy mechanizmy powstawania i rozwoju komórek nowotworowych. Stale rozwijają się metody diagnostyki i leczenia chorych na raka. Stale opracowywane i wdrażane są prewencyjne programy przesiewowe, a gdy konieczne jest leczenie – coraz częściej wykorzystuje się terapie spersonalizowane. Jest to możliwe także dzięki rozwojowi nowych technologii i narzędzi, opartych na danych.

 Mimo dynamicznego rozwoju programów profilaktycznych i dostępnych zaawansowanych metod terapeutycznych, w 2020 roku chorobę nowotworową zdiagnozowano w Unii Europejskiej u miliona osób. Na całym świcie z powodu nowotworów zmarło wówczas prawie 10 milionów osób. Oznacza to, że przed środowiskiem medycznym jeszcze wiele pracy, opartej na współdziałaniu wielu podmiotów, do których należą naukowcy, przedstawiciele placówek leczniczych, organizacji wspierających pacjentów onkologicznych i decydentów – krajowych oraz europejskich.

Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Personalizowanej (European Alliance for Precision Medicine – EAPM) organizuje w Warszawie konferencję „BEACON: Mobilising Collaboration among Stakeholders to Optimise the Growing Potential of Data for Tackling Cancer”. Uczestnicy wydarzenia spróbują określić potrzeby pacjentów onkologicznych i lekarzy oraz możliwości systemów opieki zdrowotnej – aby nowoczesne terapie antynowotworowe, oparte na danych, były bardziej dostępne. Konferencja to również doskonała okazja do spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16–17 maja w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. Tadeusza Koszarowskiego w NIO-PIB przy ul. Roentgena 5 w Warszawie.

Wezmą w nim udział m.in. Frédérique Nowak z French Genomic Medicine Initiative 2025 – INSERM, Marc Van den Bulcke z Can.Heal w Brukseli, Aleksandra Wesołowska – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Alejandro Piris z Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO) w Barcelonie, a także Beata Jagielska, dyrektor NIO-PIB.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.